Bezpieczniej wypoczywać w kraju

Im bliżej wakacji tym firmy zaangażowane w świadczenie usług dla turystów, bardziej interesują się urlopowymi planami przyszłych klientów. Wyniki prowadzonych sondaży uwidaczniają zachodzące współcześnie zmiany w organizacji letniego wypoczynku.

Wśród udostępnionych mediom wyników badań, znajduje się między innymi interesujące podsumowanie danych zebranych przez agencję analityczną Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance. Z informacji uzyskanych od reprezentatywnej grupy Polaków wynika, że wzrasta odsetek osób wybierających się na zagraniczne wakacje, maleje zaś tych, którzy zamierzają wypoczywać w kraju. Pomimo tej tendencji, proporcje nadal pozostają korzystne dla turystyki krajowej.

Dokąd i w jakim terminie

Na podstawie odpowiedzi udzielanych ankieterom, analitycy założyli hipotetycznie, że prawie 7,5 miliona Polaków spędzi urlop zagranicą, a ponad 11 milionów w ciągu miesięcy letnich odda się wypoczynkowi w granicach rodzinnego kraju. Przy czym w porównaniu z deklaracjami uzyskanymi w roku ubiegłym o ponad 3 mln rośnie liczba wyjeżdżających, i o ponad milion maleje nie mających takiego zamiaru. Planów na wakacje nie ma, lub nie zdradza ich ankieterom, ponad 35 proc. badanych. Według szacunków autorów raportu z badania planów wakacyjnych Polaków w 2018 roku, ponad 1,6 mln rodaków nie ma sprecyzowanych planów dokąd i w jakim terminie wyjedzie. Natomiast spośród osób, które deklarują, że wakacje spędzą w domu, prawie 40 proc. podaje enigmatyczny powód, którym są „inne obowiązki” uniemożliwiające wyjazd. Analitycy odnotowali ponad jedenastoprocentowy wzrost tak sformułowanego wyjaśnienia. Brak pieniędzy, jako przyczynę konieczności rezygnacji z wyjazdu, podała niemal jedna trzecia respondentów. Niezadowalający stan zdrowia, swój lub najbliższych, staje na przeszkodzie wyjazdu o połowę mniejszej liczbie odpowiadających na pytania ankiety.

Prawie 65 proc. osób spędzających urlop w kraju zamierza dotrzeć na miejsce przeznaczenia własnym autem. Pociąg lub komunikację autokarową wybiera po około 15 proc. Samochodem znajomych podróżowało będzie około 6 proc. Jak wynika z podsumowania danych, nikt, przemieszczając się po Polsce, nie skorzysta z usług przewoźnika lotniczego. Odwrotnie niż w przypadku wyjazdów zagranicznych, w których dominuje zwyczaj korzystania z ofert linii lotniczych.

Większe budżety

Tak w przypadku wyjazdów zagranicznych, jak i krajowych, o około 100 zł zwiększa się kwota, jaką respondenci rezerwują w budżecie na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych. Przewidywania wskazują, że przeciętny pobyt w miejscowości urlopowej na terenie kraju, wraz z dojazdem i powrotem, powinien zamknąć się w kwocie około 1,6 tys. zł. Zagraniczny pochłonie prawie jej dwukrotność. W wydatkach związanych z wyjazdami zagranicznymi mieszczą się między innymi koszty ubezpieczeń, które kupują przezorni turyści. Badanie społeczne przeprowadzone przez Ipsos, nie uwzględnia liczby wykupionych polis przez turystów krajowych. Powód, który podany został w roku ubiegłym był oczywisty, i zapewne nie uległ zmianie. W kraju czujemy się bezpieczni, nie dopuszczamy myśli, aby w trakcie wyjazdu urlopowego mogło się przydarzyć coś nieprzewidzianie niekorzystnego.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit