IGHP to blisko jedna trzecia polskiego rynku hotelarskiego

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, jedna z najbardziej cenionych samorządowych izb gospodarczych, obchodzi w tym roku jubileusz piętnastolecia. Organizacja zrzesza ponad 350 hoteli, współpracuje z instytucjami branżowymi, uczelniami i szkołami kształcącymi kadry hotelarskie. Jest członkiem HOTREC, Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego.

IZGP utworzona została w listopadzie 2003 roku pod ówczesną nazwą Izba Gospodarcza - Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH).  Weszły do niej 123 podmioty gospodarcze sektora hotelarskiego. Ideą przewodnią była integracja i współpraca na rzecz rozwoju hotelarstwa w Polsce. Pierwszym prezesem został Kazimierz Kowalski, ówczesny dyrektor warszawskiego hotelu Jan III Sobieski, późniejszy inicjator powstania Fundacji Polish Prestige Hotels. Od 2015 roku IGHP jest członkiem międzynarodowego gremium, wpływowej europejskiej konfederacji hotelarzy i restauratorów.

- Mocną stroną IGHP są ludzie. To dzięki zaangażowaniu członków zarządu, rady Izby i dyrektorów regionalnych Izba osiągnęła pozycję największej i najbardziej skutecznej organizacji w hotelarstwie. Prowadzimy transparentną komunikację, wykorzystując doświadczenie naszych członków i siłę naszych merytorycznych argumentów. To sprawia, że coraz więcej hoteli w Polsce chce aktywnie uczestniczyć w pozytywnych zmianach, w których IGHP ma swój udział – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP, który został powołany na drugą kadencję w 2017 roku.

IGHP zrzesza ponad 350 hoteli oferujących ponad 36 tys. pokoi, co stanowi blisko jedną trzecią rynku hotelarskiego, ponadto do izby należą firmy obsługujące sektor hotelarski, a także dawna grupa hoteli Polish Prestige Hotels działająca obecnie pod nową nazwą Harmony Polish Hotels, Instytut Gospodarki Turystycznej, cztery uczelnie o profilu zawodowym i jedna szkoła.

Do wielu przedsięwzięć na rzecz sektora hotelarskiego w Polsce realizowancyh z sukcesem przez IGHP, należą między innymi negocjacje w sprawie utrzymania korzystnych stawek VAT w hotelarstwie i gastronomii, powołanie fundacji wspierającej rozwój obrotu bezgotówkowego (FROB) i aktywny udział w zmniejszeniu stawek interchange fee, zablokowanie wejścia w życie wysokich opłat za prawa autorskie należnych Organizacjom Zbiorowego Zarządzania, czy zawarcie porozumienia z TVP dotyczącego kosztów reemisji sygnału telewizyjnego dla hotelarzy. IGHP prowadzi aktywne działania edukacyjne, organizuje specjalistyczne kampanie i programy szkoleniowe z kluczowych dla hotelarzy zagadnień. Istotną kwestią są również działania odwołujące się do społecznej odpowiedzialności branży hotelarskiej, między innymi podejmowane w ramach porozumienia z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która promuje wśród członków swojej organizacji „Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce” (The Code of Conduct).

Z okazji 15-lecia zostało przygotowane okolicznościowe logo IGHP. 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit