Jak widzą nasz kraj obcokrajowcy

Od 2014 roku, czytelnicy turystycznego portalu narodowego poland.travel Polskiej Organizacji Turystycznej, zapraszani są do udziału w ankiecie i odpowiedzi na pytania dotyczące wizerunku Polski, doświadczeń cudzoziemców z podróży do naszego kraju oraz ich planów i oczekiwań.

Najchętniej dzielą się opiniami najmłodsi respondenci, którzy nie przekroczyli 24 roku życia. Najmniej skorzy do wyrażania poglądów są internauci w wieku średnim oraz senioralnym.

Kraj wart poznania

Cudzoziemcy, którzy deklarują polskie korzenie stanowią zdecydowaną mniejszość respondentów. Ponad dwie trzecie nie ma przodków, ani powiązań rodzinnych z naszym krajem. Najliczniejszą grupą obcokrajowców, którzy przyłączyli się do badania POT, stanowią mieszkańcy Niemiec. Na zbliżonym poziomie reprezentowani są Finowie, Włosi i Japończycy. Ponad jedna trzecia odpowiadających na pytania ankietowe nie miała dotąd okazji być w Polsce choćby jeden raz i swoją wiedzę czerpała ze źródeł internetowych i kontaktów z osobami, które takie podróże podejmowali. Za to jedna trzecia spośród tych, którzy poznali nasz kraj, uczyniła to gruntownie, odwiedzając Polskę przynajmniej dziesięciokrotnie. Zarówno jedni jak i drudzy, w ponad 90 procentach, wyrażają zgodne przekonanie, że nasz kraj wart jest poznania.

Dziedzictwo, historia, ale też nowoczesność i energia współczesnych pokoleń

Wizerunek Polski, po okresie dominowania zastarzałych negatywnych stereotypów i uprzedzeń, w ostatnich latach uległ znaczącej pozytywnej zmianie, choć nadal cudzoziemcy skłonni są widzieć nasz kraj przez pryzmat przeszłości. U bez mała 95 proc. uczestników ankiety kojarzy się on przede wszystkim z bogatym dziedzictwem i historią. Prawie dwie trzecie docenia jednak jego współczesność, uważając go za nowoczesny. O 10 punktów procentowych liczniejsza grupa respondentów potwierdza, że pełen jest odczuwalnej energii życiowej. Podobieństwo Polski do innych krajów Europy widzi prawie 60. proc odpowiadających. Ponad połowa utożsamia Polskę z ekologią. Parki narodowe i lasy są dla większości badanych elementem przywołującym na myśl atrakcyjne formy wypoczynku. W tej kategorii, dla dwóch trzecich biorących udział w ankiecie, najczęstsze skojarzenie z walorami turystycznymi naszego kraju budzi jednak oferta city break. Przy czym mniej niż połowa odpowiadających niecałe 45 proc. wiąże ją z udziałem w imprezach kulturalnych, uczestniczeniu w koncertach i repertuarem teatrów. Punktem programu turystyki miejskiej jest również zwiedzanie zabytków i muzeów, co podkreśla w ankiecie ponad połowa respondentów. W tym odsetku odpowiedzi mieści się także poznawanie zabytkowych obiektów, zlokalizowanych poza dużymi miastami na przykład wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO.

Ani tak, ani nie

O ile rodacy zdecydowanie faworyzują region nadmorski i południe Polski, nieodmiennie wskazując je jako najlepsze miejsce na spędzenie letniego urlopu i ferii zimowych, o tyle cudzoziemcy wypowiadający się za pośrednictwem ankiet, najwyżej w ocenie atrakcyjności kojarzącej się z wypoczynkiem, sytuują obszar jezior. Przy czym pewną niewiadomą pozostają formy wypoczynku, ponieważ niewielu respondentów łączy pobyt w krainie wodniaków z typową dla niej rekreacją, czy to żeglarstwem, wyprawami kajakowymi czy też surfingiem. Co więcej, kojarzenie obszaru jezior z typową dla Polski atrakcją turystyczną, nie oznacza, że przyjezdny preferuje ten rejon na miejsce wypoczynku. Zdecydowana większość uczestników ankiety przystępując do przygotowania planu podróży do naszego kraju, skupiłaby się, jak deklarują wcześniej, głównie na ofercie turystyki miejskiej i zwiedzaniu obiektów z listy UNESCO. Stałą wielkością procentową charakteryzuje się turystyka zakupowa. Jednej trzeciej cudzoziemców wypowiadających się za pośrednictwem ankiety POT, Polska kojarzy się z przyjazdami po mniejsze i większe sprawunki.

Jak w każdym badaniu ciekawe wnioski płyną po podsumowaniu liczby głosów respondentów w kwestiach, co do których zajmują zdecydowane stanowisko lub odwrotnie, nie mają na ten i inny temat wyrobionego poglądu. Uczestniczący w ankiecie cudzoziemcy są najbardziej pewni słuszności kojarzenia z wizerunkiem Polski bogatego dziedzictwa i historii. Zaledwie 1 proc. odpowiadających nie ma w tej kwestii zdania. Najwięcej niezdecydowania budzi pytanie o to, czy nasz kraj jest zdrowy i ekologiczny. Przeszło jedna trzecia obcokrajowców nie kryje wątpliwości, nie dając odpowiedzi ani tak, ani nie.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!