Budowa kadr dla turystyki Dolnego Śląska

Szansa dla regionu, której nie można zaprzepaścić

Ireneusz Cierpisz, z-ca dyrektora Biura Zarządu DOT

Szkolenie i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki jest jednym z zadań statutowych DOT. Jednak realizacja szkoleń czyli inwestycja w kadry wymaga pieniędzy. Dlatego DOT postanowiła wykorzystać szansę, jaką stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki oferujący 100-procentowe dofinansowanie projektów szkoleniowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Na początku 2008 roku powołaliśmy specjalną strukturę w ramach Biura DOT - Oddział ds. Szkoleń, w celu organizacji szkoleń kadry turystycznej dla Dolnego Śląska oraz budowy specjalnego portalu internetowego – mówi Ireneusz Cierpisz, z-ca dyrektora Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. - Priorytetem jest tworzenie profesjonalnych kadr, gdyż tylko odpowiedni kapitał ludzki, czyli jeszcze raz: świadomość, wiedza i umiejętności, jest podstawą do podjęcia skutecznych działań w każdej sferze. Badania i analizy wskazują, że w wielu zawodach turystycznych istnieją znaczące braki i są to zagrożenia dla rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku.

Zarząd DOT podjął decyzję o przygotowaniu przez stowarzyszenie szeregu projektów szkoleniowych na lata 2008-2010, mających na celu wykształcenie w regionie w okresie kilku lat profesjonalnego korpusu kadr turystyki - lokalnych liderów w organizacji czasu wolnego w województwie dolnośląskim. Kadry te złożone z przedstawicieli różnych potrzebnych i często brakujących na rynku zawodów wpłyną na jakość i rodzaj oferty turystycznej i przyciągną w skali województwa rzesze odwiedzających, powodując tym samym dynamiczny rozwój usług okołoturystycznych z korzyścią dla rynków i społeczności lokalnych. Osoby kończące nasze kursy mają być także źródłem dobrych przykładów, jak można żyć i mieć satysfakcję z pracy w turystyce. W tych działaniach DOT jest chyba liderem w Polsce.

- DOT posiada środki na prowadzenie działalności statutowej, jednak organizacja kursów zawodowych wymagałaby poniesienia znacznych kosztów przez uczestników, którzy najczęściej będą osobami o nieustabilizowanej jeszcze pozycji zawodowej lub wręcz osobami niepracującymi – wyjaśnia aspekty finansowania kursów J. Cierpisz. - Członkowie DOT chcąc wesprzeć środowiska lokalne poprzez przygotowywanie osób do zawodu i umożliwienie im odpowiedniej praktyki, znaleźli rozwiązanie tego problemu, bowiem takim doskonałym narzędziem wsparcia w najbliższych latach jest skorzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych na kształcenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizacja kursu zawodowego lub podnoszącego kwalifikacje w ramach PO KL pozwoli uczestnikom na bezpłatny w nim udział. Jest to jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa szansa przemysłu turystycznego regionu.

Aby zanalizować potrzeby rynku DOT przeprowadził szereg badań i konsultacji w środowiskach lokalnych, dotyczących zapotrzebowania na poszczególne typy szkoleń i wpływ ich realizacji na aktywność zawodową mieszkańców oraz na zdolność zwiększania dochodów w sektorze gospodarki turystycznej. Analiza informacji pokazała, jakie typy szkoleń należy i trzeba zaoferować mieszkańcom, aby pobudzić ich aktywność na rynku pracy i stworzyć możliwości zarabiania na turystyce. Okazało się, że trzeba przygotować wysoce specjalistyczne kursy zawodowe. Kursy muszą obejmować nie pobieżne i krótkie szkolenie teoretyczne, ale rzetelne i praktyczne przygotowanie do zawodu, trwające najczęściej kilka miesięcy. Potrzeba bowiem specjalistów i jednocześnie liderów na rynku, a tego nie da się nauczyć w trakcie kilkudniowych szkoleń. To szansa dla regionu, której nie możemy zaprzepaścić.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!