O bezpieczeństwie turystów i komercjalizacji produktów na seminarium podczas TT Warsaw

O wartości współczesnych imprez targowych, obok części wystawienniczej, świadczy program towarzyszących im wydarzeń, wśród nich tematycznych konferencji i seminariów. Podczas 26. Targów TT Warsaw na interesujące, wspólnie zorganizowane seminarium, zaprosiły Polska Organizacja Turystyczna i Polska Izba Turystyki.

Seminarium otworzyli oficjalnie prezesi Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystyki, Robert Andrzejczyk i Paweł Niewiadomski. Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne dotyczące istotnych zagadnień dla rozwoju współczesnej turystyki w naszym kraju. W pierwszym, przedstawiciele Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, przedstawili wybrane działania związane z bezpieczeństwem turystów zagranicznych podczas podróży po Polsce. W drugiej części, ściśle branżowej, grupa panelistów zajęła się kwestiami komercjalizacji produktów turystycznych i możliwościami zwiększenia udziału w ich sprzedaży biur podróży.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo turystów ma istotne znaczenie, a turystyka jak żaden inny sektor gospodarczy jest bardzo podatna na wahania wynikające z sytuacji kryzysowych. Brutalizacja życia, brak bezpieczeństwa i niepokoje w wielu rejonach świata nie służą rozwojowi turystyki. Polska należy do krajów wyjątkowo bezpiecznych. Zagraniczni turyści przebywający w naszym kraju bez wahania to potwierdzają wskazując na ten czynnik, jako jeden z decydujących o wyborze Polski na miejsce wypoczynku. Wysoki poziom bezpieczeństwa jest wynikiem konsekwentnego postępowania policji przeciwdziałającej zjawiskom przestępczości, których ofiarą paść mogą między innymi obcokrajowcy. Elementem systemu jest uruchomiona przez Komendę Główną Policji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Interaktywne narzędzie opracowane przy udziale obywateli po dwóch latach funkcjonowania ma ponad 1,5 miliona użytkowników, 5 milionów odsłon i blisko milion zgłoszonych zagrożeń. Dzięki temu rozwiązaniu każdy może łatwo i anonimowo zgłosić miejsca i sytuacje, które uważa za niebezpieczne. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania. Turyści mogą korzystać z mapy przy planowaniu podróży po Polsce, zbierać informacje o niebezpiecznych odcinkach na drodze, czy sprawdzać, jakiego rodzaju niebezpieczne zdarzenia, o ile one występują, są odnotowywane w rejonach interesujących podróżnego. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa udostępniona jest pod adresem www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”. Uwagi i sugestie na jej temat można zgłaszać za pośrednictwem skrzynki e-mail kmzb@policja.gov.pl

Informacja i pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych

Wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Komendy Głównej Policji i Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest działający telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych, który stanowi element systemu bezpieczeństwa w obrębie granic Unii Europejskiej, sprzyja zarazem właściwemu kształtowaniu wizerunku naszego kraju, jako bezpiecznego i przyjaznego turystom. Kilkuletnie doświadczenia dowodzą, że infolinia z powodzeniem spełnia swoje zadania służąc pomocą zarówno turystom zagranicznym, obcokrajowcom studiującym lub pracującym w Polsce, jak i mieszkańcom naszego kraju, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej interwencji ze strony policji. W okresie wzmożonego ruchu turystycznego stanowi również wsparcie dla terenowych jednostek policji. Głównym celem funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa jest zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych, nie tylko w tych bezpośredniego zagrożenia życia czy zdrowia, ale także wpływających na poczucie bezpieczeństwa wynikającego z pewności, że w przypadku kłopotów ze zdrowiem, zaginięciem dokumentów, kradzieżą i tym podobnymi zdarzeniami, turysta uzyska natychmiastową pomoc lub zostanie przekierowany do odpowiednich służb. Brak znajomości języka i procedur, w przykrych dla turysty okolicznościach i poczucie zagubienia, może zaważyć w znaczący sposób na opinii o naszym kraju, mimo iż wcześniej pobyt był postrzegany jako bardzo atrakcyjny. Sprawne funkcjonowanie telefonu bezpieczeństwa potwierdza pewność cudzoziemców, że goszcząca ich Polska dba o turystów. W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod jeden z numerów infolinii: +48 608 599 999, + 48 22 278 77 77.

Krajowe wyjazdy z biurem podróży

Druga część seminarium moderowana przez Jacka Janowskiego, dyrektora Departamentu Promocji Turystyki Krajowej, poświęcona była „Komercjalizacji produktu turystycznego i współpracy z biurami podróży i touroperatorami”. W dyskusji uczestniczyli Dariusz Wojtal, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki; Sebastian Nasiłowski, biuro podróży Tourist Polska specjalizujące się w turystyce krajowej; Elżbieta Szumska, właścicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku, laureat Złotego Certyfikatu POT 2015; Andrzej Olszewski, właściciel Żywego Muzeum Piernika w Toruniu, laureat Złotego Certyfikatu POT z 2017; Katarzyna Hartenberger-Pater, dyrektorka Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; Marek Szmit, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury”, właściciel hotelu Tajty na Mazurach.

Utarło się przekonanie, że moda na samodzielne planowanie i organizowanie wyjazdów i zakup usług turystycznych za pośrednictwem internetu, zapoczątkowała epokę schyłku biur turystycznych, ponadto w turystyce krajowej jedynie znikoma liczba Polaków korzysta z usług touroperatorów. Temu twierdzeniu zaprzeczał prezes Dariusz Wojtal. Główna grupa klientów, która obecnie kupuje i wydaje najwięcej na otaczające ich dobra, nie rozstaje się ze smartfonem, szuka informacji on-line i polega na rekomendacji internautów. Ale kupując usługi turystyczne, chętnie powierza ich organizację konsultantowi ds. podróży. To swoisty ukłon złożony zaletom specjalizacji. Bo owszem, każdy może wyszukać w internecie informacje konieczne do ułożenia planu podróży, ale sztuką jest umiejętne posłużenie się zgromadzonym zbiorem danych. Kompetentni travel agenci wyczuwają intencje klientów, trafiają w ich gust, elastycznie dopasowują istniejące oferty do spersonalizowanych programów podróży, profesjonalnie je organizują. Ta tendencja dotyczy nie tylko wyjazdów zagranicznych, ale także krajowych, o czym mówił Sebastian Nasiłowski. Biuro, które znaczącą część oferty przygotowuje z myślą o oczekiwaniach polskich klientów, zamawiających pakiety, na które składają się zarówno wycieczki do atrakcyjnych miejsc w kraju jak i pobyty wypoczynkowe.

Uwzględnić wymagania touroperatorów

Gospodarka turystyczna większości regionów rozwija się dzięki dynamicznie rosnącej liczbie podróży turystycznych Polaków. Według badań CBOS, ponad 80 proc. rodaków wyjeżdżających w celach turystycznych i wypoczynkowych wybiera rodzimą ofertę. Kwestia umiejętności dopasowania rodzaju usług świadczonych przez gestorów atrakcji turystycznych do wymagań biur podróży wciąż nie należy do najsilniejszych stron rynku. Przykładami trafionych ofert mogą być produkty turystyczne posiadające Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. Obecni na seminarium mogli poznać metodę stosowaną przez Andrzeja Olszewskiego, właściciela Żywego Muzeum Piernika w Toruniu i Elżbietę Szumską, właścicielkę Kopalni Złota w Złotym Stoku. Obu produktom kapituła konkursu POT na Najlepszy Produkt Turystyczny przyznała w kolejnych edycjach Złote Certyfikaty.

