NOWOŚCI WYDAWNICZE

Biura podróży na rynku usług turystycznych

Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu • Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce • Papatacze, bubliczki, moskole… Co się pod tym kryje? • Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej • Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych • Biura podróży na rynku usług turystycznych • Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej • Dzieje poznania Beskidu Żywieckiego do 1918 roku • Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo - samorząd – współpraca • Sport i Turystyka we współczesnym stylu życia • Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego : od PTK do PTTK

Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu / Piotr Libicki , Marcin Libicki. Poznań: „Rebis”, 2009,– 608 s.; ISBN 978-83-7301-826-6
Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

Piotr Libicki, ur. 1973 roku, historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor książki Wielkopolska. 21 jednodniowych wycieczek oraz współautor książki Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce. Współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, współautor cyklów telewizyjnych oraz filmowych reportaży historycznych. Ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie.
Marcin Libicki, ur. 1939 roku, historyk sztuki, członek korespondent Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor książek: Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań. Przewodnik oraz Poznań-Warszawa-Strasbourg. Redaktor wielu opracowań historycznych. Długoletni parlamentarzysta polski i europejski. Kawaler maltański.
Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie to nie tylko istotny element krajobrazu architektonicznego dawnej Polski, lecz przede wszystkim materialne świadectwo ważnej części kultury naszego kraju, która została niestety zaprzepaszczona. Dlatego z pełnym uznaniem należy odnieść się do wysiłku Autorów, by choć częściowo ocalić ją od zapomnienia. prof. Stanisław Mossakowski
Ta arcyciekawa książka, pełna nieznanych drobnych faktów a nawet niespodzianek, to nie tylko absorbująca lektura, ale także pierwszorzędny materiał historyczny, który może służyć do badań na temat szlachty, ziemiaństwa i inteligencji polskiej na tle dramatycznych przemian społecznych ostatnich dwóch stuleci. Adam Zamoyski, historyk
Z uznaniem witam książkę prezentującą oraz popularyzującą tematykę związaną z pałacami i dworami na Mazowszu. Poprzez opisanie tak dużej liczby obiektów w jednej publikacji czytelnik może dostrzec jak zróżnicowany i wielowątkowy był świat związany z kulturą siedzib ziemiańskich, która należy już do historii. Rafał Nadolny, zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Źródło : Rebis, księgarnia internetowa, www.rebis.com.pl


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!