W długi weekend szlakiem rowerowym Green-Velo

Minister Sportu i Turystyki oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, objęli patronatem II Roztoczański Rajd Rowerowy szlakiem Green Velo po Roztoczu Lubaczowskim. Organizowana 28 maja impreza jest częścią międzynarodowej inicjatywy o nazwie „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”.

Wśród celów rajdu organizatorzy wymieniają między innymi popularyzację turystyki rowerowej, promowanie nowo powstałego wschodniego szlaku rowerowego Green-Velo, integrację społeczności lokalnej, środowisk samorządowych i branży turystycznej.

Długość trasy rajdu wynosi około 65 kilometrów. Rozpoczyna się na rynku w Lubaczowie około godziny 10.00, kończy w Parku Zdrojowym w Horyńcu – Zdroju około 17:00. Trasa prowadzi przez malownicze krajobrazowo tereny roztoczańskie. W najbliższej okolicy szlaku rowerowego znajdują się między innymi cenne obiekty architektury drewnianej, między innymi wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO zespół cerkiewno-obronny w Radrużu, kapliczka na wodzie w Nowinach Horynieckich, kamieniołom wapieni mioceńskich w Starym Bruśnie, obiekty geoturystyczne Geoparku Kamienny Las na Roztoczu, tajemnicze bunkry Linii Mołotowa. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, aby wziąć udział w rajdzie uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 40 złotych i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego koniecznego do przepedałowania kilkudziesięciu kilometrów po drogach o zróżnicowanym ukształtowaniu i trudności trakcyjnej. W ramach opłaty wszyscy poruszający się od startu do mety, objęci są grupowym ubezpieczeniem NW, mają zapewnione napoje, ciepłe posiłki i pamiątkowe gadżety. Oczywiście głównym warunkiem jest posiadanie sprawnego technicznie roweru. Własnego lub wypożyczonego na miejscu. Koszt wypożyczenia na jeden dzień, 25 złotych. Wskazane jest zadbać o stosowny strój na zmianę, w wypadku konieczności dostosowania ubioru do kaprysów pogodowych. A także, na wszelki wypadek, dobrze jest mieć przy sobie telefon komórkowy. Ważny szczegół organizacyjny, dla tych, którzy wyruszając na trasę rajdu, zostawią samochód z bagażnikiem na rower na starcie w Lubaczowie, i nie mają w planie trudu naciskania na pedały jadąc z powrotem. W takim przypadku organizatorzy zapewniają, po uprzednim zadeklarowaniu, przewóz rowerów specjalistyczną przyczepą z miejscowości Horyniec – Zdrój do Lubaczowa, z tym że właściciele dwuśladów powinni je zabezpieczyć, aby nie uległy przypadkowym uszkodzeniom w czasie transportu. Rejestracja potrwa od godziny 8:00 do 9:30 w „Biurze rajdu” przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. Ponieważ liczba biorących udział w rajdzie została przez organizatorów ustalona na 215, może okazać się, że wielu chętnych zbyt późno prześle zgłoszenie na oficjalny adres mailowy rajd@powiatlubaczowski.pl, w porę nie wpłaci wpisowego, i tym samym nie znajdzie się na liście startujących. Nawet wtedy warto jednak uczestniczyć w imprezie w roli kibica. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji towarzyszących. W programie loterie i konkursy z nagrodami. Do wygrania masa gadżetów Green –Velo, koszulek rowerowych, kurtek przeciwdeszczowych i innych akcesoriów przydatnych cykliście. Z innych zapowiadanych wrażeń. Między innymi można będzie doświadczyć wirtualnej podróży wschodnim szlakiem rowerowym w kapsule 5D Green Velo, czy też porównać swoje umiejętności techniki opanowania roweru z pokazami akrobatyki rowerowej w wykonaniu Krystiana Herby, wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski, finalisty i uczestnika zawodów cyklotrialowych na świecie.

Bliższych informacji udziela Biuro rajdu rowerowego. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. 17; tel.: 16 632 87 17; e-mail: rajd@powiatlubaczowski.pl. Organizatorzy rajdu. Marta Zabrońska, naczelniczka Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, tel.: 16 632 87 35; Bogdan Skibiński, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, tel.: 16 632 87 16.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit