Trafna inwestycja w rozwój turystyki regionu

Są zawody, które wymagają codziennego zdawania egzaminów. Każdego dnia poddawani nim są między innymi informatorzy turystyczni zarzucani przez klientów najrozmaitszymi pytaniami. Nie do pomyślenia byłaby konieczność odpowiedzi „nie wiem”. Niekiedy bardzo podchwytliwe sprawdziany przeprowadzają tak zwani tajemniczy klienci, reprezentujący incognito instytucje dokonujące oceny pracowników „it”. Zblamowanie się przed nimi stanowi nie tylko osobistą profesjonalną ujmę, ale może też przesądzić o oficjalnym obniżeniu kategorii całego centrum informacji turystycznej.

Mazury – powróćmy po prostu do Cudu Natury

Rozmowa z dr Robertem Kempą, dyrektorem Centrum Informacji i Promocji Turystycznej w Giżycku.

XII edycja konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej

Zgłoszenia uczestnictwa w tej edycji konkursu można składać od 1 listopada do 31 grudnia 2016 roku. Dwunasta edycja różni się od poprzednich. Organizatorzy, wprowadzili do regulaminu kilka istotnych zmian. Zmian koniecznych, których wcześniej dokonano w regulaminie procedur Certyfikacji Informacji Turystycznej.

Ważne dla zainteresowanych udziałem w Forum Informacji Turystycznej

Dyskusja nad obecnym stanem i przyszłością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, standardy obsługi turystycznej w świetle badań mystery e-mail, nowe zasady certyfikacji informacji turystycznej i konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej, o zawodzie brokera turystycznego i ciekawych wnioskach płynących...

Wybieramy najlepsze placówki „it” 2016

Do soboty, 31 grudnia,  można składać zgłoszenia uczestnictwa dwunastej edycji konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej na Najlepsze Centrum „it" w Polsce. Tegoroczny konkurs będzie przebiegał pod patronatem wiceministra sportu i turystyki Dawida Laska.

Turyści dobrze oceniają Warszawę, warszawiacy jeszcze lepiej

„Turystyka w Warszawie. Raport 2015”. Autorzy drugiej edycji tego metodycznego opracowania wyselekcjonowali szczegółowe dane z ponad 120 źródeł. Wyodrębnione elementy, interesujące z osobna, połączone w całość układają się w wizerunek stolicy, a raczej wizerunki w oczach turystów krajowych i zagranicznych. Raporty przygotowuje Dział Marki Turystycznej Stołecznego Biura Turystyki.

Co o turystach wie GPS

Przywykliśmy, że rozmaite aplikacje na smartfony, przydatne lub mniej, śledzą każdy nasz krok z niezmordowaną sumiennością elektronicznego detektywa, zapewniając solennie o poufności gromadzonych danych o tym gdzie przebywamy i co robimy. Odindywidualizowane, uogólnione informacje mogą być źródłem ciekawych spostrzeżeń. Na przykład, co wiedzą o polskich zmotoryzowanych turystach aplikacje GPS?

„it” bliżej współczesnego stylu życia

Gwiazdki kategoryzacyjne pojawiły się po raz pierwszy na drzwiach i w pomieszczeniach centrów i punktów „it”, przed sześcioma laty. Ich posiadanie potwierdza, że placówka działa zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i wcześniej przeszła pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej.

Zespoł RCIT Koszalin150

Zwycięski Koszalin

Dobre zespoły „it” równie są skuteczne w profesjonalnym promowaniu miast i regionów, jak i w zjednywaniu sobie sympatii internautów doskonałymi pomysłami w rywalizacji konkursowej. Rozstrzygnięty w ostatnich minutach ubiegłego roku Konkurs na Najbardziej Świąteczną Informację Turystyczną, wygrały pracowniczki Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, działającego od ponad 10. lat, cenionego za efekty w kreowaniu rozwoju i promocji turystyki w Koszalinie i regionie koszalińskim.

zarzad150

Połączenie ciężkiej pracy, chęci pomocy i dumy z własnej społeczności

Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji, najczęściej nagradzanego w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”, został ponownie wybrany przewodniczącym Forum Informacji Turystycznej. Posiedzenie zarządu oraz walne zgromadzenie członków FIT, odbywało się od 2 do 4 grudnia 2015 w Iławie. Współgospodarzami spotkania były Polska Organizacja Turystyczna i Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna.