Oceny

Druga edycja rankingu ROT

Bez_nazwy_1

Redakcja Rynku Podróży po raz drugi przygotowała ranking regionalnych organizacji turystycznych.

Jak czytamy we wstępie - przygotowanie pierwszego rankingu ROT ten ceniony magazyn branżowy podjął przed rokiem, co zbiegało się z jubileuszem 10-lecia działalności Polskiej Organizacji Turystycznej, a tym samym również systemu promocji turystyki, w którym regionalne organizacje turystyczne  mają do odegrania kluczową rolę. 

„Pierwsza edycja rankingu została przyjęta dobrze i z dużym zainteresowaniem – ta formuła jest bowiem dość obiektywnym sposobem pokazania aktualnego potencjału i aktywności ROT. Są one wciąż w okresie dynamicznych zmian i rozwoju, co umacnia ich prestiż i tworzy większe możliwości działania. Poniższy ranking dobrze to odzwierciedla.

Jest to jeden z kilkunastu rankingów przygotowywanych przez redakcję od wielu lat i mamy w tym zakresie spore doświadczenie, a jednocześnie znamy dość dobrze działalność regionalnych organizacji turystycznych, publikujemy dość często informacje o kolejnych ich przedsięwzięciach czy podejmowanych inicjatywach. W tym przypadku przygotowanie rankingu jest trochę trudniejsze, bowiem dużo większa jest liczba kategorii – prawie dwukrotnie więcej w stosunku do innych rankingów, w których przedmiotem analizy są firmy turystyczne o działalności bardziej jednolitej.

Działalność ROT to zjawisko i obszar dość rozległy, dynamiczny, trudno poddający się schematycznym ocenom. A w przypadku rankingu należy tę różnorodność działań przełożyć na konkretne dane, które brane są pod uwagę w poszczególnych kategoriach. Właśnie one, dobrze dobrane, mają podstawowe znaczenie w każdym rankingu. Do zaproponowanych przed rokiem kategorii nie zgłaszano zasadniczych uwag, choć w tej edycji pojawiły się już drobne wątpliwości i te zostaną wzięte pod uwagę na przyszłość. Chcielibyśmy jednak uniknąć zasadniczych zmian, bowiem takie analizy mają dodatkową wartość wtedy, gdy prowadzone są według stałych zasad w dłuższym okresie. Pokazują wówczas charakter zmian w danym segmencie i dominujące w nim tendencje.

Regionalne organizacje turystyczne i ich działalność stały się już przedmiotem różnych opracowań oraz analiz i ten ranking też w taki nurt się wpisuje. Przede wszystkim jego celem jest jednak sprawiedliwa ocena oraz w miarę obiektywny obraz analizowanego segmentu turystyki.

W przygotowaniu rankingu – podobnie jak przed rokiem – spotkaliśmy się z wielką życzliwością i pomocą ze strony dyrektorów biur poszczególnych ROT, których prosiliśmy o przygotowanie i przesłanie danych do rankingu. Choć odbywa się to w okresie trudnym – na przełomie roku – dołożyli oni dużych starań, by te dane dotarły do nas w ustalonym czasie. Za tę  pomoc dziękujemy.

Spośród działających 16 Regionalnych Organizacji Turystycznych, nie mogliśmy w tym rankingu zaprezentować wszystkich, co byłoby sytuacją idealną. Nie wzięła w nim udziału Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, która nie przysłała odpowiednich danych. Podobnie stało się przed rokiem. Wyrażaliśmy wówczas nadzieję, że w kolejnej edycji nie zabraknie już żadnej ROT, otrzymaliśmy też solenne zobowiązanie w tej sprawie od prezesa Podkarpackiej ROT. Ale sytuacja nie uległa jednak zmianie i nadal tej organizacji nie ma w rankingu. Nie uciekamy się do żadnych złośliwości i nie będziemy prezesa już niepokoić swoim natręctwem w przyszłości.

Metodę przygotowania rankingu mamy od lat niezmienną – jest ona dość dobrze znana z lat poprzednich i nie wymaga szczegółowego objaśnienia. W tym przypadku większa niż w innych rankingach jest liczba kategorii, aby w pełniejszy sposób zaprezentować działalność ROT. Dane liczbowe otrzymane od poszczególnych organizacji pozwoliły na ustalenie kolejności w obrębie każdej kategorii – co zostało następnie zamienione na odpowiednią liczbę punktów (maksymalna 15, ponieważ tyle ROT uwzględnia ranking). Suma punktów ze wszystkich dwunastu kategorii zapewnia miejsce danej ROT na ostatecznej liście rankingowej.

Jak sądzimy, nasz ranking w sposób możliwie pełny i obiektywny oddaje potencjał organizacyjny i ekonomiczny ROT, aktywność w podstawowych obszarach działalności, a także aktualną pozycję w całym regionalnym systemie promocji turystyki (przypominamy, że w naszych rankingach zestawiane są otrzymywane dane liczbowe, których prawdziwość firmują przesyłający – nie ma tu więc miejsca na subiektywne oceny redakcji).

Dla przypomnienia przedstawiamy na początek listę rankingową ROT za 2009 rok, która była opublikowana w styczniowym numerze Rynku Podróży w ubiegłym roku.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!