Europejczyk na urlopie

77 EuroVelo13

Aż 72% Europejczyków w roku 2014 przynajmniej raz wzięło udział w wyjeździe obejmującym jeden lub więcej noclegów poza miejscem zamieszkania. Ilu z nich podróżowało dla przyjemności w czasie wolnym? Jak długo trwały ich podróże? Dokąd i dlaczego podróżowali? I w końcu, co powodowało, że chętnie wracali w te, a nie inne miejsca?
Odpowiedzi na te, a także wiele innych pytań znajdziemy w obszernym raporcie Preferences of Europeans towards tourism, przygotowanym na podstawie badania zrealizowanego przez TNS Political&Social Network na zlecenie Komisji Europejskiej w styczniu 2015 roku.

Niemal 70% Europejczyków podróżuje dla przyjemności...
Aż siedmiu na dziesięciu Europejczyków wyjeżdżało w 2014 roku przynajmniej raz poza miejsce swojego zamieszkania, a ich podróż trwała co najmniej dwa dni. Największy udział podróżujących w całej populacji odnotowano na Islandii (90%), w Szwecji (87%) i w Luksemburga (83%), najmniejszy zaś w Mołdawii (33%) i Turcji (50%). Choć cele wyjazdów były zarówno prywatne jak i służbowe, to tylko 5% spośród tych, którzy podróżowali w ubiegłym roku zadeklarowało, że ich podróże miały charakter wyłącznie zawodowy. Oznacza to, że aż 68% Europejczyków podróżowało w 2014 roku w czasie wolnym dla przyjemności.

...najchętniej wyjeżdżając na długo...
Najwięcej spośród tych, którzy podróżowali w 2014 roku wzięło udział w długim wyjeździe w celach prywatnych, obejmującym od 4 do 13 noclegów (56%). Nieznacznie tylko mniej (49%) wyjechało w czasie wolnym poza miejsce swojego zamieszkania na 2 do 4 dni. W wyjazdach trwających ponad dwa tygodnie wzięło zaś udział 28% aktywnych turystycznie Europejczyków. Biorąc pod uwagę, że każdy respondent mógł wskazać więcej niż jeden typ podróży, w której uczestniczył, warto sprawdzić jaki był udział podróżujących, którzy wyjeżdżali tylko na krótko (1-3 noclegi). W 2014 roku było ich 24%, a więc mniej niż tych, którzy byli na bardzo długim urlopie. Kto najchętniej wyjeżdżał na bardzo długie wakacje (14 i więcej noclegów)? Z badania przeprowadzonego przez TNS wynika, że byli to mieszkańcy Luksemburga (42%), Holandii (40%) i Francji (39%). Wyjazdy obejmujące od 4 do 13 noclegów były szczególnie popularne wśród turystów z Danii (72%), Wielkiej Brytanii (72%) i Belgii (70%). Największy udział biorących udział w podróżach krótkookresowych (1-3 noclegi) odnotowano natomiast w Finlandii (71%) i Turcji (66%).

...za granicę
Respondentów, którzy w 2014 roku wzięli udział, w co najmniej jednym prywatnym wyjeździe obejmującym, co najmniej 4 noclegi zapytano dokąd wyjechali na swój główny, najważniejszy urlop. Z odpowiedzi wynika, że zbliżoną popularnością cieszyły się wakacje spędzane w kraju (40%), jak i w innych krajach Unii Europejskiej (39%). Poza granice Unii Europejskiej zdecydowało się wyjechać 21% (spośród tych, którzy wzięli udział, w co najmniej jednym prywatnym wyjeździe obejmującym 4 i więcej noclegów). Jeżeli jednak zsumować dwa ostatnie wskazania, to okazuje się, że mieszkańcy naszego kontynentu chętniej wyjeżdżają na swój główny urlop za granicę niż zostają w swoim rodzinnym kraju. Taki jest też zdaniem autorów raportu długoterminowy trend: prognozują oni, że Europejczycy coraz chętniej będą wyjeżdżać na swój główny urlop za granicę. Kto chętniej zostaje w swoim kraju, a kto wyjeżdża? Aby uzyskać te informacje, respondentów poproszono o wskazanie celów wszystkich prywatnych wyjazdów obejmujących 4 i więcej noclegów. Nie powinno raczej budzić zdziwienia, że urlop w kraju chętniej spędzają mieszkańcy ciepłych krajów Europy Południowej: aż 84% Greków, 82% Chorwatów, 75% Bułgarów, 74% Włochów i 73% Hiszpanów spędziło w 2014 roku wakacje w kraju. Mniej oczywista jest natomiast odpowiedź na pytanie kto wyjeżdża za granicę. Do krajów Unii Europejskiej najchętniej podróżują mieszkańcy Słowenii (95%), Luksemburga (94%), Belgii (88%), Cypru (83%) i Irlandii (82%), natomiast do innych krajów: Estończycy (45%), Brytyjczycy (43%), Duńczycy (38%), Austriacy (37%) i Niemcy (36%). Ulubione zagraniczne miejsca spędzania urlopu to dla Europejczyków: Hiszpania (w 2014 roku odwiedziło ją 15% respondentów, którzy wyjeżdżali na zagraniczny urlop obejmujący, co najmniej 4 noclegi), Włochy (11%), Francja (10%), Niemcy (8%), Austria (6%), Afryka Północna i Bliski Wschód (6%) i Grecja (5%).