Otwarte w 2006 roku Żywe Muzeum Piernika dziś odwiedza rocznie ponad 130 tys. zwiedzających. Frekwencja przekracza możliwości obsługi wszystkich, którzy ustawiają się w kolejce po bilety, niedrogie w stosunku do jakości, wysokiego standardu ekspozycji i rozbudowanych zajęć, merytorycznych kompetencji muzealnych animatorów, ich przygotowania aktorskiego i zaangażowania całym sercem w to co robią. Jakość ma w tym muzeum znaczenie kluczowe. Choć wielu chętnych odchodzi zawiedzionych od kasy bez biletu, muzeum ich nie traci. Niedosyt również buduje renomę tego miejsca. Obiekt i program zwiedzania przygotowany jest z myślą o indywidualnych turystach, uwzględnia również wymagania grup zorganizowanych. Podobnie zróżnicowaną ofertę posiada Kopalni Złota w Złotym Stoku. Pierwszą Podziemną Trasę Turystyczną „Kopalnia Złota” uruchomiono w maju 1996 roku. Kolejno udostępniono Sztolnię Gertuda, Sztolnię Czarną Górną z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem i Sztolnię Czarną Dolną. Obecnie Złoty Stok rocznie odwiedza prawie dwieście tysięcy turystów. Turyści planujący zatrzymać się w Złotym Stoku na nocleg lub kilka dni, mają do dyspozycji pokoje w stuletniej wilii pensjonatu Złoty Jar należącego do kopalni. Pensjonat oferuje dobrą kuchnię, obsługuje też grupy wycieczkowe i organizuje imprezy integracyjne.

Wspieranie biznesu przez PROT jest priorytetem działalności

Skuteczną promocję produktów turystycznych prowadzą regionalne organizacje turystyczne. Katarzyna Hartenberger-Pater, dyrektorka Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przytoczyła przykład kolejnych edycji workshopu turystyki przyjazdowej InComing Poland Gdańsk &Pomorskie Region. Wspieranie biznesu przez PROT jest priorytetem działalności stowarzyszenia. Branża kreuje ofertę, dostarcza ją na rynek, zarabia. InComing Poland, Gdańsk&Pomorskie Region jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi promocyjnych, to największa impreza networkingowa w Polsce organizowana przez region, dedykowana branży turystycznej. Pierwsza część workshopu tradycyjnie przeznaczana jest na indywidualne rozmowy stolikowe prowadzone według wcześniej ustalonej agendy spotkań. Druga część to tematyczne wizyty studyjne w regionie pomorskim, prezentujące zarówno ofertę turystyczną jak i stopień przygotowania destynacji do obsługi zagranicznych turystów.

Kampanie prowadzone przez POT zbieżne są ze społecznymi trendami

W turystyce krajowej popularność zdobywają częstsze i krótsze wyjazdy. Na atrakcyjności zyskuje oferta miast, produkty turystyki kulturowej, aktywnej i prozdrowotnej. Kampanie prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną zbieżne są ze społecznymi trendami, podkreślał Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej. Przykładem jest między innymi zainicjowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowana przez POT w współudziale branży turystycznej, udana akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Zachęca ona do wypoczynku w kraju poza głównym sezonem urlopowym. Tak ukierunkowane działania informacyjne, trafiają w oczekiwania Polaków. Z przeprowadzonego przez POT sondażu wynika, że przesłanie i tematykę akcji weekend za pół ceny zna co czwarty z mieszkańców kraju. O istotnej zmianie podejścia do życiowych potrzeb naszego społeczeństwa, świadczy także odpowiedź na pytanie o przeznaczenie wolnych środków, która pojawia się w budżetach domowych rodzin. Prawie jedna trzecia odpowiadających, stwierdziła, że przeznaczy ją na zaspokojenie potrzeb związanych z wyjazdami turystycznymi.

Współpraca pomiędzy branżą turystyczną przygotowującą w regionach ofertę dla klientów, biurami podróży, regionalnymi organizacjami turystycznymi, powinna być rozwijana. I choć wiele jest do zrobienia w tej dziedzinie, seminarium zorganizowane podczas 26. Targów TT Warsaw, przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie ze zrzeszającą przedsiębiorców turystycznych Polską Izbą Turystyki, potwierdza, że zakres dobrych praktyk poszerza się, są one popularyzowane i znajdują kolejnych naśladowców.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!