Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego

Zrownowazona-turystyka-szansa

Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego = Sustainable tourism an opportunity to protect the environment, cultural heritage and economic development of municipalities of the Dynowskie Foothills / pod. red. Jana Krupy. – Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2014. – 307, [1] s. : il. ; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści równol. ang., pol. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-934696-4-2

Spis treści

Wstęp
Część 1: Ochrona środowiska w kształtowaniu jakości obszaru recepcji turystycznej
● Możliwości stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim / Adam Masłoń, Janusz T. Tomaszek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza
● Lokalne instalacje unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych / Witold Niemiec, Adam Piech – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza
● Zrównoważona gospodarka energią w obiektach turystycznych / Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza
● Układy mikrokogeneracyjne pracujące w oparciu o biomasę / Mariusz Szewczyk, Tomasz Trzepieciński – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza
● Żywność ekologiczna elementem przemian w rolnictwie oraz zdrowego stylu życia / Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
● Analiza wybranych metod rozpoznania i badania podłoża gruntowego pod budowę obiektów infrastruktury lądowej na terenach Pogórza Dynowskiego / Bernadeta Rajchel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
● Problematyka konserwacji drewnianej architektury cerkiewnej z obszaru Pogórza Dynowskiego / Tomasz Tomaszek – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza

Część 2: Potencjał przyrodniczy i kulturowy w rozwoju turystyki
● Rozwój turystyki aktywnej szansą wzrostu atrakcyjności Pogórza Dynowskiego / Marcin Warchoła – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
● Projekt szlaku geoturystyczno-kulturowego regionu rzeszowskiego / Piotr Gębica – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie / Sławomir Superson – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
● Wody siarczkowe lokalnego uzdrowiska Nieborów – przeszłość, stan obecny, potencjalna przyszłość / Krzysztof Trzyna, Adam Piech – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukaszewicza
● Możliwość wzbogacenia oferty turystycznej w obszarze turystyki winiarskiej na Podkarpaciu / Beata Dec, Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
● Nieczynne kamieniołomy diatomitów – zapomniana historia odkryć surowcowych Pogórza Karpackiego / Dorota Rohan – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Technikum Geologiczne
● Wykorzystanie koncepcji klastrów w kształtowaniu oferty turystycznej regionu (na przykładzie koncepcji Podkarpackiego Klastra Turystyki Kulturowej) / Sylwia Dyrda-Maciałek – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
● Tanatoturystyka – cel wyjazdów turystyczno-kulturowych / Łukasz Stokłosa, Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Część 3: Tradycja i teraźniejszość determinantą turystycznej atrakcyjności Pogórza Dynowskiego
● Nad błękitnym Sanem i... nad synym sjanom . I tak też było w relacjach polsko-ukraińskich do 1947 r. / ks. Stanisław Nabywaniec, ks. Jan Rogula – Uniwersytet Rzeszowski
● Od Przemyśla do Dynowa – wspólne dziedzictwo kulturowe trzech narodów / Mirosław Rymar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
● Rozwój turystyki kulturowej w oparciu o zasoby dziedzictwa materialnego na terenie gmin Pogórza Dynowskiego / Małgorzata Skulimowska – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
● Budownictwo wiejskie doliny Sanu na przełomie XIX i XX w. / Joanna Kubit – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Technikum Geologiczne
● Rola turystyki edukacyjnej w realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej na Pogórzu Dynowskim / Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
● Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu rozwoju osadnictwa wiejskiego doliny Sanu w początkach XX w. / Stanisław Rymar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie
● Ludowe tradycje kulinarne jako atrakcja turystyczna Podkarpacia / Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Publikacja jest do pozyskania (do odbioru osobistego lub przesyłką poczty polskiej) w biurze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, tel./fax. (16) 652 19 90
Źródło: Renata Kaniuczak, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, korespondencja nadesłana 14.08.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit