Przegląd nowości wydawniczych

Choć Aktualności Turystyczne są czasopismem on-line, cenimy niezmiennie wydawnictwa drukowane.  Ponieważ wielu naszych Czytelników, podobnie jak i my, lubi  uzupełniać swój księgozbiór – publikujemy na naszych łamach wybrane  pozycje, które już ukazały się drukiem lub lada moment wzbogacą  rynek księgarski. Wśród nowości laureaci XXVI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, których recenzje przygotowała Małgorzata Pawłowska na prośbę Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie. 

Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XX wieku

Nowatorska tematyka: leksykon zabawek począwszy od czasów średniowiecza. Autorki wykorzystały nie tylko zbiory muzealne, ale dotarły również do kolekcji prywatnych, zawierających unikatowe obiekty.

Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny

W tej starannie wydanej publikacji zostały zaprezentowane rzadkie, często nieznane dotąd, ikony z terenów Łemkowszczyzny, w tym XV-wieczne ikony z cerkwi w Daliowej, Tyliczu czy Florynce ze zbiorów lwowskich.

Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro

Unikatowa monografia naukowa, efekt pracy 35 autorów. Ukazuje dzieje regionu i jego mieszkańców, którzy w wyniku działań wojennych zmuszeni zostali do opuszczenia swej ojcowizny. Dzieło bogato ilustrowane, doskonale udokumentowane, pozwala zachować dla przyszłych pokoleń dawny wizerunek tych ziem.

O tatrzańskich pocztówkach

Publikacja o wybitnych walorach poznawczych. Efekt benedyktyńskich poszukiwań Autora, dokumentująca zmieniający się wizerunek Tatr i Zakopanego.

Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy

Wyjątkowej urody album o mieście u stóp Beskidów, starannie dopracowany edytorsko, prezentujący piękne zdjęcia o wysokich walorach artystycznych.

Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich

Rzetelnie opracowane wydawnictwo, upowszechniające wiedzę o zachowanych obiektach, będących świadectwem naszego dziedzictwa kulturowego na tych ziemiach.

Wyróżnienie dla Przewodnika Pielgrzyma

„Przewodnik samochodowy Pielgrzyma” otrzymał wyróżnienie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, przyznane w XXVI edycji konkursu Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej organizowanego z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Najlepsze wydawnictwa turystyczne i krajoznawcze

26. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej potwierdza, że opinie o zmierzchu drukowanych książek, informatorów i przewodników wypieranych przez wszechogarniająca elektroniczne formy przekazu wiedzy – nie do końca są trafne. Tradycyjne wydawnictwa nadal mają wiernych czytelników.

Nowe technologie w badaniach ruchu turystycznego

Atrakcyjność miejscowości turystycznych badana jest wieloma metodami. Uzyskane wyniki są przybliżone, niekiedy rozbieżne, stąd każda nowa technika pozyskiwania danych pozwalająca na porównawczą ich weryfikację i uściślanie, przyjmowana jest przez branżę turystyczną z uwagą. Niezwykle interesującą propozycję wykorzystania do tego celu nowych technologii, przedstawia troje naukowców nagrodzonych przez Folia Turistica, czasopismo wydawane przez AWF w Krakowie.