LOT w Ustce umiejętnie wykorzystuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Języki obce znamy, więc cudzoziemców zapraszamy

Szkolenie, realizowane w ramach projektu: Turystyka wspólna sprawa.

Ze szkoleń mogli skorzystać zarówno kobiety jak i mężczyźni, z wykształceniem od podstawowego po średnie. Razem - 24 osoby. Nie miała znaczenia sytuacja zawodowa, gdyż kwalifikacje mogli podwyższać zarówno bezrobotni jak i pracujący. Ważnym kryterium było miejsce zamieszkania: gmina Ustka, na wsi lub w mieście.

Cel wspomnianego projektu to pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, podniesienia ich poziomu wykształcenia oraz rozwoju usług edukacyjnych. Chodziło także m.in. o zniesienie barier w dostępie do edukacji dzięki zapewnieniu udziału w bezpłatnym szkoleniu językowym realizowanym w miejscu zamieszkania beneficjentów, przygotowanie i realizacja kompleksowego szkolenia w zakresie nauki języka niemieckiego i angielskiego dla mieszkańców gminy miejskiej i wiejskiej Ustka, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób biorących udział w projekcie, nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności komunikacji w języku obcym, niezbędnej przy obsłudze ruchu turystycznego. Powinno to zaowocować wzrostem motywacji i świadomości beneficjentów uczestniczących w szkoleniach co do konieczności systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

I tak się stało. Uczestnicy kursów marzą o kontynuowaniu tej nauki. Realizacja projektu była elementem promocji edukacji ustawicznej na terenie gmin wiejskich, miejsko - wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Pięciu kandydatów na jedno miejsce

Około rok temu, w Ustce ukazało się następujące ogłoszenie:

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit