Drewniana Dusza Małopolski w zamku Freyr

W salach jednego najpiękniejszych zamków Walonii otwarta zostanie wystawa dziedzictwa Szlaku Architektury Drewnianej, zorganizowana przez Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli we współpracy z województwem małopolskim i Małopolską Organizacją Turystyczną. Partnerem projektu jest Małopolski Instytut Kultury.

Akcja promocyjna w moskiewskich kinach

Zachęcony zeszłorocznym powodzeniem, Zagraniczny Ośrodek POT w Moskwie kontynuuje akcję promocyjną w wybranych kinach stolicy Rosji.

Londyński ZOPOT współuczestniczył w Polish Heritage Day

3 maja i w dniach następnych londyński zespół Zagranicznego Ośrodka POT uczestniczył w organizacji wydarzeń nad Tamizą w ramach corocznych obchodów Polish Heritage Day...

Nostalgicznym Blue Train w podróż do Krakowa

We współpracy wiedeńskiego ośrodka POT, biura podróży Railtours Austria, Państwowych Kolei Austriackich ÖBB i firmy B&B Blue Train Austria, zorganizowano udaną podróż do Krakowa grupy złożonej z 150 austriackich turystów.

Światowy Kongres Turystyczny Polonii w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

W Waszyngtonie, 7-8 kwietnia, odbywała się Wiosenna Konwencja Society of Polish-American Travel Agents. W wydarzeniu uczestniczył ambasador RP w USA prof. Piotr Wilczek oraz przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jan Korsak, który odczytał listy od podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska i prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego.

POT partnerem tegorocznych Days of Poland Festival

W ostatnią niedzielę kwietnia zespół londyńskiego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej realizował program promocji polskiej turystyki biorąc udział w Days of Poland Festival, wydarzeniu organizowanym od czterech lat, u progu wiosny, w wyjątkowym miejscu Londynu, w Potters Fields Park położonym w sercu brytyjskiej stolicy, obok historycznego mostu Tower Bridge.

Dni kuchni polskiej w Kijowie

Nie ma na świecie wielu stolic, które można by jak Kijów przewędrować śladem narodowych kuchni. Ponownie, po kilku latach przerwy w stolicy Ukrainy Organizowane będą Dni kuchni polskiej.

Polska pozytywnie zaskakuje. Tym razem belgijskich studentów turystyki

Na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej przebywała w naszym kraju grupa belgijskich studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej ECSEDI-ISALT, która prowadzi studia w specjalności zarządzania turystyką i administracją, i posiada opinię wiodącej w Belgii uczelni kształcącej w tym kierunku.

Turystyka prozdrowotna na moskiewskich MITT

W moskiewskich targach MITT Moskwa 2017 organizowanych w marcu uczestniczyło ponad 1,6 tys. firm z ponad 180 krajów. Z szacunków organizatorów wynika, że imprezę odwiedziło ponad 30 tys. osób, w większości przedstawiciele rosyjskiego przemysłu turystycznego. Niemal od pierwszej edycji targów imprezy uczestniczy w niej Polska Organizacja Turystyczna.

Polska w gronie najlepszych wystawców ITB

Best Exhibitor Award ITB 2017, nagroda dla najlepszych wystawców na międzynarodowych targach turystycznych ITB w Berlinie, przyznana została 10 wystawcom w tym polskiemu stoisku narodowemu Polskiej Organizacji Turystycznej...