Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, T. 2: Walory kulturowe

Turystyka_szansa_rozwoju_regionow Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, T. 2: Walory kulturowe / Adam E. Szczepanowski.. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2013,– 484 s.; ISBN: 978-83-60432-86-0

Współczesna turystyka dostarcza człowiekowi niezapomnianych przeżyć związanych z poznawaniem różnorodności i odmienności istot żywych oraz świata nieożywionego. Możemy przy tym poznawać innych ludzi, odpoczywać, relaksować się od często trudnego, stresującego codziennego życia i poprawiać swój stan zdrowia. W książce autor omawia między innymi: ● historię turystyki na świecie, w Polsce i na terenach województwa podlaskiego, ● istotę i rodzaje walorów oraz atrakcji turystycznych, ● walory przyrodnicze województwa podlaskiego w świetle badań własnych, ● parki narodowe oraz krajobrazowe województwa podlaskiego, ● pozostałe obszary przyrodniczo cenne w województwie podlaskim. Książka jest przeznaczona dla studentów różnych typów szkół na kierunkach związanych z turystyka oraz rozwojem regionalnym i lokalnym. Z pewnością będzie też przydatna pracownikom samorządów, biurom podróży oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowych zajmujących się turystyką w województwie podlaskim.
Spis treści
e-book
Zamówienia realizuje:
● Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40; 15-472 Białystok, tel. (85) 678-58-89, tel. (85) 678-58-01, fax. (85) 675-00-88, e-mail: sprzedaz.wydawnictw@wsfiz.edu.pl
Hurtownia książek „Bibliofil”, data dostępu 10.01.2014

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit