Rozmowa z Jerzym Terleckim, prezesem Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Dynamika działań sprawia, że sukcesy nas lubią

Jerzy Terlecki, prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Aktualności Turystyczne: - Dwa ostatnie lata są kolejnymi w dynamicznej działalności Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Region charakteryzuje też wzorcowa współpraca i kooperacja na linii Samorząd Województwa - DOT - członkowie i partnerzy z branży turystycznej. Czy to jest właśnie recepta na Wasz sukces?

Jerzy Terlecki: - Tak. Dolnośląska Organizacja Turystyczna zrzesza aktualnie 115 członków, co daje nam status największej regionalnej organizacji turystycznej w Polsce. Cieszy mnie ogromnie stale rosnący potencjał naszej organizacji, merytoryczny i kadrowy oraz w sferze finansowej i środków, jakie udaje się nam przeznaczać na promocję turystyki w regionie. W 2007 roku dysponowaliśmy kwotą blisko dwóch milionów złotych, co dawało nam pozycję lidera w tej kategorii wśród ROT-ów, przy rosnących przychodach z działalności gospodarczej (blisko 35 procent budżetu) i dotacji z UE. Rok 2008 też zapowiada się optymistycznie w tej kategorii.
Szczególne zasługi dla rozwoju organizacji ma Biuro Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, kierowane przez Pana Wojciecha Fedyka. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora oraz rzetelnej pracy, przy stałym wsparciu i zrozumieniu ze strony członków Zarządu DOT, organizacja ta odnosi sukcesy, prowadząc sprawne akcje promocyjne, biorąc udział w projektach europejskich oraz tworząc strategie na potrzeby turystyki i rozwoju regionalnego. Działania te wspiera także profesjonalna kadra Biura DOT. W jej skład wchodzą doświadczeni specjaliści, z których Curriculum Vitae można się - dzięki inicjatywie DOT - zapoznać na portalu www.forumrot.pl. W 2008 roku utworzyliśmy nowy Oddział DOT ds. Szkoleń. Rok miniony był także rokiem wprowadzania nowych typów zadań do DOT, m.in. w sferze konstruowania na zlecenie dokumentów strategicznych i analitycznych oraz dalszej kontynuacji badań ruchu turystycznego, czy też przygotowywania projektów o dotacje z UE (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Interreg, Program operacyjny Współpracy Transgranicznej, itp.).
W tym miejscu dziękuję także wszystkim członkom Zarządu DOT za ich społeczną pracę, a Panu Piotrowi Borysowi, wicemarszałkowi województwa dolnośląskiego za jego ogromne wsparcie, jakiego udzielił i udziela Organizacji oraz za osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Ta współpraca to – jak zauważyliście - wzorcowy przykład kooperacji Samorządu Województwa i ROT-u. Sukcesy DOT byłyby też niemożliwe bez wsparcia naszych członków i partnerów z branży turystycznej – za co na łamach „Aktualności Turystycznych” serdecznie im dziękuję.
- Lista dokonań Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej jest bardzo długa. Na które zwróciłby Pan szczególną uwagę?
- W roku 2007 DOT wraz z podwystawcami z regionu uczestniczyła w 19 ekspozycjach targowych w kraju i zagranicą, między innymi w Berlinie, Lipsku, Helsinkach, Moskwie, Budapeszcie, Pradze, na których promowaliśmy Dolny Śląska łącznie przez 69 dni. Uczestniczyliśmy też w dwudziestu akcjach targowych i promocyjnych na rynku polskim. Ten poziom naszej aktywności targowej utrzymujemy też w roku 2008.
Chcę podkreślić także szczególnie dużą aktywność wydawniczą Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Powstały 22 tytuły wydawnicze o regionie (foldery, mapy, informator i przewodnik), łącznie z wersjami językowymi 106 tytułów, m.in. dotyczących specjalistycznych produktów turystycznych na rynki niszowe oraz na potrzeby kampanii „Promocji Markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska”, w łącznej liczbie 9 własnych publikacji DOT – 109.000 egzemplarzy i 13 publikacji wydanych w ramach kampanii promocyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 440.000 egzemplarzy. W roku 2008 kończymy też 3-letni cykl przygotowywania wydawnictw o wszystkich typach i formach turystyki w regionie.
Chciałabym dodać, że DOT promuje region także w sieci. Obecnie organizacja administruje aż ośmioma turystycznymi serwisami internetowymi, przybliżając zainteresowanym nie tylko swoja działalność, ale przede wszystkim atrakcyjność turystyczną regionu i turystyczne projekty europejskie. Stawia to DOT na pierwszym miejscu w Polsce wśród regionalnych organizacji turystycznych. Myślimy o integracji naszych „produktowych” portali internetowych.
Staramy się także być liderem w kategorii organizacji study tour. W 2007 r., w ramach 16 wizyt studyjnych, przyjęto 97 dziennikarzy z 19 krajów: Finlandii, Białorusi, Hiszpanii, Belgii, Francji, Anglii, Włoch, Hongkongu, Węgier, Niemiec, Łotwy, Brazylii, Malezji, USA, Norwegii, Austrii, Holandii, Czech, Bułgarii. Efektem study- i press tours była promocja medialna w polskiej i zagranicznej prasie, Internecie i telewizji; w sumie ponad 50 artykułów oraz kilka reportaży telewizyjnych. Na taki sam sukces liczymy w 2008 roku.
Ważnym elementem działalności DOT jest także uczestnictwo w wielu projektach europejskich, w tym Tourism Partners Europe. Jest to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju Organizacji w kolejnych latach, na który stawiamy nacisk. Aktualnie pracujemy nad trzema międzynarodowymi projektami.
Zadania i sukcesy DOT doceniły inne ROT-y powierzając nam prowadzenie Biura Forum ROT, które reprezentuje nas na scenie ogólnopolskiej.
Co szczególnie podkreślam, to fakt, że DOT stara się o harmonijną współpracę z wszystkimi członkami naszej organizacji oraz z innymi dolnośląskimi jednostkami samorządowymi czy także branżą turystyczną oraz dolnośląskimi fundacjami i szkołami wyższymi. Służebna rola DOT wobec naszych członków i partnerska wobec wszystkich podmiotów rynku turystycznego, to nasze główne motto działania.
Gorąco zapraszam do współpracy z DOT.
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!