Cel nadrzędny: wdrożenie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji i informacji turystycznej

Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przystępuje do realizacji najważniejszego projektu w swojej dotychczasowej historii, którym jest „Kampania Promocyjna Województwa Świętokrzyskiego”. 21 lipca 2008 r. złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.3. „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”. Wartość projektu to 7.3 mln złotych, dofinansowanie unijne – 80%, ilość podmiotów współfinansujących kampanię – 34 (członkowie ROT).

Czego dotyczy projekt?

Celem nadrzędnym kampanii jest wdrożenie zintegrowanego i skutecznego systemu promocji i informacji turystycznej, wpływającego na zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów z turystyki.
Kampania ma charakter mieszany. Jest to kampania informacyjna o produktach turystycznych oraz wizerunkowa. Jej bohaterem i motywem przewodnim jest świętokrzyska czarownica (obecnie logo turystyczne regionu).
Przedmiotem projektu jest promocja turystyczna województwa świętokrzyskiego wraz ze zintegrowanym systemem informacji turystycznej.
W ramach projektu zaplanowane są do realizacji następujące działania: stworzenie analogowego systemu informacji turystycznej; stworzenie cyfrowego systemu informacji turystycznej i inna promocja w Internecie; imprezy promocyjne (a. w regionie, b. poza regionem, c. targi, d. wizyty studyjne); wydawnictwa i inne (a. standardowe, b. bank wizerunków, c. płytka promocyjna, d. gadżety); reklama w mediach; reklama zewnętrzna; badania marketingowe.
Dzięki wykorzystaniu kilkunastu narzędzi promocji i informacji zapewniona jest kompleksowość i wieloaspektowość projektu w dotarciu do najważniejszych grup docelowych. W projekcie zastosowane są rozwiązania oryginalne i innowacyjne, jak na przykład pierwszy w Regionie – Zintegrowany System Informacji Turystycznej, na który składa się: internetowy portal turystyczny z co najmniej 10 podportalami lokalnymi oraz sieć Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.

W kraju i za granicą

Kampania prowadzona będzie głównie na rynku krajowym. Nasze geograficzne rynki docelowe to głównie województwa ościenne. Pewne działania przeprowadzone zostaną także na wybranych rynkach zagranicznych (Niemcy, Rosja i Ukraina, Benelux). Międzynarodowy zasięg projektu uzyskany zostanie dzięki, przede wszystkim, organizacji zagranicznych imprez promocyjnych, wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych oraz uczestnictwie Świętokrzyskiego w imprezach targowych. Także inne narzędzia, jak wielojęzyczny portal województwa świętokrzyskiego, wydawnictwa czy prezentacje multimedialne pomogą poinformować obcokrajowców o atrakcjach naszego regionu. Do tej pory promocja zagraniczna prowadzona była śladowo i to tylko na rynku niemieckim.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!