Młodzi Polacy śledzą sytuację w kraju, i chcą mieć na nią wpływ

W grudniu, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wręczono nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac magisterskich zgłoszonych do XI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Konkurs objęli patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

W tegorocznej edycji kapitula konkursu wyłoniła 14 laureatów, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza.

W nagrodzonych pracach dominuje wspólny wątek. Młodzi Polacy wchodzący w dorosłe życie, swoje plany i ambicje zawodowe wiążą z własnym krajem, nie chcą wyjeżdżać za granicę. Podkreślają, że chcą mieć realny wpływ na przyszłość Polski. Wielu już swoje plany realizuje. Pisali prace magisterskie o wizerunku Polski, gospodarce i kulturze, dziś są pracownikami ministerstw, instytucji państwowych, uczelni i prywatnych firm.

Wśród nagrodzonych w tym roku prac znalazły się ciekawe autorskie analizy dotyczące branż i trendów gospodarczych. Między innymi etnocentryzm konsumencki, e-commerce, odnawialne źródła energii, gry komputerowe, a także opracowane gotowe projekty wdrożeniowe. Do tych ostatnich należy na przykład projekt „Kaszebe”, dotyczący adaptacji dawnej latarni morskiej Rozewie II dla potrzeb lokalnego centrum kultury czy system pomagający niewidomym w rozpoznaniu nadjeżdżających pojazdów.

Poprzez badania starają się wskazać występujące problemy

– Cieszy nas fakt, że prace magisterskie nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” tak znakomicie odzwierciedlają panujące trendy gospodarcze. Takie naukowe zainteresowania młodych ludzi są dowodem, że nie tylko śledzą oni bieżącą sytuację w kraju, ale chcą mieć na nią wpływ – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Laureaci pytani o wybór tematyki swoich prac, często podkreśli, że kierowała nimi potrzeba wpływania na rzeczywistość, w której żyją.

– Nie są nam obojętne bieżące sprawy dotyczące takich obszarów jak polska gospodarka kultura, oświata, sport. Dostrzegamy potencjał naszego kraju, jego perspektywy. Poprzez swoje badania chcemy zwrócić uwagę na pewne problemy. Nie chodzi tutaj o podkreślanie niesprawności czy wad, ale o zaakcentowanie i chęć poprawy takiego stanu – wyjaśnia Marcin Metrycki, laureat II nagrody głównej.

Adriannie Gajczak, która otrzymała wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza, pomysł tematu pracy magisterskiej zrodził się podczas podróży do Chin. – Mając okazję obserwować dynamiczny rozwój i umacniającą się pozycję Państwa Środka w skali globalnej, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób Polska może na tym skorzystać. Rosnąca klasa średnia w Chinach i systematyczny wzrost popytu na towary zagranicznych producentów, niosą ogromne szanse także dla polskich eksporterów. Jednak dotychczasowy bilans polsko-chińskiej wymiany handlowej pozostawia wiele do życzenia – dzieli się swoimi ocenami Adrianna Gajczak, która obecnie zajmuję się badaniem potencjału dla polskiego biznesu na rynkach azjatyckich w firmie wspierającej rodzimych przedsiębiorców w Azji.

Pytanie o przyczyny niewykorzystywania dogodnych warunków do rozwoju energetyki wiatrowej, skłoniło Aleksandrę Szulc, laureatkę nagrody specjalnej Ministra Rozwoju i Finansów, do zajęcia się tym problemem w pracy magisterskiej. Autorka nie tylko przeanalizowała przyczyny, ale przede wszystkim skupiła się na możliwościach realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Rozwijają swoje zainteresowania naukowe w pracy zawodowej

Pierwsza praca naukowa jest punktem wyjścia do dalszej specjalizacji zawodowej w wybranej dziedzinie dla Natalii Krakowiak, autorki  „Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century”. – W swojej pracy zwróciłam uwagę na szybko rosnący potencjał krajowej branży gier komputerowych i coraz większą liczbę rozpoznawalnych i szeroko uznanych polskich gier. Badanie tego rynku będę kontynuować, chcąc przyczynić się do zwiększenia rozumienia jego specyfiki oraz dalszego rozwoju tej branży – deklaruje Natalia Krakowiak.

Pierwsze nagrody w konkursie „Teraz Polska Promocja” wręczone zostały 2007 roku. Tematyka konkursu ograniczała się do promocji polskiej gospodarki za granicą. W kolejnych edycjach organizatorzy poszerzyli zakres zagadnień o szerzej rozumianą promocję Polski oraz konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

– Ponad dziesięcioletnia historia konkursu to ogromny wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. To ponad 700 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, i przede wszystkim 120 laureatów, którzy dziś pracują w państwowych instytucjach, agencjach rządowych oraz na uczelniach, znakomicie wykorzystując swój potencjał oraz wiedzę zdobytą podczas studiów – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

 

Laureaci XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

Nagrody główne

Yevtushenko Anastassiya, I nagroda główna. „ E-commerce jako innowacyjna forma przedsiębiorczości”. Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Metrycki Marcin, II nagroda główna. „Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego”. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Pluszczewicz Agnieszka. III nagroda główna „KASZEBE"- projekt koncepcyjny kaszubskiego centrum kulturalnego w kompleksie budynków dawnej latarni morskiej Rozewie II w Jastrzębiej Górze”. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Nagrody Specjalne

Wilga Marta. Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki. „Możliwości wykorzystania programu Rail-to-Trail w rozwoju turystyki w Polsce.” Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Komisarek Dorota Maria. Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego na Jednolitym Rynku Europejskim.” Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno- Społeczny

Kuca Katarzyna. Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zarządzanie pamięcią zbiorową na przykładzie działalności instytucji kultury w Krzeszowicach.” Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Szulc Aleksandra. Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Finansów ”Analiza możliwości realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.” Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Będkowska Gabriela. Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza „Udział Instytutu Adama Mickiewicza w kształtowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej.” Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Pachałko Joanna. Nagroda specjalna. Telewizji Polskiej SA „Rola dyskursu "magii Podlasia" w kreowaniu nowego wizerunku województwa podlaskiego na przykładzie filmu krótkometrażowego „Cząstka Podlasia”. Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii

Wyróznienia

Krakowiak Natalia. Wyróżnienie. Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century” Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny

Linkiewicz Malgorzata. Wyróżnienie. „Wpływ blogosfery na decyzje zakupowe konsumentów w Polsce”. Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny

Kmiecik Anna. Wyróżnienie. „ Kobiety w zarządach spółek giełdowych” Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

Gajczak Adrianna. Wyróżnienie Instytutu Adama Mickiewicza „Dyplomacja kulturalna Polski w Chinach na przykładzie działalności Instytutu Adama Mickiewicza.” Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Stępień Rafał. Wyróżnienie „Teraz Polska". Wykorzystanie technologii bezprzewodowych do wspomagania poruszania się osób niewidomych w środowisku miejskim.” Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!