Zrównoważona turystyka na Półwyspie Helskim

Zrównoważona turystyka na Półwyspie Helskim

Zrównoważona turystyka na Półwyspie Helskim. [Warszawa: Fundacja Sendzimira], 2012,– 40 s.; il., tab., wykr., mapy

Raport z projektu lokalnego Akademii Letniej Wyzwań Zrównoważonego Rozwoju 2012: „Zrównoważony Rozwój Turystyki w Rejonie Półwyspu Helskiego” dostępny tutaj: http://sendzimir.org.pl/images/ChoSD-report-2012-pl.pdf

Opracowany raport może posłużyć jako pomoc w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym głównie sektora turystycznego. Raport opracowany został przy wykorzystaniu metody ISIS (wskaźniki, systemy,innowacje, strategie; ang. Indicators, Systems, Innovations, Strategies), służącej do efektywnego planowania zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych.
Celem badań terenowych przedstawionych w pierwszej części raportu było określenie liczby turystów, odpadów plastikowych oraz zmieraczków plażowych. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w celu określenia sposobu postrzegania i preferencji turystów na północnych plażach Półwyspu Helskiego.
W celu zrozumienia kluczowych problemów i trendów na obszarze projektu użyty został zestaw wskaźników będący wynikiem badań terenowych, ankiet, rozmów z interesariuszami oraz ogólnej analizy sytuacji. Sezonowość zatrudnienia, ekonomiczna przewaga sektora turystycznego nad innymi branżami, wzmożony stopień emigracji oraz utrudniony dostęp do edukacji są głównymi problemami nękającymi społeczność regionu. Pogłębione badania systemowe ukazały kompleksowość problemów opisywanych w raporcie. Wskazują one na tzw. punkty wzmocnienia (ang. leverage points), zmiana których mogłaby zostać wprowadzona w celu polepszenia działania całego systemu zrównoważonego rozwoju Półwyspu.
Opisane w raporcie innowacje są odpowiedzią na wskazane wcześniej problemy, jakie stoją przed zrównoważonym rozwojem tego regionu. Cztery propozycje, którym w raporcie poświęcono więcej uwagi, to:
● Zrównoważony System Transportu Publicznego
● Helskie Centrum Poznawcze
● Lokalne Forum i Ekostandard
● Festiwal “Rybacka Jesień”

Spis treści

Streszczenie
1. Wprowadzenie
2. Badania środowiska północnej plaży Półwyspu Helskiego
3. Badania ankietowe plażowiczów
4. Trendy i wskaźniki
5. Systemy
6. Innowacje i strategie
7. Wnioski
8. Załączniki
Źródło: Usługi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast, data dostępu 07.09.2012

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!