Konstelacje dobrych miejsc

Konstelacje

„Konstelacje" to nowy sposób opowiadania o regionie Kujawsko-Pomorskim, mają oznaczać nieograniczoną liczbę powiązań punktów – miejsc na mapie, które będzie można łączyć w szlaki, trasy, ścieżki o różnym zasięgu.

Pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych regionalnych organizacji turystycznych
w Polsce tworzą się wyraźne dysproporcje. Są one w znacznym stopniu efektem różnic
w zakresie rozumienia istoty zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wagi jaką odgrywa marka w procesie budowania wizerunku regionu. Obydwa elementy zarządzania znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w świadomości członków organizacji, jak
i finalnych odbiorców, którymi są turyści i w znacznym stopniu, mieszkańcy regionu. Zwłaszcza Ci ostatni, właściwie informowani, mogą i powinni pełnić rolę jego ambasadorów.

Idea nowej marki turystycznej Kujawsko-Pomorskiego uwzględnia dwie płaszczyzny komunikacji; konstelacje atrakcji i produktów oferowane turyście oraz komunikat dla branży turystycznej - produkty sieciowe rozumiane jako komercjalizacja nowych, profesjonalizacja tymi, które już istnieją – skorelowanie procesu budowania marki z procesami które zachodzą w regionie i całej branży turystycznej w Polsce (pakiety, klastry, nowe spojrzenie na turystykę przyjazdową).

„Konstelacje" to nowy „sposób" opowiadania o regionie, mają oznaczać nieograniczoną ilość powiązań punktów – miejsc na mapie, które będzie można łączyć w szlaki, trasy, ścieżki o różnym zasięgu. Łączenie może przebiegać w dowolny sposób – poprzez budowanie tras tematycznych lub szlaków będących kompozycją różnych wątków (historia, aktywność, kulinaria, uzdrowiska) – oferowanych przez gestorów i organizatorów turystyki. „Konstelacja"może być też rozumiana, jako kompozycja indywidualna turysty – zbudowana przed przyjazdem lub układana spontanicznie podczas pobytu w regionie. Dzięki filozofii zawartej w tym pomyśle komunikacyjnym,atrakcje turystyczne mogą stawać się produktami turystycznymi przez zagospodarowywanie kolejnych miejsc i komercjalizację istniejących zasobów. Zadaniem branży na najbliższe lata jest tworzenie produktów sieciowych w znacznym stopniu stanowiących o przewadze konkurencyjnej regionu. Konstelacje mogą być rozumiane jako wszelkie powiązania kooperacyjne w turystyce.

Dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej istotne jest włączenie wszystkich członków organizacji w proces budowania spójnego systemu zarządzania wizerunkiem regionu. Uświadomienie podziału zadań w tym procesie i zaangażowanie w dotarcie z informacją i promocją cech marki do szerokiego grona odbiorców: branży turystycznej, mieszkańców regionu, turystów. Zaangażowanie wszystkich podmiotów turystyki w jeden spójny proces budowania marki ma tworzyć podstawy działań strategicznych w turystyce. Istotne jest także uświadomienie wartości płynących z działania synergicznego. Zarządzanie przez markę ma prowadzić do wzrostu rangi turystyki, pośród innych dziedzin gospodarki w regionie. Tym samym pozwoli regionowi kujawsko-pomorskiemu stworzyć markę gotową do konkurowania z innymi regionami, ale też wpływającą na prestiż regionu w całej branży – co stanowi zachętę do podejmowania wspólnych inicjatyw. W perspektywie wszystkie te działania mają się przyczynić do podniesienia atrakcyjności oferty województwa kujawsko - pomorskiego oraz wzrostu liczby turystów odwiedzających region – czytamy w opisie idei Agencji MSU Publishing.

Inspiracja. W marketingu miejsc sprawdzają się marki budowane na tożsamości regionu. Są prawdziwe, i wiarygodne - w odróżnieniu od uniwersalnych sloganów (choć i te w wyniku intensywnych kampanii promocyjnych mogą się przyjąć). Idea „Konstelacji" jest inspirowana zarówno tożsamością regionu: miejsce urodzenia Mikołaja Kopernika (Toruń) i inne miejsca z nim związane (Chełmno, Grudziądz), fakt istnienia największego w Europie środkowej radioteleskopu i ważnego ośrodka badawczego kosmosu w Piwnicach oraz perspektywa powstania w ciągu 3 lat największego w całej Europie radioteleskopu w Borach Tucholskich, działalność 14 Astrobaz – obiektów edukacyjnych, dzięki którym kujawsko-pomorskie posługuje się nazwą „Astroregion" (mieszkańcy województwa prowadzą najwięcej amatorskich obserwacji nieba na świecie - informacja z NASA). Inną kategorię wpisującą się w ideę „Konstelacji" stanowią cykliczne eventy, jak np. „Astrofestiwal"; zlot fanów Gwiezdnych Wojen „Starforce", Bella Skyway Festival. Kujawsko-pomorskie to także wiodący polski region geocachingu – gry terenowej wykorzystującej sygnał GPS. Samo „gwiezdne" skojarzenie zawężałoby jednak wielobarwny, urozmaicony i zróżnicowany obraz regionu. Potrzeba zatem szerszego spojrzenia. Stąd idea „konstelacji" czyli powiązania w całość odrębnie funkcjonujących, samodzielnych obiektów.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!