Turystyka polonijna

Korzystajmy z potencjału Polonii i Polaków za granicą

Turystyka polonijna – stan i perspektywy rozwoju

- Polska Organizacja Turystyczna w swojej strategii marketingowej wskazuje Polonię „starej” i „nowej” emigracji jako grupy docelowe podejmowanych działań. Celem tych działań jest wykorzystanie Polonii, jako „ambasadorów” promocji Polski za granicą – mówiła w swoim wystąpieniu Teresa Buczak, dyrektor Biura Zarządzania Projektem Promujmy Polskę Razem POT.

Według danych rządowych poza granicami Polski przebywało w 2007 roku ok. 16 milionów osób narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia nieposiadających polskiego obywatelstwa. Inne źródła podają, że w 2009 r. poza terytorium Polski mieszkało nawet do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Najliczniejsza polska diaspora znajduje się w Stanach Zjednoczonych (10,6 mln), Niemczech (2 mln), Brazylii (1,8 mln), Francji (1,05 mln), Kanadzie (0,9 mln) i Wielkiej Brytanii (0,5 mln).

Jak wynika z danych Instytutu Turystyki zbieranych do 2006 roku, osoby deklarujące polskie pochodzenie stanowiły 10-15 proc. turystów odwiedzających Polskę, a w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej było to nawet 21 proc. Jednak po okresie dynamicznego wzrostu w latach 2004-2005, liczba przyjazdów Polonii ustabilizowała się na poziomie ok. 2 mln.

Przytoczone wielkości pokazują jednak, że warto przyjrzeć się bliżej temu segmentowi rynku turystycznego oraz jego potencjałowi.

Analiza struktury przyjazdów turystycznych do Polski ujawnia, że z krajów, w których Polonia jest najliczniejsza nie przyjeżdża proporcjonalnie więcej turystów, a kraje tzw. „starej emigracji”, takie jak Kanada, Brazylia, Argentyna nie odgrywają istotnej roli w generowaniu ruchu turystycznego do Polski. Można przypuszczać, że znaczna odległość od byłej ojczyzny – zarówno ta rzeczywista, jak i mentalna – stanowią istotne bariery rozwoju tzw. turystyki etnicznej z tych krajów.

Cechą charakterystyczną turystyki polonijnej jest bardzo wysoki udział odwiedzin krewnych i znajomych, jako głównego celu przyjazdu (nawet do 60 proc.). Turyści ci znacznie rzadziej korzystają z usług bazy hotelowej (tylko 16 proc.), ale jednocześnie ich wydatki na podróż są niewiele niższe od przeciętnych wydatków pozostałych turystów zagranicznych. Wynika to z faktu, że ich pobyt w Polsce jest średnio dwukrotnie dłuższy (7 dni). Polonia coraz lepiej ocenia standard usług turystycznych w Polsce, a koszty pobytu krytykuje tylko co dziesiąty turysta.

Przytoczone dane potwierdzają, że Polonia stanowi dla polskiej branży turystycznej ważny segment rynku i źródło potencjalnych dochodów. Ponadto turyści, którzy odwiedzili nasz kraj są cennym źródłem informacji o współczesnej Polsce i z punktu widzenia promocji stanowią jeden z najważniejszych i wiarygodnych kanałów komunikacji marketingowej na zagranicznych rynkach. Jak pokazują badania, wybierając cel podróży turyści kierują się przede wszystkim rekomendacją rodziny i znajomych.

Wszystkie wygłoszone referaty opublikowane zostaną w wydawnictwie pokonferencyjnym.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit