Rozmowa z Piotrem Borysem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, nadzorującym m.in. sprawy turystyki

Rozwój sektora turystyki nabiera szybszego tempa

Aktualności Turystyczne: - Jakie cele stawia sobie Samorząd Województwa i kierowany przez Pana pion turystyki w Urzędzie Marszałkowskim na rzecz rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku w najbliższych latach?

Piotr Borys: - Myślę, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed Samorządem Dolnego Śląska jest działanie mające na celu poprawę infrastruktury turystycznej oraz dalszy rozwój istniejących produktów turystycznych regionu oraz tworzenie nowej, unikalnej oferty turystycznej regionu w formule sieciowej i zrównoważonej.

W tym celu już w bieżącym roku aktualizujemy „Program Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku” dopasowując go do nowych trendów w turystyce oraz nowoczesnych mechanizmów marketingu i zarządzania w sektorze turystyki. Będzie to jeden z najistotniejszych dokumentów, wykorzystywanych w procesie przyznawania dotacji na rozwój turystyki z Regionalnego Programu Operacyjnego, który zamierzamy uruchomić w działaniu 6. Kultura i Turystyka już w I kw. 2009 roku, z łączną kwotą ponad 108 milionów euro dotacji.

Jesteśmy też inicjatorem utworzenia 11 subregionów turystycznych Dolnego Śląska (wizualizacja do obejrzenia na mapce: Subregiony turystyczne DolnegoŚląska), skupiających blisko 150 jednostek samorządu terytorialnego, które aktualnie przygotowują kompleksowe koncepcje rozwoju turystyki i produktów turystycznych w swoich subregionach, na które będą otrzymywać w procedurze konkursowej dotacje z UE. To jedyny tego typu projekt w Polsce konsolidacji środowiska turystycznego, który zapewni tworzenie oferty turystycznej regionu w systemie sieciowym i kompletnym, a jest wspierany metodycznie i techniczne przez naszego sprawdzonego partnera, tj. Dolnośląską Organizacją Turystyczną.

- Znajdujemy się już w nowym okresie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jak ocenia Pan szanse wykorzystania pieniędzy unijnych w świetle dotychczasowych doświadczeń dolnośląskich podmiotów branży turystycznej i jednostek samorządu terytorialnego przy współpracy europejskiej?

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!