Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Partner w pozyskiwaniu funduszy na projekty turystyczne

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (ROTWŚ) to przykład organizacji pozarządowej, która doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na działalność w obszarze turystyki.

Póki co, w zdecydowanej większości, pozyskujemy fundusze krajowe. Przed nami jednak ogromne wyzwanie – fundusze unijne i Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. W lipcu br. złożyliśmy do RPO projekt o wartości 7.3 mln złotych. 34 samorządy - członkowie ROT- przekazały podwyższone składki członkowskie, aby stworzyć 20-procentowy wkład własny ROT WŚ do projektu.
W trakcie swojej 6-letniej działalności zrealizowaliśmy szereg projektów własnych lub w partnerstwie. Duża „płodność” projektowa wynika z prozaicznej przyczyny - aby przetrwać trudne początki, rozwinąć się i utrzymać - zmuszeni byliśmy walczyć o dotacje i dofinansowania. Budżet organizacji niezasilany funduszami zewnętrznymi byłby nader skromny…. W roku 2007 składki członkowskie stanowiły jedynie jedną piątą budżetu i traktowane były jako wkład własny do realizowanych projektów.
Poniżej prezentujemy tylko te projekty, których wartość wyniosła minimalnie 50 tys. złotych.

Projekty własne ( realizowane z funduszy krajowych)

Trzy projekty, których efektem są dokumenty strategiczne.
- „Strategia Rozwoju Turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006-2014” (zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki MSiT);
- „Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego na lata 2008-2013” (zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego);
- „Opracowanie operacyjnego programu rozwoju produktów turystyki aktywnej
i kulturowej w województwie świętokrzyskim” (zadanie dofinansowane przez MSiT).
Cztery projekty, w wyniku których powstały nowe produkty turystyczne, to produkty liniowe, które będą istotnym elementem promocji projektowanej kampanii (wszystkie zadania dofinansowane przez MSiT): szlak rowerowy: „Szlak Architektury Obronnej”, szlak rowerowy – „Miejsca Mocy”, szlak samochodowy – „Świętokrzyski Szlak Literacki”, szlak samochodowy „Świętokrzyski szlak architektury drewnianej” w trakcie realizacji). Cztery projekty szkoleniowe, których efektem jest podbudowa merytoryczna zadań projektowych (wszystkie zadania dofinansowane przez MSiT): z czego projektem o największym zasięgu była Międzynarodowa Konferencja Agroturystyczna nt.: Turystyka Wiejska – Droga do Zrównoważonego Rozwoju. Zrealizowano także jeden projekt (dofinansowany przez MSiT), którego efektem jest powstanie popularnej strony internetowej, informującej kompleksowo o możliwościach pozyskania funduszy na turystykę www.fundusze-turystyka.pl
Projekty realizowane w partnerstwie (fundusze europejskie)
- „Kampania Promocyjna Świętokrzyskie Milenium”. Kampania ta, to pierwszy w Polsce projekt promocyjny, dofinansowany w obszarze promocji turystycznej w ramach ZPORR, działanie 1.4. ROTWŚ jako partner i biuro projektu;
- „Turystyka wspólna sprawa”- największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy EFS dla branży turystycznej (partnerstwo);
- Development of a sustainable tourism (partnerstwo w ramach Interreg III B Cadses);
- Tourism enterprises in rural areas (partnerstwo w ramach Leonardo).

W obecnym okresie programowania ROT WŚ jest jednym z partnerów projektu „Świętokrzyski Szlak Arche-Geologiczny”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 6.4. „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ze względu na fakt, iż projekt znalazł się na tzw. liście podstawowej projektów objętych dofinansowaniem, wszystko wskazuje na to, że już wkrótce powstanie na Ziemi Świętokrzyskiej produkt liniowy o szerokim europejskim zasięgu oddziaływania, a świętokrzyska ROT zajmie się zarządzaniem i promocją projektu. Warto przypomnieć, iż instytucją wdrażającą działanie 6.4 jest POT.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!