Rozmowa z Bartłomiejem Andrukiem, dyrektorem Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, prezesem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Przed nami realizacja „Założeń Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego”

Bartłomiej Andruk, dyrektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki UM Województwa Podlaskiego, prezes PROT / fot.: Archiwum PROT

Aktualności Turystyczne: - Panie Prezesie, jakie osiągnięcia odnotowała Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w minionym roku?

Bartłomiej Andruk: - Wprawdzie prezesem PROT jestem od niedawna, ale od razu zauważyłem jak prężnie działa Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna współpracując ściśle z Zarządem Województwa Podlaskiego. Myślę, że niewątpliwie do największych dokonań należy organizacja Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku. Podlaska ROT jest jedyną regionalną organizacją turystyczną w Polsce, która przejęła organizację targów turystycznych. W 2010 r. będzie to piąta edycja targów organizowanych przez PROT. Ponadto byliśmy organizatorem drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku promującego wielokulturowość północno-wschodniej Polski znajdującej swe odbicie w kuchni regionu Podlasia.

W przyszłym roku planuję rozszerzyć zakres najważniejszych imprez organizowanych przez PROT. Nową formułę otrzyma Międzynarodowy Festiwal Kuchni, który będzie trwał dwa dni. Impreza ta od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, na pewno zostanie wzbogacona o dodatkowe atrakcje. Uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że już w przyszłorocznej edycji planujemy udział gwiazd sceny bluesowej oraz zespołu folkowego, których występ uświetni kulinarne zmagania uczestników, a dla odwiedzających Festiwal będzie - mam nadzieję - dodatkową motywacją do przyjścia na imprezę.

Do sukcesów PROT należy również zaliczyć dwa obszerne wydawnictwa, jakie wydaliśmy w 2009 roku. Pierwsze z nich „Rowerem przez podlaskie” z propozycją 21 tras rowerowych po najatrakcyjniejszych zakątkach naszego województwa. Kolejne – „Odkryj Podlaskie. Najciekawsze produkty turystyczne” zawierające ofertę certyfikowanych przez POT i wyróżnionych przez PROT produktów turystycznych. Oprócz wymienionych wyżej  wydawnictw wznowiliśmy ulotkę „Spacerkiem po Białymstoku” w wersji polskiej, angielskiej i esperanto, która cieszy się dużym zainteresowaniem turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej prowadzone przez PROT.

W celu promocji województwa podlaskiego Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna była współorganizatorem wizyt studyjnych dziennikarzy z Polski, Holandii, Chin i Portugalii, których efektem były artykuły prasowe oraz filmy promocyjne.

Bardzo dużym przedsięwzięciem PROT była realizacja projektu „Odnowienie, oznakowanie i promocja Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako ponadregionalnego produktu turystycznego łączącego cztery parki narodowe i ścianę wschodnią” przy dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- To bardzo duże osiągnięcia biorąc pod uwagę niewielką liczbę pracowników Podlaskiego ROT-u i dość skromny budżet.

- Tak, to prawda. W Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zatrudnionych jest wraz z dyrektor Biura Jadwigą Dąbrowską pięć osób na pełnym etacie. Posiłkujemy się stażystami podpisując umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Należy również nadmienić, że to właśnie zaangażowanie pani dyrektor przyczynia się do sukcesów, jakie odnosi organizacja. Wspaniałym dowodem na to jest rosnąca liczba członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Od 2006 roku przybyło ich dziewiętnastu. Obecnie PROT liczy 48 członków.

- Czy może nam Pan zdradzić, jakie plany na 2010 rok ma Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna?

- Dużym wyzwaniem czekającym podlaski ROT będzie rozpoczynająca się już w 2010 roku kampania promocyjna województwa podlaskiego, której celem będzie promocja turystyczna i kulturalna regionu. W znacznym stopniu nasze działania oprą się o opracowane przez Urząd Marszałkowski „Założenia Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego”, który to dokument przewiduje między innymi nowe logo województwa i ujednolica zasady promocji regionu. Rezultatem projektu ma być podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu poprzez systemowy, zintegrowany rozwój produktów turystycznych, stworzenie i rozwój produktów innowacyjnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie inicjatyw lokalnych z analizami rynku konsumentów, rozwój i wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez wsparcie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych i innych form partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poza tym, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy kontynuować organizację Podlaskich Targów Turystycznych w marcu 2010 roku oraz Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku w czerwcu tegoż roku, a także będziemy uczestniczyć w krajowych i zagranicznych targach turystycznych. W ramach Podlaskich Targów Turystycznych chcemy zorganizować work shop biur podróży z Polski oraz ze wschodu, którego celem ma być prezentacja najlepszych produktów certyfikowanych i wyróżnionych w 2009 roku oraz nawiązanie współpracy biur z Polski, Białorusi i Litwy.

Kolejnymi ważnymi działaniami czekającymi PROT w przyszłym roku będzie przeprowadzenie certyfikacji punktów informacji turystycznej z województwa podlaskiego, współpraca z POT-em w zakresie sprawnego funkcjonowania Systemu Informacji Turystycznej oraz realizacja zadań ujętych w projekcie unijnym w ramach działań 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Natomiast, jeśli otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będziemy realizować zadania w ramach działań projektu dotyczącego „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, a obejmującego między innymi szkolenie, wizytę studyjną, organizację jarmarku oraz wydawnictwa.

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!