Pomysły GCB na zagraniczną promocję pomorskich walorów turystyki biznesowej

Trójmiasto umacnia się na rynku kongresów i konferencji

- Rywalami Gdańska i Pomorskiego są inne duże polskie miasta, ale też np. Berlin, Kopenhaga, Paryż, Londyn, Wiedeń, a nawet San Francisco - mówił profesor Rob Davidson z Uniwersytetu Westminster w Londynie, podczas obchodów 5-lecia działalności Gdańskiego Biura Kongresów i Konferencji/ fot.: Kazimierz Netka

 

Zdobyli unijne fundusze

Gdańska Organizacja Turystyczna zdobyła pieniądze na realizację zadań GCB. Złożyła wniosek o przyznanie dotacji unijnych - na projekt pt. „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Pomorza”. Starania te zakończyły się sukcesem. Realizacja wspomnianego projektu wspierana jest z zasobów finansowych „Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego”, w ramach osi priorytetowej nr 6 - Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2 - promocja i informacja turystyczna. Koszt realizacji szacowany jest na blisko 3 mln złotych. Dotacja UE sięga prawie 2,1 mln złotych. Finał: w grudniu 2011 roku.

Do tej pory, w ramach realizacji wspomnianego unijnego projektu, wydano materiały promocyjne, np.  katalog obiektów pt. „Gdańsk & region, where business meets”. Katalog ten został nagrodzony podczas Gdańskich Targów Turystycznych. Wydano też folder, wyprodukowano różne gadżety. Został nakręcony film promocyjny, a także przygotowano prezentację multimedialną. Powstał też portal dotyczący turystyki biznesowej: www.gdanskconvention.pl z wyszukiwarką obiektów konferencyjnych.

Aktywni w ICCA i nad Bałtykiem

Dobre są efekty uczestnictwa reprezentantów GCB w zagranicznych spotkaniach, na przykład w posiedzeniach ICCA (International Congress and Convention Association - Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji), czy fundowanie nagród w konkursie organizowanym przez ICCA. To powoduje znaczący wzrost zainteresowania Polską, Pomorzem, Gdańskiem. Anna Górska, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej - Gdańsk Convention Bureau, po raz drugi została wybrana do Zarządu ICCA. W przyszłym roku w Gdańsku odbędą się dwa spotkania ICCA.

GCB aktywne działa też w BTC - Baltic Sea Tourism Commission. Uczestniczy w targach turystyki biznesowej: IMEX we Frankfurcie, EIBTM w Barcelonie, CONFEX w Londynie, EMIF w Brukseli a także w Forum Polityków.

Jakie są efekty? Ile kongresów odbyło się w Pomorskiem dzięki tej aktywności GCB za granicą? Nie da się tego określić - mówi prezes Anna Górska. - Nikt nie mówi nam, że promocja prowadzona przez GCB za granicą ułatwiła mu zwołanie międzynarodowego kongresu do Polski.

Ocena przedstawicieli branży

Wysiłki GCB są doceniane przez regionalną branżę turystyczną. Gratulacje GCB złożyli podczas jubileuszu m.in. Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezes Zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Wojciech Kreft, dyrektor Biura PROT. Na ręce przewodniczącego Rady Programowej GOT, wiceprezydenta Gdańska, przekazali oni banknot pięciodolarowy, z życzeniami, by się znacznie rozmnożył. Prezes Anna Górska otrzymała zaś zaproszenie na targi do Londynu.

Słowa pochwały pod adresem pracowników GCB (4 osoby) wypowiadał też Bogdan Donke, współtwórca tego Biura, wiceprezes Zarządu PROT. Edmund Matowski, wykładowca z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku zachęcał do promowania działalności GCB wśród organizatorów kongresów. Pracownicy uczelni nie bardzo wiedzą bowiem, jak takie spotkania przygotować. GCB może im pomóc.

Kazimierz Netka

 


 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit