Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Pierwszy i drugi krok MROT

Walentyna Rakiel-Czarnecka, dyrektor Biura MROT

W lipcu Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna skończyła dwa lata. O chwili powstania przybyło nam członków – z 19. założycielskich do 48. Mamy już niemały dorobek i doświadczenie. Tempo pracy niejednokrotnie szalone.

W tym roku realizujemy na przykład 11 projektów. Jest to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu MROT, którego członkowie są koordynatorami projektów. Mamy na koncie kilka dużych wydarzeń, które współorganizowaliśmy – takich jak Wojewódzki Sejmik Turystyczny czy Forum Samorządowe, poświęcone turystyce oraz Sejmik LOT-ów, a także publikacje, udział w targach i imprezach promujących region, organizację szkoleń dla branży, wiele spotkań dotyczących turystki i jej promocji w naszym regionie, zbudowanie portalu MROT, uczestnictwo w budowaniu ISIT-u, opracowanie kalendarium wydarzeń turystycznych, kulturalnych i sportowych, biblioteczki wydawnictw o Mazowszu, udział w tworzeniu produktów turystycznych, a także jednolitego systemu oznakowania miejscowości, organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów. Och chwili powstania naszej organizacji spotykamy się z dużym zainteresowaniem podmiotów, związanych z branżą, i nie tylko. Kiedy pada pytanie, co robimy, odpowiadamy: MROT tworzy przestrzeń, w której mogą współdziałać różne podmioty w jednej, wspólnej sprawie – TURYSTYCE.
Przed nami wiele nowych wyzwań i trudnych zadań – co wynika np. ze „Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013”, której opracowanie było jednym z naszych priorytetowych zadań. Wnioski podstawowe strategii potwierdzają, że województwo mazowieckie ma bardzo ciekawe i atrakcyjne walory naturalne oraz unikalne walory kulturowe. Obok tętniącej życiem Warszawy – symboliczne Mazowsze, od wieków stanowiące inspirację dla artystów i twórców ludowych. Największym walorem regionu jest wyjątkowe, chociaż wciąż nieznane dziedzictwo kulturowe wpisane w sielski krajobraz.

Integracja lokalnych społeczności wokół walorów turystycznych

Najsłabszą stroną regionu jest stan zagospodarowania turystycznego oraz bardzo mała liczba zintegrowanych produktów turystycznych, zarówno produktów miejsca, jak i produktów liniowych oraz sieciowych, opartych na unikalnych walorach naturalnych i antropogenicznych. W związku z realizowanymi w województwie projektami podejmowanych jest bardzo wiele działań w celu kreacji lokalnych i ponadlokalnych produktów turystycznych. Walor tych inicjatyw polega na integrowaniu lokalnych społeczności wokół zidentyfikowanych walorów turystycznych. Często inicjatywy te skupiają większe terytoria, co przekłada się na tworzenie pasmowych, liniowych oraz dużych obszarowo produktów turystycznych. O ile w regionie podejmowane są różnego typu działania integracyjne, o tyle integracja pomiędzy Warszawą, a pozostałą częścią regionu w zakresie oferty produktowej, jej promocji oraz sprzedaży jest niedostateczna.
Celem nadrzędnym strategii jest zwiększenie znaczenia gospodarczego turystyki w województwie mazowieckim. Drzewo celów strategii jest drogowskazem dla MROT, której pierwszy rok działalności dokładnie wpisał się w ten drogowskaz.
Strategia została zbudowana ze środków stowarzyszenia, częściowo była dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pod koniec 2007 roku została przekazana Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz Sejmikowi do akceptacji i została przyjęta.

Współpraca z samorządem terytorialnym

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!