V Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacyjny znicz opuścił Poznań

Do udziału w dyskusji przyjęli zaproszenie (od lewej): prof. Aleksandr Panasiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Małgorzata Bednarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; prof. Andrzej Rapacz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Sobierajska, wiceminister Sportu i Turystyki; Elżbieta Karnafel-Wyka, wicedyrektor Departamentu Informacji i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki; ekspert branżowy Krzysztof Gerula; Zbigniew Frączyk, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych / fot.: Archiwum POT

Na dwieście dni przed objęciem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, odbyła się w Warszawie najważniejsza dla polskiej turystyki, cyklicznie organizowana konferencja naukowo-branżowa gromadząca szerokie, reprezentatywne dla tej dziedziny grono ekspertów. W tym roku idea zwołania konferencji wyrażona została w tytule „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”.

W piątym już Gremium Ekspertów Turystyki wzięto udział 262 uczestników. Na sali po raz kolejny zasiedli obok siebie przedstawiciele ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, administracji rządowej oraz izb i organizacji branżowych. Patronat nad warszawską konferencją przyjął Adam Giersz, minister Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i prof. Alojzy Szymański, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczelni będącej gospodarzem tegorocznych obrad.

W konferencji uczestniczyli między innymi Katarzyna Sobierajska, wiceminister Sportu i Turystyki, Zbigniew Marciniak, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Jan Korsak,Aleksandr Giertler, prezes Izby Turystyki RP, Zbigniew Frączyk, prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Waldemar Krupa, prezes Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”, Lech Drożdżyński, prezes PTTK, Krzysztof Gerula, audytor wewnętrzny Światowej Federacji Biur Podróży UFTAA,  Ryszard Woźniak, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego. Polską Organizację Turystyczną reprezentowali: prezes Rafał Szmytke, wiceprezesi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i Bartłomiej Walas oraz Jacek Olszewski z Departamentu Planowania Marketingowego POT. prezes Polskiej Izby Turystyki,

Radę naukową warszawskiej  konferencji, której przewodniczyła prof. Irena Jędrzejczyk, SGGW Warszawa, tworzyli prof. Mieczysław Adamowicz, PAN Warszawa, prof. Małgorzata Bednarczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. Marianna Daszkowska, Politechnika Gdańska, prof. Bogdan Klepacki, SGGW w Warszawie, prof. Beata Meyer, Uniwersytet Szczeciński, prof. Władysław Mynarski, AWF w Katowicach, prof. Irena Ozimek, SGGW w Warszawie, prof. Aleksandr Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, prof. Andrzej Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Janina Sawicka, SGGW, prof. Andrzej Wiatrak, PAN w Warszawie.

Aktualności Turystyczne uczestniczące w konferencjach Gremium Ekspertów Turystyki od pierwszej edycji w roku 2003, zaproszone zostały przez organizatorów do grona patronów medialnych.

Od akcesji do prezydencji

Przed ośmioma laty prof. Grzegorz Gołembski kierujący Katedrą Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego, obchodzącą wówczas jubileusz trzydziestolecia działalności,  i  Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów, zaprosili do Poznania przedstawicieli ośrodków naukowych, samorządów terytorialnych, regionalnych organizacji turystycznych, administracji rządowej oraz izb i organizacji branżowych. Trzydniowa konferencja poświęcona była problemom rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz ściślejszemu powiązaniu prac badawczych i naukowych z potrzebami gospodarki oraz oczekiwaniami branży i instytucji odpowiedzialnych za rozwój turystyki. We wrześniu 2003 roku podjęta została pierwsza próba wybrnięcia ze ślepego zaułka nieporozumień pomiędzy oczekiwaniami praktyków a wizją naukowców. Linia podziału przebiegała pomiędzy potrzebą diagnoz, konkretnych rozwiązań i przewidywania zjawisk – czego domagała się branża turystyczna, a skłonnością ludzi z tytułami naukowymi zajmującymi się tą dziedziną, do dystansowania się od realnych potrzeb wyrażanych przez branżę turystyczną i szukania schronienia na polu badań podstawowych. Przebieg kolejnych konferencji pozwala obserwować pozytywny proces stopniowego obniżania  poziomu emocji prowadzonych dyskusji na rzecz konstruktywnego zbliżenia stanowisk budujących porozumienie z korzyścią dla rozwoju gospodarki turystycznej. Pokazały to w pełni tegoroczne obrady.

Autor programu konferencji i inicjator zwołania pierwszego, historycznego poznańskiego Gremium prof. Grzegorz Gołembski był w tym roku nieobecny wśród uczestników trzydniowego Gremium Ekspertów Turystyki obradującego w murach warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizacyjny znicz przekazał w ręce prof. Ireny Jędrzejczyk, która objęła funkcję przewodniczącej  Komitetu Naukowego, który zdecydował się nawiązać do źródeł rozpoczętej podczas pierwszej sesji w Poznaniu dyskusji nadając konferencji przewodni tytuł „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!