Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

2003-2008: 5 lat pracy na rzecz województwa

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zarejestrowana została w listopadzie 2003 roku. Głównym celem jej działalności jest promocja województwa pomorskiego na rynku krajowym i zagranicznym.

Działalność PROT byłaby niemożliwa bez aktywności lokalnych środowisk, jak i branży turystycznej. Początkowo PROT zrzeszał 23 podmioty, jednak na przestrzeni lat ich liczba znacznie się powiększała. Obecnie status członka PROT posiada już 69 podmiotów, na które składają się samorządy terytorialne, lokalne organizacje turystyczne, fundacje i stowarzyszenia, przedsiębiorcy czy uczelnie wyższe. Utworzenie PROT pozwoliło na integrację działań podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji turystyki, jak i zbudowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o współpracę samorządów z branżą turystyczną i organizacjami pozarządowymi. Powstanie PROT dało również możliwość pozyskiwania w szerszym zakresie zewnętrznych źródeł finansowania na zadania związane z rozwojem turystyki.

W roku 2004 PROT powierzono kluczową rolę w zakresie koordynacji działań w ramach wszystkich siedmiu programów operacyjnych, których realizację zakłada „Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013”. Są to m.in. zadania związane z promocją turystyki, rozwojem sieci informacji turystycznej, wsparciem rozwoju produktów turystycznych, opracowaniem i wdrożeniem systemu szkoleń dla turystyki oraz szereg innych przedsięwzięć wymagających koordynację działań wielu podmiotów. W działalności PROT największy nacisk położono na współpracę i wsparcie lokalnych organizacji turystycznych.

Od 2004 r. PROT przejęła od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego całość zadań związanych z promocją turystyczną regionu, w tym organizację imprez promocyjnych, targów turystycznych, study tour i study press. W tym zakresie PROT był i jest podstawowym partnerem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zadania w zakresie promocji turystycznej województwa, jakie PROT realizował w latach 2004-2008, to przede wszystkim wspólne stoiska na krajowych i zagranicznych targach turystycznych. Jego przedstawiciele w 2008 roku spędzili łącznie 94 dni na 27 targach branżowych - największych krajowych, m.in. Tour Salon Poznań, TT Warsaw, „Lato” Warszawa, Gdańskie Targi Turystyczne oraz zagranicznych, takich jak ITB Berlin czy Festiwal Tamizy w Londynie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!