Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc

logo bez pola ochronnego cr

Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej jednogłośnie podjęło decyzję o przyjęciu nowej identyfikacji wizualnej stowarzyszenia. Symbol organizacji oraz hasło “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc” wyrażają ideę sieciowej współpracy samorządów, uczelni, Lokalnych Organizacji Turystycznych, innych stowarzyszeń i fundacji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w naszym regionie i zaangażowanych w jej promocję.

Decyzję członków K-POT poprzedziła roczna kampania “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc”, której celem była spójna komunikacja potencjału turystycznego naszego województwa. Podczas targów krajowych i zagranicznych, w spotach i publikacjach, pod szyldem “Konstelacji” występowały autonomiczne miejsca (Bydgoszcz, Toruń, Chełmno, Świecie, Ciechocinek, Włocławek, Inowrocław, Nakło, Koronowo itd.) i zróżnicowane pod względem tożsamości subregionalne marki turystyczne (Pałuki, Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie). Budowanie “Konstelacji” to ustawiczne zadanie naszej branży, przejawiające się zarówno we wzmacnianiu struktur turystyki (stowarzyszaniu się oraz współpracy lokalnej i regionalnej), tworzeniu produktów sieciowych (kompleksowych pakietów turystycznych), jak i wspólnej promocji (inicjowaniu akcji i kampanii w gronie członków K-POT).

Zmianie nie ulega nazwa organizacji, ale sposób komunikacji jej aktywności. Przykładem tego jest spot radiowy w którym na inaugurację sezonu turystycznego 23 i 24 kwietnia (Program i zapisy: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/) zapraszają “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc”, a nie “Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna”. Tym samym podkreślony zostaje wkład wszystkich współorganizatorów regionalnego wydarzenia.

„Konstelacje” to nowe podejście do budowania oferty i sposób opowiadania o regionie. „Konstelacje” mają oznaczać nieograniczoną ilość powiązań punktów – miejsc na mapie, które można łączyć w szlaki, trasy, ścieżki o różnym zasięgu. Łączenie może przebiegać w dowolny sposób – poprzez budowanie tras tematycznych lub szlaków będących kompozycją różnych wątków (historia, aktywność, kulinaria, uzdrowiska) – oferowanych przez gestorów i organizatorów turystyki. „Konstelacja” może być też rozumiana jako kompozycja indywidualna turysty – zbudowana przed przyjazdem lub układana spontanicznie podczas pobytu w regionie.

Dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej istotne jest włączenie wszystkich członków stowarzyszenia w proces budowania spójnego systemu zarządzania wizerunkiem regionu. Uświadomienie podziału zadań w tym procesie i zaangażowanie w dotarcie z informacją i promocją cech marki do szerokiego grona odbiorców: branży turystycznej, mieszkańców regionu, turystów. Zaangażowanie wszystkich podmiotów turystyki w jeden spójny proces budowania marki ma tworzyć podstawy działań strategicznych w turystyce. Istotne jest także uświadomienie wartości płynących z działania synergicznego. Zarządzanie przez markę ma prowadzić do wzrostu rangi turystyki, pośród innych dziedzin gospodarki w regionie. Tym samym pozwoli naszemu regionowi stworzyć markę gotową do konkurowania z innymi, ale też wpływającą na prestiż regionu w całej branży turystycznej – co stanowi zachętę do podejmowania wspólnych inicjatyw. W perspektywie wszystkie te działania mają się przyczynić do podniesienia atrakcyjności oferty województwa kujawsko - pomorskiego oraz wzrostu liczby turystów odwiedzających region.

