W Spale o kulturowej i cywilizacyjnej tożsamości Polaków

W dniach od 19 do 20 września 2017 r. odbyła się w Spale V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków – Regiony w Polsce”. Wydarzenie zostało objęte patronatami: marszałka województwa łódzkiego, prezesa POT, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz wójta gminy Inowłódz. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale.

Celem Konferencji była kontynuacja dyskusji na temat osiągnieć w zakresie kultury, turystyki, sportu i ochrony środowiska oraz cywilizacyjnych Polaków.

Ze strony POT wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Liliana Topolnicka-Waszczuk, która odczytała list Roberta Andrzejczyka, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, na temat wielowymiarowości dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez polską turystykę w bogatej historii naszego kraju.

Poruszana tematyka objęła liczne referaty z obszaru tożsamości regionów w Polsce, tradycji, architektury i krajobrazu jako wyrazu tożsamości, które prezentowali naukowcy i wybitni praktycy branży turystycznej z całej Polski oraz Ukrainy i Białorusi.

Za wybitnie interesujące wykład uznano także referaty: "Dziedzictwo regionów Polski na szlaku kulturowym cystersów" wygłoszony przez dr hab. Małgorzata Milecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, "Tradycja i duch czasu w sporze o tożsamość regionu" dr hab. inż. arch. Jeremiego Królikowskiego ze Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz "Tożsamość dobra i niedobra" wygłoszona przez Prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Bohma z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Uczestnicy i samorząd Regionu wzięli udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Parku Prezydentów II Rzeczypospolitej w Spale.

W drugim dniu Konferencji odbywały się sesje otwarte dla młodych naukowców. Uczestnicy mogli zapoznać się także z wystawą prac wykonanych w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wszyscy uczestnicy konferencji – około 120 osób, wyrazili nadzieję, że poruszana problematyka konferencji w roku następnym w tym zakresie będzie wzmacniać prezentowanie bogactwa narodowego nie tylko w skali regionu, ale całej Polski.

Źródło: własne; fot. POT

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit