Szkolenia wspomagające branżę

Dbamy o kadrę turystyczną

Listopad 2009. Szkolenie w Borkach Małych

Jednym z celów statutowych Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest podnoszenie kwalifikacji pracowników branży turystycznej. Zadanie to z powodzeniem realizowane jest od roku 2006.

Pierwszym większym projektem szkoleniowym, w którym uczestniczył OROT, było największe przedsięwzięcie szkoleniowe dla branży turystycznej pn.: „Turystyka – Wspólna sprawa”. Projekt realizowany w latach 2006-2008 adresowany był do pracowników firm turystycznych i organizacji turystycznych, a także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem był rozwój umiejętności kluczowych dla podniesienia konkurencyjności podmiotów na rynku turystycznym (promocja markowych produktów, marketing i informacja, sieciowanie, współpraca z touroperatorami, zarządzanie) oraz poprawa jakości usług (szkolenia językowe i zawodowe zgodne z potrzebami firm). OROT brał czynny udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Nad pracami regionalnego biura projektu w województwie opolskim czuwał dyrektor OROT Piotr Mielec, który pełnił rolę koordynatora. Zwieńczeniem prac podczas trwania projektu było przeszkolenie ponad 1100 osób zarówno w szkoleniach językowych, menadżerskich, jak i zawodowych. Powstało 13 grup partnerskich. Niektóre z grup działają dalej rozwijając z powodzeniem swój produkt turystyczny wypracowany podczas spotkań w ramach TWS.

Corocznie OROT organizuje bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników firm, stowarzyszeń i samorządów z zakresu turystyki, m.in.: pozyskiwanie środków UE na projekty turystyczne, działalność w zakresie agroturystyki, profesjonalna obsługa punktów „it”, budowa produktu turystycznego. Szkolenia te organizowane są od roku 2007. Z każdym rokiem oferta szkoleniowa jest poszerzana. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy zarówno z województwa opolskiego jak i z kraju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży oraz faktowi, że ostatnie egzaminy na przewodników terenowych w województwie opolskim odbyły się w latach 80-tych XX wieku, OROT przyjął sobie za jeden z priorytetów przeprowadzenie takiego kursu, dzięki któremu, zupełnie bezpłatnie, kolejne osoby będą mogły zdobyć uprawnienia przewodnickie. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 8.1.1).  Na Opolszczyźnie przez ponad 20 lat nie były organizowane tego typu kursy i egzaminy dające uprawnienia przewodnickie. Pierwszym kursem, po tak długiej przerwie, był kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, skierowany do członków stowarzyszenia. Projekt Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej adresowany jest do wszystkich osób chcących uzyskać uprawnienia przewodnickie z terenu województwa opolskiego.

Kolejnym projektem, który zamierza zrealizować OROT, jest projekt szkoleniowy w partnerstwie z Instytutem Turystyki w Krakowie pn.: „Inwestycja w siebie miarą twojego sukcesu”. Projekt ten będzie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 7.2.1). Przeszedł już pomyślnie ocenę formalną i obecnie poddawany jest ocenie merytorycznej. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia dla osób 45+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotnych, w województwie opolskim poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną. Cel ten będzie realizowany poprzez m.in.: przeprowadzenie szeregu szkoleń z tematyki psychologiczno-motywacyjnej (doradztwo zawodowe) oraz szkoleń językowo-zawodowych (agroturystyka, obsługa placówek turystycznych, wizaż oraz kosmetologia).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!