Rozmowa z Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego

Turystyka stanie się niebawem kołem zamachowym lokalnej gospodarki

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego

„Aktualności Turystyczne”: - Od pewnego czasu inwestycje w infrastrukturę turystyczną i promocja regionu wyraźnie przyspieszyły, a region zaczął nadrabiać kilkudziesięcioletnie niekiedy zaległości. Panie Marszałku, jak można oceniać miniony, 2007 rok oraz pierwsze półrocze bieżącego roku pod względem rozwoju turystyki przyjazdowej w województwie świętokrzyskim?

Adam Jarubas: - To był bardzo dobry rok dla świętokrzyskiej turystyki, a wzrostowa tendencja utrzymuje się także obecnie - w pierwszym półroczu. Zakończyliśmy wiele inwestycji realizowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2004-2006. Wśród przykładów tych przedsięwzięć znalazła się rewitalizacja zabytkowych obiektów w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w tym Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu oraz Domu Opata w Nowej Słupi. Prace w Busku Zdroju zaprocentowały powiększeniem o 50 procent powierzchni parku zdrojowego oraz zmodernizowaniem samorządowego centrum kultury, w którym zlokalizowano punkt informacji turystycznej i uzdrowiskowej. Wzorcowym projektem zrealizowanym w regionie była rewitalizacja pokamedulskiego klasztoru w Rytwianach i utworzenie w nim nowoczesnego centrum turystycznego, „leczącego” ciszą choroby współczesnej cywilizacji. Rytwiańska Pustelnia Złotego Lasu jest przykładem harmonijnego połączenia obiektu zabytkowego ze współczesną infrastrukturą pobytową. Warto wyróżnić także projekt Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, w ramach którego utworzono portal informacji kulturalnej i turystycznej. Zrealizowano projekt promocyjny kampanii „Świętokrzyskie Milenium”, którego pomysłodawcą była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Był to największy, zarówno pod względem finansowym, jak i medialnym, projekt promocyjny zrealizowany w województwie świętokrzyskim, a także pierwszy tego typu projekt w Polsce.
- W 2008 roku rozpoczęła się długo oczekiwana budowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Jaki będzie ona mieć wpływ na rozwój turystyki na południu regionu?
- Wiążemy z tą inwestycją duże nadzieje, że na południu województwa powstanie taki ośrodek wzrostu, który zdynamizuje rozwój turystyki w całym województwie. Projekt nie ma charakteru lokalnego, został bardzo wysoko oceniony przez stronę norweską – podmiot wiodący w zakresie finansowania. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie to naprawdę innowacyjny projekt łączący nowoczesny park tematyczny z tradycyjną instytucją kultury. Samorząd województwa znacząco wsparł ten projekt uznając jego wyjątkowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Jestem pewien, że po zakończeniu inwestycji w okolicach Pacanowa, Stopnicy i Solca Zdroju powstanie wiele miejsc pracy w gospodarce turystycznej.
- Jakie inwestycje planowane są do realizacji w najbliższych latach?
- Przed świętokrzyską turystyką niezwykła szansa na rozwój zarówno w sferze inwestycyjnej, jak również w sferze tzw. kapitału ludzkiego. To, czy fundusze strukturalne zasilą inwestycje w turystkę zależeć będzie od kreatywności samorządów, przedsiębiorców, organizacji turystycznych. Pierwsza analiza wstępnych projektów zgłoszonych przez beneficjentów potwierdza tezę, że będziemy mieli do czynienia z problemem nadmiaru inicjatyw, niż ich brakiem. Pojawiły się propozycje rozbudowy bądź modernizacji części turystycznej Rezerwatu w Krzemionkach k. Ostrowca, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Skansenu w Tokarni, Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Niezwykle interesujące są projekty rewitalizacji zamków w Ujeździe, Chęcinach i Stopnicy. Na uwagę zasługują także inicjatywy budowy nowoczesnych centrów rekreacyjnych w Sędziszowie, Strawczynie, Sandomierzu i Starachowicach. Świętokrzyska ROT przygotowuje kompleksowy projekt promocyjny, który pozwoli na stworzenie nowoczesnego systemu informacji i promocji turystycznej. To tylko nieliczne przykłady inicjatyw, których wartość przekracza ponad 1,5 miliarda złotych.
