DOT: aktywność w czterech wymiarach – regionalnym, ogólnopolskim, zagranicznym i wirtualnym

Kreatywność i odwaga w podejmowaniu działań

Wojciech Fedyk, dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

- Dolny Śląsk ma całą gamę walorów turystycznych i znaczący potencjał branży turystycznej, by stać się ważną europejską destynacją turystyczną. Różnorodność sprawia, że w regionie tym „odnajdzie się” i spełni marzenia każdy turysta. Ale niezbędne jest prowadzenie stałej promocji turystycznej regionu, aby sprostać rosnącej konkurencji na rynku.
Cieszy nas, że być może za przykładem i wzorem Dolnego Śląska, i w innych województwach powstają i są wdrażane duże projekty kampanii promocyjnych. To w aktualnych realiach sektora turystyki jedna z najbardziej skutecznych i efektywnych form promocji.
Staramy się, aby DOT był coraz efektywniejszy w działaniu i swoim oddziaływaniem obejmował coraz szersze spektrum środowiska turystycznego na Dolnym Śląsku, i żeby w nieodległej przyszłości zasłużył na miano największej (aktualnie 115 członków) i jednej z najprężniej działających regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Zabiegamy, aby budżet DOT wydatkowany na działania promocyjne był coraz większy, co udaje się w kolejnych latach dzięki wsparciu Samorządu Województwa, rosnącej liczbie członków zwyczajnych oraz partnerskiej współpracy z branżą turystyczną, które doceniają nasze wspólne sukcesy.
Kreatywność i odwaga w podejmowaniu nowych projektów, również tych niosących ryzyko finansowe, jest dzisiaj w turystyce niezbędne i DOT musi w tym nowym, agresywnym modelu marketingu turystycznego być sprawą organizacją. W tym duchu włączamy się lub jesteśmy inicjatorem wielu projektów o znaczeniu strategicznym dla Dolnego Śląska. Merytorycznie i technicznie wspieraliśmy w 2007 i 2008 roku Samorząd Województwa w procesie tworzenie 11 subregionów turystycznych Dolnego Śląska, skupiających dzisiaj blisko 150 jednostek samorządu terytorialnego, które aktualnie przygotowują kompleksowe koncepcje rozwoju turystyki i produktów turystycznych. To unikalny w Polsce projekt konsolidacji środowiska turystycznego.
Przygotowaliśmy ramy nowoczesnego systemu informacji turystycznej i komercjalizacji produktu turystycznego w dokumencie: Koncepcja rozwoju E-turystyki na Dolnym Śląsku i lobbujemy za jego wdrożeniem przez Samorząd Województwa. Przygotowujemy w ramach dotacji z MSiT „Koncepcję rozwoju turystyki kulturowej i turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku”, a na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia przygotowaliśmy „Strategię Rozwoju Turystyki dla Wrocławia na lata 2008-2013”, pierwszy tego typu dokument w historii Samorządu miasta.
Stworzyliśmy, dużym nakładem pracy i środków finansowych, unikalny w skali Polski model szkolenia korpusu kadr turystycznych w ramach PO Kapitał Ludzki aplikując w procedurze konkursowej o 17 projektów na łączną kwotę ponad 20mln zł. A obecnie budujemy również kooperację w tym działaniu z innymi ROT-ami.
Prowadzimy od kilku lat jedne z największych w kraju badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku, a w 2008r. staliśmy się też partnerem projektu Południowego Szlaku Cysterskiego dotowanego w POIG 6.4., a skupiającego 5 województwa i 5 ROT-ów.
Dzięki zaufaniu innych regionalnych organizacji turystycznych od 2 lat prowadzimy Biuro Forum ROT, aktywnie działając na rzecz rozwoju i kształtowania pozycji naszych organizacji w systemie zarządzania i promocji w Polsce. Braliśmy aktywny udział, w imieniu własnym i Forum ROT, w konstruowaniu dokumentu „Strategii Marketingu Turystycznego Polski 2008-2015”, przygotowywanej przez Polską Organizacje Turystyczną i bezsprzecznie będziemy aktywnym uczestnikiem wdrażania zapisanych tam działań promocyjnych. To tylko nieliczne przykłady strategicznych działań DOT w 2007 i 2008 roku.
