Strategia rozwoju turystyki i Program promocji w Świętokrzyskiem

Region dobrze przygotowany do działania

„Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” oraz „Program Promocji wraz z Regionalnym Systemem Informacji Turystycznej dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2008-2013” informują, w jakim kierunku promocyjnym powinien zmierzać region, by był postrzegany jako bardziej atrakcyjny turystycznie.

Wiosną bieżącego roku Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROT WŚ) zakończyła ostatecznie prace nad dokumentem programowym „Program Promocji wraz z Regionalnym Systemem Informacji Turystycznej dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2008-2013”. Jest to pierwszy lub jeden z pierwszych programów promocji i informacji turystycznej polskich regionów. Program operacyjny uszczegółowia „Strategię rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” w obszarze „PROMOCJA”.
Opracowania powstały przy ścisłej współpracy ekspertów oraz członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 30 czerwca program został przyjęty przez sejmik województwa. Szerokie konsultacje społeczne poprzedziły także tworzenie zapisów do „Strategii rozwoju turystyki…”, przyjętej przez sejmik w lutym 2006. Warto zauważyć, iż powszechna debata, jaka miała miejsce przy tworzeniu obu dokumentów jest gwarantem ich wysokiej jakości i powszechnej akceptacji w środowisku turystycznym regionu.
Wykonawcą strategii jest Polska Agencja Rozwoju Turystyki na zlecenie ROT WŚ, dokument powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z kolei wykonawcą „Programu promocji…” jest ROT WŚ, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.
Zarówno strategia jak i program promocji składają się z dwóch zasadniczych części – analitycznej i planistycznej. Części analityczne pokazują, jaki jest aktualny stan turystyki oraz promocji turystycznej na terenie województwa świętokrzyskiego. Części planistyczne definiują priorytetowe produkty turystyczne, grupy docelowe, a także skuteczne narzędzia osiągnięcia zakładanych celów. Dokumenty w sposób uporządkowany wskazują zadania do realizacji i sposoby wdrażania dokumentów programowych.
W „Strategii…” za cel nadrzędny uznano „trwały rozwój turystyki w regionie, prowadzący do poprawy jego konkurencyjności, skutkujący wzrostem dochodów i zwiększającym się zatrudnieniem”. W „Programie Promocji…” cel nadrzędny sformułowany jest zaś jako „zbudowanie zintegrowanego i skutecznego marketingu”.
Istotnym efektem opracowań jest wyodrębnienie priorytetowych i uzupełniających obszarów produktowych oraz ich rynków docelowych. Wynika z tego, jakie produkty turystyczne powinny stać się w głównej mierze obiektem działań promocyjnych oraz do kogo je kierować. Dwa produkty, zdaniem ekspertów, mogą stać się w pewnej perspektywie czasowej produktami markowymi na poziomie „najlepszy” oraz stanowić o przewadze konkurencyjnej Świętokrzyskiego wśród innych polskich regionów.
Są nimi „Świętokrzyska Zielona Szkoła” (segment bazowy; dzieci i młodzież szkolna, rodziny z dziećmi) oraz „Swojskie Klimaty” (segment bazowy; turystyka wiejska i agroturystyka dla rodzin, osób lubiących wypoczywać na wsi).
Działania promocyjne w celu wykreowania większej rozpoznawalności powinny być także skierowane na produkty: Klucz do zdrowia (turysta uzdrowiskowy), W krainie mocnych wrażeń (turysta aktywny), Perły Ziemi Świętokrzyskiej (turysta kulturowy), Delegacja wbrew regułom (turysta biznesowy).
Niezwykle wnikliwie został potraktowany w programie promocji temat zintegrowanego systemu informacji turystycznej, przedstawiono szczegółowo sytuację obecną, jak i kierunki rozwoju informacji turystycznej zarówno w warstwie analogowej jak i cyfrowej.
Aktualnie ROT WŚ prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem kolejnego programu operacyjnego: „Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej”. Dokument będzie średniookresowym dokumentem planistycznym, uszczegóławiającym zapisy „ Strategii rozwoju turystyki dla województwa świętokrzyskiego” w obszarze priorytetowym „PRODUKT”.
Warto dodać, iż - w aspekcie realnej perspektywy realizacji przez ROT WŚ Kampanii Promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego, która startuje prawdopodobnie już jesienią - dokumenty te nabierają szczególnego znaczenia. Wszelkie projektowane działania kampanii wynikają bowiem wprost z zapisów strategii oraz obu programów operacyjnych.
Można więc z całą pewnością stwierdzić, iż region dobrze przygotował się do przeprowadzenia zintegrowanych działań promocyjnych, a świętokrzyska ROT wypracowała sobie solidne podstawy programowe, aby działania te wdrażać w sposób skoordynowany i systemowy.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!