E-turystyka na Dolnym Śląsku - stan i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie

Stawić czoło wyzwaniom XXI wieku

Źródła informacji o Dolnym Śląsku i Wrocławiu (odwiedzający ogółem)

Wzrost dostępności i użytkowania technologii informatycznych jest symbolem społeczeństwa informatycznego, nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się. Internet staje się jednym z kluczowych kanałów informacyjnych wykorzystywanych przez turystów w procesie podejmowania decyzji o wyjeździe turystycznym, wielokrotnie determinuje kierunki migracji turystycznych.

Wykorzystanie tego kanału informacyjnego jest zdecydowanie większe w przypadku turystów z zagranicy, a także w szeroko rozumianej turystyce przyjazdowej do regionu. Analiza funkcjonowania punktów i systemu informacji turystycznej oraz serwisów internetowych na Dolnym Śląsku, wskazuje na duże braki zarówno w dziedzinie zaopatrzenia sprzętowego, umiejętności teleinformatycznych pracowników punktów „it”, jak również na rozproszenie informacji internetowej oraz małą kompatybilność zastosowanych baz danych i rozwiązań systemowych, których brak ogranicza rozwój turystyki przyjazdowej na Dolny Śląsk. Brak nowoczesnych systemów informacji turystycznej w regionie uniemożliwia komercjalizację powstających nowych produktów turystycznych i ogranicza konkurencyjność turystycznej oferty Dolnego Śląska.

Analiza internetowego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku

Prezentowana poniżej analiza stanu internetowych portali informacji turystycznej w regionie została oparta na badaniach własnych DOT prowadzanych od kilku lat w odniesieniu do serwisów internetowych jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska (w tym także serwisów prowadzonych przez punkty „it”).

Analiza ta miała na celu: dostarczenie profesjonalnej, pełnej i sprawdzonej wiedzy o dostępnych zasobach baz danych i informacji turystycznej w punktach „it” i sieciach www; wykonanie audytu wszystkich systemów informacji turystycznej w regionie i stopnia ich zaawansowania oraz aktualności; określenie kierunków i sposobów rozbudowy i zwiększenia oglądalności serwisów internetowej promocji regionu; ustalenia możliwości tworzenie nowych portali i subdomen promocji turystycznej regionu - własnych i na innych serwisach proturystycznych; określenia kierunków i zasad konsolidacji systemu informacji turystycznej w regionie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!