Przyjazny Brzeg po raz piętnasty

Do końca roku przyjmowane są zgłoszenia udziałem w XV edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze pod patronatem i przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznych.

Konkurs od piętnastu lat promuje atrakcje turystyczne w naszym kraju i wyróżnia miejscowości angażujące się w rozwój ofert związanych z turystyką wodną. Jurorzy zwracają uwagę przede wszystkim na standard inwestycji jej służącej, budowanych i modernizowanych marin żeglarskich i stanic wodnych, dostosowanie szlaków wodnych do wymagań turystyki, a także programy inwestycyjne miast i regionów, działań klubów, stowarzyszeń i samorządów. Rosnący poziom i funkcjonalność infrastruktury, lokalizacja i wkomponowanie w otoczenie akwenów wodnych, doceniana jest przez krajowych turystów i wymagającą brać wodniacką z innych krajów Europy. Nagroda podkreśla również istotną rolę działań o wartościach dla polskiej kultury i powiązania wydarzeń historycznych z współczesnością.

Organizatorzy konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, w kolejnych edycjach, nagradzają osoby fizyczne i prawne podejmujące działania efektywnie kształtujące społeczną świadomość wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Jurorzy oceniają osobno przedsięwzięcia podejmowane przez stanice kajakowe, mariny żeglarskie, przystanie, małe gminy, wsie, duże miasta oraz inicjatywy służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych. Odrębne wyróżnienia przyznawane są dużym inwestycjom wodnym i nawodnym, w tym wspieranym ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz niewielkim inwestycjom wodnym i nawodnym, niezależnie od źródeł finansowania i form własności, a także przedsięwzięciom o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

W XV edycji konkursu, przyznana zostanie nagroda główna i nagrody specjalne, które służą wyróżnianiu inicjatyw ze szczególnym nowatorstwem związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz udziału osób niepełnosprawnych w turystyce wodnej, przedsięwzięcia służące zwiększeniu bezpieczeństwa wodniaków, zagospodarowaniu dróg i szlaków wodnych, działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych, tworzenie nowych ofert turystycznych.

Nagrodami specjalnymi mogą być również wyróżnione osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju oraz promocji polskiej turystyki wodnej i wodnych szlaków turystycznych. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby. W uzasadnieniu należy podać zrealizowane przez rekomendowanego kandydata inwestycje i podejmowane przedsięwzięcia oraz przekazać jurorom możliwie wyczerpując opis, dokumentację fotograficzną wraz z kopiami informacji zamieszczanych w mediach, własne wydawnictwa, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez na przykład regat, rejsów, spływów oraz informacje o innych planowanych działaniach.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2018 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” 02.03.2019 roku.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres:
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40;
z dopiskiem Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”.
e-mail ctw@pttk.pl; tel. 22 254 85 95

Do Formularza zgłoszeniowego wpisać należy następujące dane:

Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax,

e-mail, www).

Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.

Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje).

Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego.

Rekomendacje.

Adres korespondencyjny, telefon, e-mail.

Data i podpis

 Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu Tutaj

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!