Tworzenie wizerunku od podstaw

Logo K-POT, typowe dla organizacji turystycznych, które tworzyły je ok. 10-15 lat temu - „drzewko, rzeka, słońce, fale, góry itp.” zostało zastąpione „motywem kalejdoskopu”. Ma on swoją podstawową formę w wersji kolorowej oraz monochromatycznej, ale też wersje „produktowe”. Obraz w kalejdoskopie nieustannie się zmienia, tworzy nowe struktury
i kombinacje. Ma to odzwierciedlać intensywne przemiany, którym aktualnie podlega i w najbliższych latach podlegać będzie turystyka w naszym regionie: budowanie struktur LOT LGD, tworzenie sieci, inicjatywy klastrowe. Przystępujemy do tego procesu bez kompleksów, ze świadomością naszych walorów i potencjału, który w naszym przypadku nie jest oparty na dominujących, potężnych produktach turystycznych determinujących tożsamość regionu (jak np. w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach), ale wynika z obfitości „małych” atrakcji, których produktowe łączenie daje turyście sumę niepowtarzalnych, osobliwych wrażeń z pobytu w Kujawsko-Pomorskiem.

Obietnica marki

„Konstelacje dobrych miejsc” - konstelacja łączy autonomiczne miejsca – Kujawsko-Pomorskie jest bardzo zróżnicowane i trudne do zdefiniowania, zarówno wewnątrz, jak
i w stosunku do innych regionów. Pokazujemy to jako walor.

Przewaga konkurencyjna

Spójna narracja poświęcona skomplikowanej i złożonej tożsamości regionu. Znalezienie kontekstu i symboliki łączącej różne miejsca, obiekty, wydarzenia i postaci związane z regionem: miejsca o charakterze unikatowym na tle kraju (kolebka Państwa Polskiego, „miasta królewskie”: Brześć Kujawski, Kowal, Kruszwica; najbardziej znana osada prasłowiańska w Polsce – Biskupin; Toruń miejsce urodzin Mikołaja Kopernika, Piwnice - największy teleskop w Europie Centralnej, unikatowe zabytki hydrograficzne w skali świata – Kanał Bydgoski, wydarzenia kulturalne (Camerimage, Bella Skyway, Bydgoski Festiwal Operowy, Prapremiery) i sportowe o międzynarodowej randze (lekkoatletyczne, żużlowe, balonowe). Kujawsko-Pomorskie daje możliwość zwiedzania interesujących, stosunkowo mało znanych miejsc i obiektów oraz wypoczynku w stylu slow (Bory Tucholskie - Rezerwat Biosfery UNESCO, Dolina Dolnej Wisły, Pojezierze Brodnickie, Dolina Noteci).

Inspiracja  („źródło marki” w kontekście marketingu regionalnego)

W marketingu miejsc sprawdzają się marki budowane na tożsamości regionu. Są prawdziwe, i wiarygodne - w odróżnieniu od uniwersalnych sloganów (choć i te w wyniku intensywnych kampanii promocyjnych mogą się przyjąć). Idea „Konstelacji” jest inspirowana zarówno tożsamością regionu: miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika (Toruń) i inne miejsca z nim związane (Chełmno, Grudziądz), fakt istnienia największego w Europie środkowej radioteleskopu i ważnego ośrodka badawczego kosmosu w Piwnicach oraz perspektywa powstania w ciągu 3 lat największego w całej Europie radioteleskopu w Borach Tucholskich, działalność 14 Astrobaz – obiektów edukacyjnych, dzięki którym Kujawsko-Pomorskie posługuje się nazwą „Astroregion” (mieszkańcy woj. prowadzą najwięcej amatorskich obserwacji nieba na świecie - informacja z NASA). Inną kategorię wpisującą się w ideę „Konstelacji” stanowią cykliczne eventy, jak np. „Astrofestiwal”; zlot fanów Gwiezdnych Wojen „Starforce”, Bella Skyway Festival. Kujawsko-pomorskie to także wiodący polski region geocachingu – gry terenowej wykorzystującej sygnał GPS. Samo „gwiezdne” skojarzenie zawężałoby jednak wielobarwny, urozmaicony i zróżnicowany obraz regionu. Potrzeba zatem szerszego spojrzenia. Stąd idea „konstelacji” czyli powiązania w całość odrębnie funkcjonujących, samodzielnych obiektów

Źródło: www.k-pot.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!