Porozumienia między MSZ i PIT

Pozytywny impuls dla wzrostu liczby przyjazdów turystycznych do Polski

Deklaracja została podpisana…Więcej »

Radosław Sikorski, minister Spraw Zagranicznych i Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki podpisali „Deklarację o współpracy w zakresie aktywizacji turystyki przyjazdowej”. Złożenie podpisów nastąpiło w obecności Katarzyny Sobierajskiej, wiceminister Sportu i Turystyki, przedstawicieli administracji państwowej, marszałków województw, przedstawicieli stowarzyszeń turystycznych oraz członków Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki.

Polską Organizację Turystyczną reprezentowali wiceprezesi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i Bartłomiej Walas.

Podpisanie dokumentu stanowi ważny krok w kierunku podniesienia prestiżu polskich instytucji turystycznych za granicą i uproszczenia procedur obowiązujących w stosunku do obcokrajowców ubiegających się o wizy turystyczne do Polski. Litera deklaracji wyraża również zamiar stron do współdziałania w ramach przygotowań do mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku jak i innych dużych imprez masowych o charakterze sportowym i kulturalnym.

Istotną częścią deklaracji jest między innymi powierzenie Polskiej Izbie Turystyki określenia warunków i trybu wydawania certyfikatów znajomości zasad wizowych polskim przedsiębiorcom świadczącym usługi turystyczne w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski. Wystawienie certyfikatu przez Polską Izbę Turystyki przedsiębiorcy turystycznemu będzie uważane za poświadczenie, że przedsiębiorca turystyczny i jego zagraniczny kontrahent są przygotowani do stosowania zasad wizowych. Jednocześnie PIT zobowiązuje się do kontroli realizacji zasad wizowych przez przedsiębiorców turystycznych, którzy otrzymali certyfikaty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze swej strony zapowiada ograniczenie, w porozumieniu z Komendą Główną Straży Granicznej, rodzajów dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy w celu turystycznym, uwzględniając dokumenty wystawiane przez polskich przedsiębiorców turystycznych. Ponadto utworzenie w wybranych konsulatach wydzielonych stanowisk dla obsługi wizowej przedsiębiorców turystycznych oraz niestosowanie w stosunku do certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych limitów co do liczby składanych aplikacji wizowych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!