W Augustowie o spełnionych nadziejach i niewykorzystanych szansach uzdrowisk

Od 14 do 17 czerwca obradowali  w Augustowie uczestnicy XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich. Organizatorami kongresu są Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” i Miasto/Uzdrowisko Augustów. Partnerem wydarzenia jest litewskie Uzdrowisko Druskienniki. Kongres objął patronatem Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wiodący temat kongresu zawiera się w sondażowym pytaniu „Uzdrowiska XXI wieku to spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”, które zgodnie z intencją organizatorów powinno stanowić inspirację do próby oceny czy uzdrowiska i ich potencjał pełnią znaczącą rolę na uzdrowiskowej mapie Europy oraz czy mogą być szansą dla rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej. Nad odpowiedziami zastanowią się zaproszeni przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych i medycznych, zarządzający przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi, hotelami, członkowie organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz branży uzdrowiskowej. Tematyka sesji plenarnych będzie dotyczyła kwestii istotnych dla władz miast i gmin, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, branży turystycznej, lecznictwa uzdrowiskowego, marketingu i reklamy.

Panele dyskusyjne poświęcone są omówieniu obecnych trendów prozdrowotnych występujących w lecznictwie i turystyce uzdrowiskowej, między innymi łączeniu funkcji uzdrowiskowych z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych, spełnianiu oczekiwań klientów korzystających z produktów turystyki zdrowotnej. Kluczowym zagadnieniem będzie kwestia wykorzystania przez polskie uzdrowiska ogólnoświatowych tendencji wzrostu popytu na usługi prozdrowotne dla szerszego zaistnienia z ofertą na rynku międzynarodowym.

Biuro Organizacyjne Kongresu: ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica Zdrój. Tel. 18/ 477 74 50. Kom. 608 056 610; e-mail: biuro@sgurp.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit