Andrzej Kindler przewodniczącym Rady POT

Na trzyletnią, siódmą kadencję, ukonstytuowała się Rada Polskiej Organizacji Turystycznej, ważny dla narodowej turystyki społeczny organ, w którego skład wchodzą przedstawiciele administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych. Przewodniczącym został jednogłośnie wybrany Andrzej Kindler.

Minister Witold Bańka wręczył podczas inaugurującego posiedzenia w Ministerstwie Sportu i Turystyki dokumenty oficjalnie powołujące nowych członków do piętnastoosobowej Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, instytucji, której ustawowym zadaniem jest promowanie narodowej turystyki. Zebrani powierzyli obowiązki wiceprzewodniczącej Katarzynie Gądek, zastępcy dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Sekretarzem została Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Kompetencje członków Rady POT obejmują między innymi przyjmowanie przedstawionych przez prezesa POT rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi; przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej; zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności POT; przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych POT; opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów POT; określanie zasad wynagradzania pracowników i wymagań kwalifikacyjnych; Rada POT jest też uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności instytucji.

W trakcie posiedzenia prezes POT Robert Andrzejczyk przedstawił nowym członkom Rady plany POT na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Andrzej Kindler jest jej członkiem z rekomendacji Polskiej Izby Turystyki, w której pełni funkcję wiceprezesa i członka prezydium. Nowy przewodniczący jest przedsiębiorcą turystycznym z Olsztyna, członkiem zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W skład powołanej przez Witolda Bańkę, ministra Sportu i Turystyki Rada Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji weszli przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

1. Przewodniczący Rady POT Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
2. Wiceprzewodnicząca Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora ds. Turystyki, Urząd Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich
3. Sekretarz Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
4. Robert Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5. Bartosz Nieścior, dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Środowiska
6. Patryk Demski, burmistrz Miasta Pelplin, Miasto Pelplin
7. Artur Komorowski, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, Miasto Przemyśl
8. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze, Miasto Zabrze
9. Zbigniew Rasielewski, zastępca Prezydenta Miasta, Miasto Toruń
10. Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
11. Marek Ciechanowski, przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
12. Wiesław Czerniec, prezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
13. Tomasz Różniak, skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
14. Urszula Ślązak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zostanie powołana w późniejszym terminie)
15. Krzysztof Strzałka, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zostanie powołany w późniejszym terminie)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!