WOT

Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – fakty i liczby

4. Promocja WPW

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest Liderem projektu pod nazwą „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski", partnerami zaś - 26 samorządów z Wielkopolski położonych wzdłuż WPW, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich. Projekt współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, łączącego drogi wodne regionu w wodny szlak turystyczny. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Ślesińskiego. Szlak ten, liczący 690 km, przebiega przez 15 powiatów województwa wielkopolskiego, których mieszkańcy to 54% ludności regionu. Stanowi on unikatowy w skali kraju system dróg wodnych, połączony z drogami wodnymi Europy.

Szlak wodny jest wyposażony w systematycznie uzupełnianą nowoczesną infrastrukturę, w tym finansowaną ze środków UE. Noteć dla turystów płynącychłodziami motorowymi, a Warta – głównie dla kajakarzy. Oprócz przystani, slipów i punktów widokowych, obejmuje ona bazę noclegową i gastronomiczną oraz usługi dla turystów. Z przeprowadzonych badań wynika, że rośnie w Polsce zapotrzebowanie na aktywną turystykę wodną w miejscach innych niż Warmia i Mazury. Wielkopolska jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Projekt promuje na rynku krajowym i zagranicznym walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek. Grupy docelowena rynku krajowym to mieszkańcy wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski. Ponadto osoby uprawiające turystykę motorowodną i kajakową, właściciele łodzi płaskodennych, barek itp. Promocja obejmuje w głównej części Wielką Pętlę Wielkopolski, ale też produkty rozwijające wszelką aktywność fizyczną możliwą do uprawiania w pobliżu Wielkiej Pętli. Promocja ma również miejsce na rynku niemieckim i holenderskim.

Ogólny koszt kampanii prowadzonej w latach2013-2014 wyniósł brutto 5.616.753,66 zł, w tym dofinansowanie z WRPO (85% kosztów kwalifikowanych) – 3.982.632, 14 zł. Koszty te objęły:

- opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Wielkiej Pętli Wielkopolski,

- przygotowanie i druk szerokiej gamy materiałów promocyjnych,

- opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (smartfony, tablety itp.) po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPSwielkopolska wraz z utworzeniem strony internetowej Pętli www.wielka-petla.pl,

- przygotowanie oryginalnej aranżacji stoiska Wielkopolski,

- wystąpienia targowe w Polsce – Łódź, Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań,

- wystąpienia targowe w Niemczech (Berlin, Hamburg, Dusseldorf) i Holandii (Amsterdam i Leeuwarden),

- wydarzenia promocyjne Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej związane z promocją Wielkiej Pętli Wielkopolski towarzyszące dużym imprezom o charakterze ponadregionalnym,

- kampania promocyjna w mediach obejmująca: roadshow, billboardy, media społecznościowe, wydarzenia promocyjne, wizyty studyjne, spoty TV, radiowe i w Internecie,

- Spływy łodziami motorowymi w ramach organizacji cyklu imprez promocyjnych na obszarze WPW dla przedstawicieli środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów.

Sukces pierwszego projektu promocji Wielkiej Pętli Wielkopolski dał zielone światło dla pozyskania kolejnych funduszy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa przeznaczył z zaoszczędzonych na innych projektach środków kwotę 836.000 zł na dalszą promocję flagowego produktu promocyjnego regionu nad Wartą i Notecią. Powstaje więc II etap promocji na 2015 rok – ale ze względu na procedury unijne potrwa jedynie 6 miesięcy. Z drugiej strony to najważniejszy okres dla promocji – zwrócenie uwagi wodniaków i turystów na ten region przed sezonem letnim.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!