Związek Miast Bałtyckich

Silny głos w sprawie Regionu Morza Bałtyckiego

Ryszard Zdrojewski, przewodniczący Komisji Turystyki ZMB

Region Morza Bałtyckiego, gdzie różnorodność krajów otaczających Bałtyk zapewniła swoim mieszkańcom podstawę dobrego życia, nazywany jest szczególnym, wręcz specyficznym regionem naszego kontynentu - Europą Bałtycką pełną niepowtarzalnych cech i właściwości. Jego specyfika uwidacznia się nie tylko pod względem geograficzno-przestrzennym, ale także kulturowo-etnicznym i gospodarczym. W celu reprezentowania ważnych interesów tego regionu utworzono Związek Miast Bałtyckich.

O wypowiedź na temat funkcjonowania Związku Miast Bałtyckich zwróciliśmy się do Ryszarda Zdrojewskiego, przewodniczącego Komisji Turystyki ZMB

- Ze względu na stabilny rozwój gospodarczy, polityczny i ekologiczny region Bałtycki postrzegany jest jako jeden z najbardziej obiecujących w Europie i właśnie w trosce o jego rozwój i ochronę w roku 1991 utworzono Związek Miast Bałtyckich. Intensywna współpraca na wszystkich szczeblach oraz w licznych dziedzinach, spotkania ekspertów i zainteresowanych polityków spowodowały, że Związek Miast Bałtyckich stał się organizacją z różnorodnym obszarem działań. Celem Związku Miast Bałtyckich było od samego początku pełnienie funkcji miejsca spotkań miast regionu, wspólne przedsięwzięcia oraz wyrażanie opinii na temat problemów oraz politycznych celów miast. Dzięki tej organizacji miasta mają szanse osiągnąć wspólne cele i realizować zamierzenia z korzyścią dla swoich mieszkańców. Związek Miast Bałtyckich jest silnym głosem w sprawach regionalnych i europejskich wpływających na miasta członkowskie, promując ich opinie przed rządami narodowymi i Unią Europejską. Na organizowanych spotkaniach wymieniane są pomysły i kontakty między miastami członkowskimi. Jest partnerem we współpracy bałtyckiej promującym nasz region razem z innymi organizacjami i władzami.

Najwyższym organem ZMB jest Konferencja Generalna, która zbiera się raz na dwa lata. Jest ona doskonałą okazją dla liderów miast, by spotkać się i porozmawiać. Pomiędzy Konferencjami Generalnymi, prace polityczne wykonywane są przez Radę Wykonawczą, która składa się z jednego miasta z każdego kraju Regionu Bałtyckiego. Rada spotyka się trzy razy każdego roku. Prezydent ZMB i Prezydium ZMB z trzema wiceprezydentami są organami wykonawczymi Związku. Działalność ZMB jest koordynowana przez Sekretariat ZMB z siedzibą w Gdańsku. Sekretariatem kieruje Sekretarz Generalny.

Większość praktycznych zadań wykonywana jest przez komisje branżowe i sieci ZMB. Pracują one w różny sposób, niezależnie. Podejmują różnorodne przedsięwzięcia we właściwych dla nich dziedzinach, od festiwali muzycznych i imprez sportowych po projekty i seminaria szkoleniowe. Zatem, w zależności od dziedziny, komisje dbają o wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego, umożliwiają miastom członkowskim wymianę doświadczeń, tworzą inicjatywy na potrzeby wspólnych projektów unijnych. Zapewniają pomoc miastom w zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu ochroną środowiska. Zwiększają świadomość w sprawach socjalnych i związanych ze zdrowiem, zapewniają możliwość dyskusji i wymiany informacji. Promują rozwój państw Regionu Bałtyckiego poprzez organy państwowe, mieszkańców i środowisko biznesu. W odniesieniu do spraw związanych ze sportem kładą nacisk na integrację młodzieży i niepełnosprawnych poprzez imprezy sportowe. Zwiększają wartości i zrozumienie kwestii związanych z tyrystyką w systemie politycznym, tworzą sieci osób, których praca łączy się z turystyką, zwracają uwagę na edukację i pomoc w inicjowaniu projektów unijnych. Miejskie planowanie ruchu jest głównym przedmiotem uwagi Komisji ds. Transportu. Tradycyjnie planowanie wiązało się z infrastrukturą dla samochodów i transportu publicznego. Tymczasem coraz bardziej istotne staje się pojmowanie ruchu jako przejawu ludzkich zachowań. Komisje zwiększają świadomość w miastach członkowskich w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, budową oraz architekturą. Tworzą grupy robocze oraz sieci kontaktów w ramach Sieci ds. Młodzieży.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!