Słońce i plaża to podstawa
Co motywuje Europejczyków do wyjazdów o charakterze urlopowym? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, respondentów, którzy w 2014 roku wzięli udział, w co najmniej jednym tego typu wyjeździe, poproszono o wskazanie głównych celów podróży (maksymalnie czterech). Najwięcej (48%) respondentów zadeklarowało, że podstawowym motywem ich wyjazdu była chęć skorzystania z plaży i słońca. Dla 36% było to odwiedzenie rodziny, krewnych i przyjaciół. Kontakt z przyrodą (górami, jeziorami, pięknym krajobrazem) był ważny dla 31%, a obcowanie z szeroko rozumianą kulturą (architekturą, sztuką, ale także poznawanie miejsc kultu religijnego czy lokalnej gastronomii) dla 27%. Pierwszą piątkę motywów podróży urlopowych Europejczyków zamykają city trips (25% wskazań). Słońce i plaża są najważniejszym motywem wyjazdów dla mieszkańców 22 spośród 33 krajów, w których przeprowadzono badanie, a najwyższy odsetek wskazań uzyskały w Słowenii (73%) i Macedonii (70%). Odwiedziny u rodziny, krewnych i przyjaciół wygrały w 5 krajach: na Łotwie (49%), w Czarnogórze (46%), Turcji (43%), Finlandii (41%) i Islandii (39%). W czterech krajach najważniejszym motywem wyjazdów była chęć kontaktu z przyrodą (w Belgii, Czechach, na Litwie i w Holandii), a na Malcie – obcowanie z kulturą.

Wrócę tu...
Do ponownego przyjazdu w odwiedzane już wcześniej miejsce Europejczyków skłaniają: walory naturalne odwiedzanego miejsca, czyli na przykład wyjątkowo piękny krajobraz czy dobra pogoda, (47% wskazań w pytaniu z możliwością zaznaczenia maksymalnie 4 spośród 7 odpowiedzi), jakość zakwaterowania (33%) i wyjątkowe atrakcje o charakterze kulturowym czy historycznym (30%). Dobre ceny są w stanie zachęcić do ponownego przyjazdu 27% badanych. Jest też pewna grupa respondentów, których żadne zachęty nie zmotywują do ponownego przyjazdu: 5% badanych spontanicznie odpowiedziało, że nie powraca na urlop w odwiedzone już wcześniej miejsca. Walory naturalne odwiedzanego miejsca były najczęściej wskazywanym motywem powrotu we wszystkich, z wyjątkiem czterech, krajach objętych badaniem, największy odsetek wskazań uzyskując w Belgii (61%), Czechach (60%) i Francji (60%). Jakość zakwaterowania była najczęściej wskazywanym motywem ponownego przyjazdu przez respondentów z Wielkiej Brytanii (46%) i Macedonii (43%), a atrakcje kulturowe i historyczne przez uczestników badania pochodzących z Cypru i Malty (po 38% wskazań). Atrakcyjny poziom cen w żadnym z badanych krajów nie uzyskał pierwszego miejsca w rankingu motywów skłaniających do ponownego przyjazdu, ale najwięcej wskazań uzyskał w Macedonii (40%), Belgii i Finlandii (po 37%).

Badanie Preferences of Europeans towards tourism zostało zrealizowane przez TNS Political&Social Network na zlecenie Komisji Europejskiej w styczniu 2015 roku w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Turcji, Macedonii, Czarnogórze, Mołdawii i na Islandii na łącznej próbie 30 101 respondentów o zróżnicowanym statusie socjo-demograficznym. Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadów telefonicznych w ojczystym językach respondentów.

Opracowano na podstawie Prefernces of Europeans towards tourism. Report. Flash Eurobarometer 414 – TNS Political and Social, Marzec 2015 przygotowany na zlecenie European Commission, Directorate – General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs we współpracy z Directorate – General for Communication.

Opracowanie: Joanna Węglarczyk, Departament Strategii, Polska Organizacja Turystyczna

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit