Polska, kraj atrakcyjny turystycznie, nowoczesny, bezpieczny i przyjazny

Podsumowaniom i planom na rok przyszły poświęcona została konferencja Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowana w przedświąteczny wtorek, 19 grudnia. W spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej i mediów uczestniczyli wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Konferencja, którą prowadził dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT Jacek Janowski, nawiązywała tematyką do kończącego się Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju ogłoszonego przez ONZ.

Minister Dariusz Rogowski (fot.) rozpoczynając spotkanie, wskazał na rosnące znaczenie turystyki, dochodowej gałęzi gospodarki w Polsce, której wkład do narodowego PKB bliski jest 6 proc. i wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o przeszło 20 proc. Sektor turystyczny tworzy prawie 700 tys. miejsc pracy. Większość działań podejmowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmujących upowszechnianie turystyki, podnoszenie konkurencyjności polskich produktów turystycznych oraz kreowanie na świecie wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie i bezpiecznego, realizowanych jest za pośrednictwem wyspecjalizowanej agendy, jaką jest Polska Organizacja Turystyczna. Jak podkreślił minister Rogowski, POT wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych zadań, zgodnie ze strategią rozwoju narodowej turystyki określoną przez Ministra Sportu i Turystyki. Przykładem wysokiej skuteczności jest rozwinięcie pilotażowej akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, zainicjowanej przez ministra Witolda Bańkę. Koordynację i promocję kolejnych jej edycji, przejęła Polska Organizacja Turystyczna. Przedsięwzięcie daje odczuwalnie ożywczy impuls krajowemu ruchowi turystycznemu poza tradycyjnym szczytem urlopowym i wyjazdami na ferie zimowe.

Zmiany legislacyjne

W swojej wypowiedzi na temat planów MSiT na rok 2018, minister Rogowski skupił się między innymi na działaniach przygotowujących zmiany legislacyjne, w tym na ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także regulacjach prawnych dotyczących szlaków turystycznych. Ze zmianami wprowadzanymi do ustawy o POT, powiązana jest koncepcja projektu „Polskie Marki Turystyczne”, wpisana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej w Ministerstwie Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów w lutym tego roku. Założeniem Polskich Marek Turystycznych jest aktywizacja i tworzenie zdolności kooperacyjnych w gospodarce turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym. Identyfikacja tożsamości, budowa strategii oraz systemu zarządzania marką miejsca, ma duże znaczenie dynamizujące i porządkujące lokalne procesy gospodarcze. W fazie początkowej dokonany zostanie przegląd i sklasyfikowanie potencjału na poziomie lokalnym i regionalnym z uwzględnieniem obowiązujących trendów w turystyce. Do każdego produktu przygotowana zostanie strategia marki, co pozwoli na zintegrowanie wszystkich elementów w taki sposób, aby można było nimi zarządzać w ramach domu marek polskich, tworzyć pakiety, które włączą do katalogów zagraniczne biura podróży. Polskie Marki Turystyczne będą podstawą szerokiej oferty wysokiej jakości usług. Istotnymi elementami systemu promocji tego projektu będą między innymi, dostosowany do nowej konwencji marketingowej, program przyznawania Certyfikatów POT produktom turystycznym oraz narodowy portal polska.travel.

Kształtowanie marki Polska

Wystąpienie prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka (fot.) dotyczące planów na rok 2018 koncentrowało się na pragmatyce wykorzystania dostępnych środków finansowych w działaniach promocyjnych podejmowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. ‒ Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego. Wymienione określenia są wynikiem ustaleń podjętych przez Międzyresortowy Zespół Promocji Polski za Granicą, w którego pracach POT uczestniczy ‒ mówił prezes Robert Andrzejczyk.

Opracowane zostały wstępne zasady budowania i wprowadzania w praktyce marki Polska, którą wyróżniają przymiotniki Przyjazna i Otwarta. Pozytywny rys naszego kraju w oczach cudzoziemców kształtować będą uśmiechnięci, przyjaźni ludzie. Autentyczni w swoich reakcjach, bez wrażenia sztucznie kreowanych póz. Trwałym elementem będzie symbolika odnosząca się do białoczerwonych barw marki narodowej. Z nową identyfikacją Polski zbieżne będą zmiany wprowadzane przez POT, między innymi dotyczące stoiska narodowego, którego nowy projekt zgodnie z nowymi zasadami, będzie wprowadzony w jesiennym sezonie targowym.

Struktura przyszłorocznych wydatków na promocję Polski i polskiej turystyki, zakłada przeznaczenie 88 proc. budżetu marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej na działania na rynku europejskim i rynkach pozaeuropejskich, w tym ponad dwie trzecie w krajach, w których POT posiada ośrodki zagraniczne. Wydatki na działania promujące turystykę krajową, ustalone zostały na poziomie 12 proc. Na promocję przemysłu spotkań wydatkowane zostanie 3 proc. budżetu marketingowego. Jak potwierdził prezes Robert Andrzejczyk, niezmiennie treścią działań promocyjnych zagranicą będzie przede wszystkim turystyka miejska, kulturowa i aktywna z naciskiem na turystykę wodną i rowerową oraz turystyka prozdrowotna.

Istotną zmianą, wskazaną przez dr Roberta Andrzejczyka jest zwiększenie dotacji podmiotowej na promocję narodowej turystyki w 2018 roku o 25 procent, czyli o 10 mln złotych. Dodatkowe środki pozwolą na zintensyfikowanie działań w obrębie naszego kontynentu oraz rozszerzenie ich na nowe kraje azjatyckie, Koreę Południową, Singapur, Malezję i Indie. Wybór tych kierunków związany jest z rozwijaniem siatki połączeń lotniczych narodowego przewoźnika PLL LOT.

Discover Polska to your neighobours!

Zgodnie z przejętym planem działania POT w roku 2018, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będzie motywem akcji promocyjnych adresowanych do środowisk polonijnych w ramach kampanii „Discover Polska to your neighobours!”. Celem kampanii prowadzonej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie zachęcenie mieszkających za granicą Polaków i osób polskiego pochodzenia do odwiedzenia kraju przodków, pogłębienia więzów z ojczyzną, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej. Decyzje o pierwszym przyjeździe do Polski na urlop czy wakacje i późniejsze ponawianie podróży, podejmowane są w wielu przypadkach, z pobudek patriotycznych. Identyfikacja wizualna Programu „Niepodległa” wykorzystywana będzie w projektach stoisk narodowych Polskiej Organizacji Turystycznej i prezentacji podczas wydarzeń z udziałem polskiej diaspory. Także imprez współorganizowanych przez POT, na przykład festiwali filmu polskiego, balów polonijnych, wystaw. Logo Niepodległej umieszczane będzie również w reklamach publikowanych przez POT w polonijnej prasie konsumenckiej i na stronach polonijnych portali internetowych, a także w materiałach prasowych dla dziennikarzy, biorących udział w study pressach do Polski. Kampania będzie przebiegała w zbliżonej konwencji do akcji „Polska zobacz więcej ‒ weekend za pół ceny”. Oferowane będą zniżki cenowe atrakcji turystycznych i noclegów w październiku i listopadzie, w czasie głównych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z kolei projekt „Discover Poland with your mates” wykorzystuje metodę marketingową polegającą na osobistej rekomendacji. POT zaprosi do udziału w nim młodych ludzi studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus. Pośród studentów wielu chętnie przyjmuje rolę ambasadorów Polski i polskiej turystyki w swoich środowiskach, w krajach, z których pochodzą.

Na ciekawym pomyśle opiera się kampania „Next time Poland!” Przekaz informacji promocyjnych skierowany zostanie do turystów odwiedzających Czechy i Węgry, aby w kolejnych podróżach po Europie wybrali się do Polski.

Nowe technologie i związane z nimi techniki marketingowe

W erze wszechogarniającego internetu, nowych technologii i związanych z nimi technik marketingowych, wyższą skuteczność niż w innych mediach, osiąga promocja w sieci. POT w podejmowanych działaniach, w większym stopniu niż dotąd, wykorzystywała będzie narzędzia internetowe. Całkowicie zmieni się Narodowy Portal Turystyczny poland.travel, a także internetowa strona korporacyjna. Na znaczeniu zyskają media społecznościowe. Rozwijana będzie też chwytliwa forma marketingowa przenosząca w obszar rzeczywistości wirtualnej poprzez filmy 360/VR. Robiły one furorę wśród uczestników tegorocznych warszawskich targów TT Warsaw. Cieszyły się też wielkim zainteresowaniem gości podczas grudniowej promocji Polski w Singapurze związanej z przygotowaniami do otwarcia w maju 2018 roku bezpośrednich połączeń lotniczych między Warszawą, a Miastem Lwa.

Po modzie na publikowanie blogów, popularność zdobywają wideoblogi. POT kontynuuje we współpracy z kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Sportu i Turystyki, projekt angażujący wideoblogerów do działań promujących Polskę. Ponieważ idea spotkała się z pozytywną reakcją odbiorców, projekt zostanie rozszerzony. Na przykład wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowane będzie odrębne przedsięwzięcie medialne z udziałem autorów vlogów interesujących się turystyką kulinarną.

Zwiększone środki z budżetu marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej przeznaczone zostaną na promowanie produktów turystycznych posiadających Certyfikat POT. Między innymi o 50 proc. wzrośnie wartość kampanii promocyjnej, która jest nagrodą dla zdobywców Złotego Certyfikatu w kolejnych edycjach konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Rozwijana będzie ogólnopolska akcja „Polska zobacz więcej ‒ weekend za pół ceny”, która okazała się wielkim sukcesem. W przyszłym roku planowane są dwie jej edycje, wiosenna 9-11 marca, i jesienna 5-7 października.

Niezwykle efektywną formą promowania walorów turystycznych naszego kraju za granicą są organizowane podróże studyjne dla zagranicznych touroperatorów i przedstawicieli mediów, dziennikarzy, ale także blogerów i wideoblogerów. Do przyszłorocznego kalendarza działań POT wprowadzone zostały terminy pięciuset study tourów dla właścicieli i pracowników biur podróży oraz pięciuset study pressów.

To tylko niektóre wątki prezentacji przyszłorocznych planów Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawionych uczestnikom w trakcie konferencji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przyjęty program działania POT realizujący strategię MSiT, łączy wiele sektorów usług turystycznych, promuje walory turystyczne i wartości kulturowe Polski za granicą, przyczynia się do inspirowania wzrostu zainteresowania Polską na świecie, korzystnego dla rozwoju narodowej turystyki i pobudzającego procesy gospodarcze w naszym kraju.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!