Oceny

Druga edycja rankingu ROT

RANKING REGIONALNYCH  ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH w 2009 roku

                                   Suma punktów

1. Pomorska ROT   138 pkt.

2. Dolnośląska OT  132

3. ROT Woj. Świętokrzyskiego  128

4. ROT Woj. Łódzkiego 113 

5. Mazowiecka ROT  110

6. Małopolska OT  109

7. Śląska OT  107**

8. Wielkopolska OT  107**

9. Zachodniopomorska ROT 106 

10. Warmińsko-Mazurska ROT  95

11. Lubelska ROT  76

12. Podlaska ROT  69

13. Lubuska OT  67

14. Kujawsko-Pomorska OT  66

15. Opolska ROT  48

** W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe kryterium – wyższe miejsca w kluczowych kategoriach, czyli pierwszej i czwartej.

W 2010 roku kolejność poszczególnych Regionalnych Organizacji Turystycznych w przyjętych dwunastu kategoriach ukształtowała się następująco (przy każdej podana jest liczba uzyskanych punktów).

Kategoria 1

Aktualna liczba członków ROT

ROT Woj. Świętokrzyskiego 15 pkt.

Małopolska OT  14

Dolnośląska OT 13

Zachodniopomorska ROT 12

Pomorska ROT 11

Lubelska ROT 10

Opolska ROT 9

ROT Woj. Łódzkiego 8

Śląska OT 7

Mazowiecka ROT  6

Wielkopolska OT 5

Podlaska ROT 4

Lubuska OT 3

Kujawsko-Pomorska OT 2 

Warmińsko-Mazurska ROT 1

Kategoria 2

Wzrost liczby członków 

w stosunku do 2009 r. (w proc.)

Lubelska ROT 15 pkt.

Kujawsko-Pomorska OT 14

Lubuska OT 13

Wielkopolska OT 12

ROT Woj. Łódzkiego 11

Pomorska ROT  10

ROT Woj. Świętokrzyskiego 9

Mazowiecka ROT 8

Warmińsko-Mazurska ROT  7

Zachodniopomorska ROT  6

Śląska OT  5

Dolnośląska OT  4

Opolska ROT 3

Podlaska ROT 2

Małopolska OT 1

Kategoria 3

Łączna kwota składek

członkowskich

Pomorska ROT 15 pkt.

Śląska OT 14

Zachodniopomorska ROT 13

ROT Woj. Świętokrzyskiego  12

Mazowiecka ROT  11

Wielkopolska OT 10

ROT Woj. Łódzkiego 9

Dolnośląska OT 8

Warmińsko-Mazurska ROT 7

Podlaska ROT  6

Opolska ROT  5

Lubelska ROT 4

Kujawsko-Pomorska OT   3

Małopolska OT  2

Lubuska OT  1

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit