Prestige Club w kolejnych hotelach

Poszerza się grupa hoteli występująca pod cenioną marką rynkową Polish Prestige Hotels & Resorts. To uznane logo pojawi się na hotelach zrzeszonych w Heritage Hotels Poland. W ostatnich dniach marca decyzję o połączeniu podjęły Fundacja Polish Prestige Hotels i Zjazd Hoteli Fundacji Hotele Historyczne.

Przygotowania do integracji trwały od połowy 2016 roku. – Szybko okazało się, że cele stawiane przez Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels są tożsame dla obydwu organizacji, dlatego w krótkim czasie mogliśmy zrealizować projekt połączenia nie wprowadzając rewolucji w sposobie funkcjonowania Fundacji – mówi Krzysztof Jędrocha, prezes Zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels, który zastrzega też, że logotyp, który od 1997 roku identyfikuje zrzeszone hotele pozostanie niezmieniony. – Zgodziliśmy się co do tego, że nie chcemy rezygnować z wypracowanego przez tyle lat wizerunku prestiżowej organizacji – uzasadnia prezes Jędrocha. Korzyści marketingowe i ekonomiczne, które osiągają współpracujące po partnersku pod wspólna marką obiekty hotelowe, podkreśla Jerzy Donimirski, prezes Zarządu Fundacji Hotele Historyczne. Liczebnie wzmocnione o nowych członków grono Polish Prestige Hotels, wprowadziło zmiany organizacyjne. Powiększono skład Zarządu, który liczy obecnie dziewięcioro reprezentantów poszczególnych typów obiektów. Wprowadzono również nowe funkcje – przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Hoteli, które powierzono przedstawicielom Heritage Hotels.

W nowej wersji statutu położony został wyraźny nacisk między innymi na zobowiązanie kultywowania polskiej i regionalnej tradycji kulturowej, wspierania rozwoju hoteli i gastronomii, promowania i wspierania działań mających na celu nawiązywanie i eksponowanie staropolskiej gościnności, historii i obyczajów w zakresie hotelarstwa i gastronomii, promocji turystyki związanej z poznawaniem tradycji i historii polskiej, promowania właściwych wzorców w zakresie prowadzenia działalności hotelarskiej oraz gastronomicznej.

Program lojalnościowy Prestige Club dla gości hoteli występujących pod wspólną marką Polish Prestige Hotels, realizowany będzie odtąd w pięćdziesięciu obiektach na terenie kraju.

Źródło: www.hotelepph.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit