Szlak rowerowy na pograniczu polsko-czeskim

W lutym ubiegłego roku podjęte zostały prace nad wyznaczeniem trasy rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Potrwają do lipca 2019.

Ukończony projekt może być krótszą, choć niemniej modelowo udaną, wersją Green Velo biegnącego przez wschodnie województwa Polski. Projekt „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko–czeskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V–A Polska –Republika Czeska. Szacunkowy koszt może sięgnąć 100 mln złotych. Rolę partnera odpowiedzialnego w tym działaniu pełni Instytut Rozwoju Terytorialnego. W przygotowaniu projektu uczestniczy Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie i wypromowanie wspólnej oferty dla cyklistów, która będzie łączyła trasy rowerowe obszarów wszystkich uczestniczących w nim partnerów. Istotnym elementem projektu jest opracowywany przez OROT dokument zawierający zasób wiedzy przydatnej między innymi gminom i powiatom w tworzeniu prawidłowych tras i ścieżek rowerowych, zwraca uwagę na konsekwentność przy ich tworzeniu, ciągłość, jednolite oznakowanie, a także tworzenie infrastruktury towarzyszącej. Specjaliści Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej uczestniczą też w konsultacjach określających przebieg trasy transgranicznej przez województwo opolskie, w taki sposób, żeby można ją było połączyć z istniejącymi i planowanymi trasami w regionie. Szlak ma zostać poprowadzony od Śląska Cieszyńskiego do okolic Bogatyni i Turowa.

Powodzenie wspólnego projektu przyczyni się do wyrównania warunków uprawiania turystyki rowerowej na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Jak wynika bowiem z wypowiedzi Piotra Mielca, dyrektora OROT, ale też Daniela Moureka, jednego z przedstawicieli partnerów czeskich – nasi południowi sąsiedzi znacząco bardziej zaawansowani są w rozwijanie turystyki rowerowej. Partnerzy z Republiki Czeskiej wcześniej rozpoczęli wytyczanie szlaków, dróg turystycznych, miejsc postojowych, tworzenie wypożyczalni rowerów. Większość systemu jest praktycznie gotowa. Realizacja polsko-czeskiego projektu uatrakcyjni pogranicze i przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w sektorze turystycznym. Współpraca instytucji, zainteresowanych podmiotów i społeczności po obu stronach granicy, poprawi system zarządzania tym obszarem i podniesie poziom świadczenia usług turystycznych.

Partnerzy zaangażowani w projekt. Województwo Dolnośląskie, partner wiodący Instytut Rozwoju Terytorialnego; Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna; Powiat Ząbkowicki; Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”; Wrocławska Inicjatywa Rowerowa; Asociace Měst Pro Cyklisty; Nadace Partnerstvi; Region Orlicko-Třebovsko,; Královéhradecký Kraj.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!