- Mówi Pan o inwestycjach w produkty turystyczne, a jak zmienia się infrastruktura noclegowa? Dane pokazują, że w regionie nastąpił prawdziwy boom na tego typu inwestycje.
- Województwo świętokrzyskie w ostatnich latach stało się niezwykle atrakcyjne dla inwestujących w usługi hotelarskie. Dynamicznie rozwijające się Targi Kielce, nowe atrakcje i produkty turystyczne oraz promocja regionu świętokrzyskiego w Polsce i za granicą spowodowały, iż dotychczasowa liczba hoteli okazała się być niewystarczająca. W przeciągu zaledwie 6 lat (2000-2006) liczba tego typu obiektów noclegowych wzrosła o 100 procent. Spowodowało to, iż Świętokrzyskie może pochwalić się niemalże największą dynamiką przyrostu liczby hoteli w Polsce. Biorąc pod uwagę liczbę nowych miejsc noclegowych jesteśmy absolutnym liderem, gdyż liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła aż o 167 procent. I zmian tych jak na razie nie widać końca. W samym roku 2007 otwartych zostało siedem tego typu obiektów m.in.: hotel Kameralny i Wena w Kielcach, Pałac Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, czy też hotel Villa Aromat we Włoszczowej. Aktualnie w samych Kielcach powstają nowe obiekty: dwugwiazdkowy hotel sieci Ibis oraz hotel Tęczowy Młyn zlokalizowany w okolicy Targów Kielc. W najbliższym czasie planowane są także duże inwestycje uzdrowiskowe i Spa w Busku oraz Solcu Zdroju.
- Ale inwestycje to nie wszystko, zmienia się także dynamika Państwa działań promocyjnych. Czy i te działania przyniosły zamierzony wzrost przyjazdów turystów do regionu?
- Głównym naszym partnerem w działaniach promocyjnych jest Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna. Po 5 latach swojej działalności wyraźnie okrzepła i jest dziś najważniejszym podmiotem koordynującym działania promocyjne w regionie. Od 2008 roku planujemy wspólną realizację największej kampanii promującej region. Projekt ROT-u zakłada kompleksową promocję produktów turystycznych, a także stworzenie spójnego systemu informacji turystycznej. Jego wartość przekracza 7 milionów złotych, a większość środków pochodzić będzie z funduszy strukturalnych UE. Jestem pewien, że po zakończeniu realizacji projektu w 2010 roku region będzie odwiedzać znacznie więcej turystów niż dotychczas. Ale już dziś nasze wspólne działania przynoszą efekty. Potwierdzeniem wzmożonego zainteresowanie Regionem Świętokrzyskim są dane statystyczne za rok 2007 uzyskane w obiektach noclegowych. Z całej bazy noclegowej województwa skorzystało ponad 390 tysięcy osób (o 17 procent więcej niż w roku 2006) i udzielono blisko 1 milion 120 tysięcy noclegów (wzrost aż o 40 procent w porównaniu z rokiem poprzednim). Podobnie korzystna sytuacja przedstawia się w przypadku turystów zagranicznych. Ich liczba wzrosła o blisko 30 procent. Wszystko wskazuje na to, iż w roku 2008 odnotujemy kolejne wzrosty. Wierzę, że tylko wspólne działania wszystkich podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, przynosić będą oczekiwany rozwój sektora turystycznego. Świętokrzyskie postawiło na turystykę i wiem, że w najbliższej przyszłości stanie się ona kołem zamachowym naszej lokalnej gospodarki.
- Dziękujemy za rozmowę.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!