Zachodniopomorskie

Działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2009”

Na Parsęcie w okolicach Karlina Trasa spływu liczy 76 km i obejmuje 3 etapy od Białogórzyna przez Ka

Pod koniec lipca (23-26.VII.) odbywa się „VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2009”. Organizatorem imprezy jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. Trasa spływu liczy 76 km i obejmuje 3 etapy od Białogórzyna przez Karlino, aż po Kołobrzeg.

Uczestnicy pokonują ją w 3 dni, zmagając się wspólnie z licznymi przeszkodami na trasie: wartkim nurtem rzek Radew i Parsęta, przewróconymi drzewami, a niekiedy z deszczem. Wieczorami zaś, po obfitujących w emocje, wyczerpujących dniach, organizatorzy zapewniają relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. ZMiGDP zapewnia uczestnikom także smaczne, ciepłe posiłki, miejsca na polu namiotowym nad rzeką Radew oraz rzetelną i sprawną organizację imprezy.

Spływ posiada kilkuletnią, bogatą tradycję sięgającą 2002 r. O jego popularności może świadczyć wzrastająca rokrocznie liczba uczestników - w roku 2004 było ich 99, rok później już 160. Ogólnopolski Spływ Kajakowy w Dorzeczu Parsęty został uznany najlepszym spływem kajakowym roku 2004 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, a od 2005 roku podniósł swoją rangę do Międzynarodowego Spływu Kajakowego.

Organizacja spływu jest jednym z wielu działań Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ukierunkowanych na rozwój i promocję turystyczną 24 zrzeszonych gmin. Związek realizuje również inne projekty, m.in. „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej” – obejmujący m.in. powstanie na terenie gmin dorzecza Parsęty „Szlaków otwartych kościołów” i „Szlaków dawnych Rodów Pomorskich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel”, „AGORA – Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego” – projekt nastawiony na przywrócenie walorów kulturowych i turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty, „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego Szlak Solny” oraz „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty”.

Celem realizowanych projektów jest wykorzystanie potencjału rozwojowego dorzecza Parsęty – szczególnie cennych walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, na rzecz budowy i rozwoju transgranicznej oferty turystycznej. Są też przyczynkiem do turystycznego ożywienia miast i wiosek dorzecza Parsęty.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit