Mazowsze ma strategię rozwoju turystyki na lata 2007-2013

Dysproporcje między posiadanym potencjałem a jego wykorzystaniem

Spotkanie inaugurujące budowę Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-13

W listopadzie 2007 roku zakończone zostały prace nad Strategią rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013. Strategia została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A., wyłonioną w rezultacie procedury przetargowej. Dokument został przyjęty przez Sejmik Samorządowy Województwa Mazowieckiego.

Strategia rozwoju turystyki została opracowana metodą partycypacyjno-ekspercką przy dużym udziale i zaangażowaniu wszystkich środowisk zainteresowanych perspektywami rozwoju turystyki w województwie mazowieckim.
Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: diagnostycznej i strategicznej. Przeprowadzona diagnoza pozwala na sformułowanie kilku wniosków w kontekście uwarunkowań rozwoju turystyki.
Po pierwsze Mazowsze ma bardzo ciekawe i atrakcyjne walory naturalne oraz unikalne walory kulturowe. Niestety, występują duże dysproporcje między posiadanym potencjałem a jego wykorzystaniem dla rozwoju turystyki. Notuje się mała liczba zintegrowanych produktów liniowych i sieciowych, opartych na unikalnych walorach naturalnych i antropogenicznych. W zakresie oferty produktowej, jej promocji i sprzedaży obserwuje się niedostateczną integrację pomiędzy Warszawą a pozostałą częścią regionu.
Tak krótkie sformułowania nie ukazują całości zagadnienia, pozwolę sobie rozwinąć powyższe myśli.

Rozwój infrastruktury i budowa produktu

Województwo mazowieckie cieszy się niezwykle dogodnym położeniem geograficznym zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jednocześnie Region charakteryzuje bardzo dobra (w porównaniu do innych regionów) dostępność komunikacyjna, szczególnie w kontekście transportu lotniczego oraz sieci powiązań kolejowych i drogowych, choć do słabości należy zaliczyć m.in. brak obwodnic, zły stan nawierzchni dróg oraz ograniczoną dostępność atrakcji turystycznych.
W swych administracyjnych granicach województwo mazowieckie posiada niezwykle bogate walory naturalne, szczególnie przyrodnicze i krajobrazowe. Rustykalny wdzięk regionu mazowieckiego oraz naturalne krajobrazy stanowią najcenniejsze wartości Regionu.
Mazowieckie może się również poszczycić niezwykłymi walorami antropogenicznymi. Bogata historia, perły dziedzictwa kulturowego rozsiane po całym Regionie oraz placówki muzealne stanowią o znaczeniu województwa w skali kraju. Na jego terenie znajdują się: zabytkowe obiekty sakralne i świeckie oraz układy urbanistyczne, skanseny, muzea, galerie. Region jest również miejscem spotkań z folklorem oraz kulturą i sztuką ludową, można także uczestniczyć w widowiskach i inscenizacjach historycznych. Historia jest niezwykle istotnym rysem charakteru regionu mazowieckiego. Pod względem kulturowym dystans do innych regionów powiększa Warszawa, której konkurencję kulturową stanowią jedynie Kraków, Wrocław, Gdańsk oraz Poznań. W skali europejskiej warto zwrócić uwagę na Stare Miasto, które jako jedyny obiekt zrekonstruowany (nieoryginalny) znajduje się na liście UNESCO. Symboliczny kontekst miasta podniesionego z popiołów odgrywa duże znaczenie w aspekcie rozwoju turystyki i budowania produktu. Warszawa przoduje również pod względem dostępności zróżnicowanej oferty kulturalnej (teatry, kina, galerie, wystawy, festiwale, koncerty).

Stan zagospodarowania turystycznego

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!