„Delegacja wbrew regułom”

„Delegacja wbrew regułom” – tak w „Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim” nazwano obszar turystyki biznesowej. Czy województwo świętokrzyskie ma szanse, aby konkurować z innymi regionami o przywództwo w tym obszarze?. Zdajemy sobie sprawę, że nie. Taką jednoznaczną odpowiedź daje nam zresztą rzeczona Strategia oraz „Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej”, czyli dwa najważniejsze dokumenty branżowe.

„Do wód!” - buskie i soleckie wody siarczkowe

Turystyka uzdrowiskowa w regionie świętokrzyskim rozwija się w oparciu o unikalne walory uzdrowiskowe Ponidzia, czyli wody mineralne i lecznicze pozyskiwane ze złóż w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Są to najsilniejsze w Polsce i jedne z silniejszych w Europie złoża wód siarczkowych.

Liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła o 167%

Województwo świętokrzyskie w ostatnich latach stało się niezwykle atrakcyjne dla inwestujących w usługi hotelarskie. Dynamicznie rozwój Targów Kielce, nowe atrakcje i produkty turystyczne oraz promocja regionu świętokrzyskiego w Polsce i za granicą spowodowały, iż dotychczasowa liczba hoteli okazała się być niewystarczająca. W przeciągu zaledwie 6 lat (2000-2006) liczba tego typu obiektów noclegowych wzrosła o 100%. Spowodowało to, iż Świętokrzyskie może pochwalić się jedną z największych dynamik przyrostu liczby hoteli w Polsce.

Swojskie klimaty

W Regionie Świętokrzyskim na turystów czeka nieskazitelnie czyste powietrze, ogromne połacie lasu idealne na grzybobranie i podpatrywanie licznych gatunków zwierząt zamieszkujących zarówno lasy jak i rozległe łąki, góry i doliny. Przez region wiją się rzeki i strumienie, niebo pełne jest ptactwa, a wszystko to tworzy odpowiednie miejsce na wypoczynek.

Raj dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych, jakie powstały w ciągu ostatnich dwóch lat, a traktujących o świętokrzyskiej turystyce, o przewadze konkurencyjnej województwa decydować będzie „Świętokrzyska Zielona Szkoła” - czyli produkt skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

Spotkanie inaugurujące budowę Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-13

Dysproporcje między posiadanym potencjałem a jego wykorzystaniem

W listopadzie 2007 roku zakończone zostały prace nad Strategią rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013. Strategia została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A., wyłonioną w rezultacie procedury przetargowej. Dokument został przyjęty przez Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego.

Walentyna Rakiel-Czarnecka, dyrektor Biura MROT

Pierwszy i drugi krok MROT

W lipcu Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna skończyła dwa lata. O chwili powstania przybyło nam członków – z 19. założycielskich do 48. Mamy już niemały dorobek i doświadczenie. Tempo pracy niejednokrotnie szalone.

Wizerunek miasta kultury, biznesu i finansów

Warszawska fundacja Warsaw Destination Alliance zrzeszająca przedsiębiorców i hotelarzy działa już ponad pięć lat. Najważniejsze dotychczasowe dokonania WDA to przede wszystkim sześć kampanii reklamowych Warszawy, zrealizowanych w mediach o międzynarodowym zasięgu. Fundacja WDA była pierwszym inicjatorem promocji stolicy Polski w globalnych mediach. Ostatnia kampania – Wake up to Warsaw, pokazywana była w stacji BBC World przez 6 tygodni, na przełomie października i listopada 2007.

Uczestnicy szkolenia organizowanego przez MROT nt. informacji turystycznej  więcej

Dobrze tylko w Warszawie

Pod koniec sierpnia w Warszawie został otwarty pierwszy po prawej strony Wisły Stołeczny Punkt Informacji Turystycznej. Punkt powstał przy ulicy Okrzei i jest aktualnie drugim punktem informacji turystycznej na Pradze.

Na zdjęciu od lewej Anna Witkowska - Zastępca Dyrektora Stołecznego Biura Turystyki Krzysztof Celuch

Trudna sztuka pozyskiwania kongresów

W strukturach Stołecznego Biura Turystyki funkcjonuje Warsaw Convention Bureau – oficjalny reprezentant Miasta st. Warszawy zajmujący się przemysłem spotkań. Ten ważny segment turystyki ma szczególne znaczenie dla stolicy, w której turyści biznesowi stanowią około 40 proc. wszystkich odwiedzających.

Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!