Oprócz szeroko rozumianej promocji regionu mamy także wiele innych zadań, w tym m.in. działamy na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, czynnie współpracujemy z Samorządem Województwa i jednostkami samorządu terytorialnego, pełniąc rolę ekspertów w projektach dotowanych z UE (RPO, POWT, itp.), opiniując strategiczne dokumenty, itp.
Dolnośląska turystyka ma bardzo dobre perspektywy rozwoju, ale potrzeba do tego jeszcze większej integracji działań podmiotów odpowiedzialnych za promocję. Dolny Śląsk promujemy na wszystkich najważniejszych turystycznych ekspozycjach wystawienniczych w Europie i w Polsce, a działania targowe korelujemy z najważniejszymi rynkami migracji turystycznych na Dolny Śląsk. Jednocześnie testujemy i penetrujemy rynki nowe, niszowe dla regionu, np. hiszpański i włoski. Wykorzystujemy w promocji nowoczesne narzędzia marketingu w 8 administrowanych przez nasz serwisach www o oglądalności blisko dwóch milionów. Chyba żadna z regionalnych organizacji turystycznych nie przyjmuje aż tylu zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów, co DOT.
Staramy się być też liderami w wydawnictwach promocyjnych, i w tej kategorii Dolnośląska Organizacja Turystyczna wykazuje niezwykle dużą aktywność. Rocznie przygotowuje około 15 różnych rodzajów i tytułów wydawnictw promocyjnych, a rekordowy w tym względzie był rok 2007 – 22 tytuły o łącznym nakładzie 549.000 egzemplarzy. Kilka z wydawnictw promocyjnych to publikacje w pełni prekursorskie: folder, mapa i domena www: „Dolny Śląsk dla niepełnosprawnych”, folder „Dolny Śląsk dla dzieci i młodzieży”, czy folder „O kuchni dolnośląskiej” oraz foldery i mapy kampanii promocyjnej Samorządu Województwa w latach 2007-2008. Tegorocznym hitem jest „Atlas Turystyki Rowerowej Dolnego Śląska” wraz z domeną www.rower-dot.org.pl.
Jesteśmy aktywni na rynku wewnętrznym organizując liczne stoiska promocyjne, np. Piknik Turystyki Konnej i Jeździectwa czy prezentację pod nazwą „Cztery Pory Roku na Dolnym Śląsku” przeprowadzaną w największym centrum handlowym w sercu Wrocławia od kilku już lat. Chcąc być rozpoznawalni w Polsce i dla PR wprowadziliśmy w 2008 roku nowe, dynamiczne logo organizacji i budujemy System Identyfikacji Wizualnej DOT.
Plany Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej na rok 2009 są również ambitne. Musimy być konkurencyjni, dlatego zadbamy o różnorodność oferty i rozszerzymy zakres linii promowanych produktów turystycznych Dolnego Śląska i stosowanych narzędzi marketingowych. Zamierzamy m.in. w 2009 roku zbudować portal internetowy „inwestycje turystyczne”, portal: www.kadryturystyki.pl, oraz system on-line promocji i sprzedaży oferty agroturystycznej. Będziemy uruchamiać firmę szkoleniową o zasięgu regionalnym, a może także ogólnopolskim. Podejmiemy dalsze działania zmierzające do uruchomienia Dolnośląskiego Centrum Informacji Turystycznej i Promocji oraz przygotujemy wstępne koncepcje promocji regionu w związku z Rokiem Chopina 2010 i Euro 2012, w korelacji z UMWD i POT. W sferze wydawnictw promocyjnych w 2009 roku stawiamy na wielkonakładowe publikacje w jednolitej szacie graficznej obejmującej wszystkie typy i formy turystyki oraz elementy bazy noclegowej i paraturystycznej. Aktywnie będziemy uczestniczyć w projekcie budowy: „Południowego Szlaku Cysterskiego” w ramach POIG 6.4. W planie mamy także opracowywanie wspólnie z UMWD systemu „certyfikowania” podmiotów środowiska turystycznego znakiem „Marki Dolnego Śląska” wraz z powołaniem Kapituły Marki i systemem monitoringu. DOT będzie aktywny w 2009 roku jeszcze bardziej niż w latach 2007 i 2008.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!