Turystyka polonijna

Korzystajmy z potencjału Polonii i Polaków za granicą

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka Polonijna – stan i potrzeby” / fot.: Archiwum MSiT

W Warszawie, w siedzibie ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 17 listopada  odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Turystyka Polonijna – stan i potrzeby”. Organizatorami byli ALMAMER, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki.

W obradach uczestniczyli między innymi Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Andrzej Person, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Joanna Fabisiak, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Aleksander Zając, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Teresa Buczak, wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem” Polskiej Organizacji Turystycznej, Bogdan Becla, dyrektor ośrodka POT w Londynie oraz Jan Wawrzyniak, dyrektor ośrodka POT w Berlinie

W konferencji wzięło udział prawie stu przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji centralnych, organów samorządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i biur podróży z Polski, Niemiec i Francji.

Komitetowi Naukowemu przewodniczyli rektor ALMAMER prof. Janusz Merski oraz Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W referacie wprowadzającym Maciej Szymański, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ przedstawił założenia polityki współpracy z Polonią i Polakami za granicą stwierdzając, że okres dwudziestu ostatnich lat potwierdził zasadność i skuteczność większości założeń przyjętych po przełomie roku 1989. Do wspólnych sukcesów Polski, Polonii i Polaków za granicą należy zaliczyć między innymi dynamiczny rozwój wielu nieistniejących wcześniej środowisk, wiosnę Polaków na wschodzie, nawiązanie kontaktów z niepodległą Polską przez środowiska Polonii na zachodzie i najsilniejsze emigracyjne ośrodki niepodległościowe, niedoceniany, ale bardzo znaczący udział Polonii w polskich przemianach gospodarczych. Ale nie zabrakło też niepowodzeń. Zapewnienia o pełnym poparciu dla Polonii i Polaków za granicą nie zawsze szły w parze z  realizacją celów wynikających z polskiej racji stanu. Pomimo to Polonia i Polacy za granicą wielokrotnie dawali dowody swojego zaangażowania i działania na rzecz kraju ojczystego. Aktywność w tej mierze przejawiają kolejne pokolenia rodaków, również nie zrzeszonych w tradycyjnych organizacjach polonijnych i tych z rzeszy ponad dwóch trzecich osób polskiego pochodzenia, które  nie mówią już po polsku. Obecnie jednym z podstawowych celów polityki Polski wobec Polonii i Polaków za granicą powinno być uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło działania zmierzające do zbudowania długoterminowej strategii współpracy z Polonią i Polakami za granicą w oparciu o jasne określenie wspólnych celów; odniesienie się do istniejącej rzeczywistości, a nie wyobrażeń o niej; dobraniu jak najskuteczniejszych narzędzi komunikacji i współdziałania oraz skojarzeniu najwłaściwszych partnerów do realizacji poszczególnych działań.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit