Świętokrzyskie

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego

Turystyka stanie się niebawem kołem zamachowym lokalnej gospodarki

„Aktualności Turystyczne”: - Od pewnego czasu inwestycje w infrastrukturę turystyczną i promocja regionu wyraźnie przyspieszyły, a region zaczął nadrabiać kilkudziesięcioletnie niekiedy zaległości. Panie Marszałku, jak można oceniać miniony, 2007 rok oraz pierwsze półrocze bieżącego roku pod względem rozwoju turystyki przyjazdowej w województwie świętokrzyskim?

Partner w pozyskiwaniu funduszy na projekty turystyczne

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROTWŚ) to przykład organizacji pozarządowej, która doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na działalność w obszarze turystyki.

Region dobrze przygotowany do działania

„Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” oraz „Program Promocji wraz z Regionalnym Systemem Informacji Turystycznej dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2008-2013” informują, w jakim kierunku promocyjnym powinien zmierzać region, by był postrzegany jako bardziej atrakcyjny turystycznie.

Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przystępuje do realizacji najważniejszego projektu w swojej dotychczasowej historii, którym jest „Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego”. 21 lipca 2008 r. złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”. Wartość projektu to 7.3 mln złotych, dofinansowanie unijne – 80%, ilość podmiotów współfinansujących kampanię – 34 (członkowie ROT).

Nasz cel – to marka „Świętokrzyskie”

W obecnych czasach, kiedy na rynku konkuruje ze sobą mnóstwo produktów turystycznych, przyciągających w mniejszy lub większy sposób turystów, bezsprzeczna wydaje się konieczność wykreowania własnej rozpoznawalnej marki regionu. Jednak marketing terytorialny to raczkująca dziedzina wiedzy, marka obszaru zaś to temat nowy, choć aktualnie bardzo modny. Region Świętokrzyski wchodzi właśnie na długotrwałą drogę budowania własnej rozpoznawalności, tożsamości, a w dalszej perspektywie marki.

Śladami twórców, władców i magii

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego jest twórcą trzech produktów liniowych regionu – szlaków tematycznych: Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego, Rowerowego Szlaku Architektury Obronnej i Rowerowego Szlaku „Miejsca Mocy”. Wkrótce powstanie również kolejny – Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej.

Bliska wizja wzorcowego Systemu Informacji Turystycznej

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach wspierane przez 10 centrów oraz 20 punktów „it” w terenie, portal informacji turystycznej oraz spójne oznakowanie. Tak najprawdopodobniej już za rok będzie wyglądał System Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kulturowe perły i perełki

Czarownice, skamieniali pielgrzymi, mumie prawie jak z egipskich grobowców. Zabytki techniki z epoki kamienia, żelaza i współczesności. W tle: jeden z najstarszych krajobrazów w Polsce. Czy jeszcze ktoś nie ma ochoty odwiedzić województwa świętokrzyskiego?

Świętokrzyskie na topie

Rok 2007 był wyjątkowo udany dla świętokrzyskiej branży turystycznej. Przybyło odwiedzających nasz region gości, sprzedało się też więcej biletów wstępu do atrakcji turystycznych, takich jak muzea, zamki, lochy itp. Wzrost liczby turystów odwiedzających nasze atrakcje jest wręcz imponujący i wyniósł niemal 25 procent, co oznacza, że te miejsca odwiedziło niemal 1,9 miliona gości*, czyli o prawie 400 tysięcy więcej niż w roku 2006.

Nowe lokalne inicjatywy

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób tworzących produkty i inicjatywy lokalne zmienia się obraz wsi, miasteczek i miast świętokrzyskich. Zaangażowane w jakiś pomysł osoby tworzą stowarzyszenia, lokalne organizacje turystyczne czy lokalne grupy działania lub działają nieformalnie. A oto wybrane inicjatywy, które naszym zdaniem, zasługują na szerszą prezentację.

Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!